Grad Portland gradi pešački i biciklistički most preko autoputa I-5 kako bi spojio istorijski kraj Lair Hill sa južnim distriktom Waterfront.

Most će premostiti raspon od oko 200 metara i trebao bi da buge gotov za oko mesec dana.

Jednostavna i lagana čelična konstrukcija obezbediće jednostavan i bezbedan prelaz pešaka i biciklista sa jednog kraja grada na drugi.

Zbog razlike u visinama, prilaz na jednom kraju  je u ravni terena dok se sa drugog kraja mosta spušta stepenicama ili liftom.

Varijantno rešenje koje nije usvojeno

CGI animacija usvojenog rešenja