Projekat Ložionice u Beogradu; Foto: Srbija stvara
Dešavanja

Prikažite svoj projekat na konferenciji posvećenoj zaštiti graditeljskog nasleđa

Arhitekte iz Srbije i regiona imaju priliku da prezentuju svoje radove na događaju koji je zakazan za 6. oktobar u Beogradu.

Tematski okvir konferencije usmeren je na fenomene i problemska pitanja zaštite graditeljskog nasleđa u 21. veku iz ugla više sradnih disciplina.

Arhitektonsko i urbano nasleđe uslovljeno istorijskim razvojem svih aspekata društva u sebi nosi slojevitost koja čini univerzalni element njegove jedinstvenosti. U tom smislu izazovi zaštite graditeljskog nasleđa u 21. veku predstavljaju društveni kontekst, tehnički, tehnološki, ali i brojni drugi manje ili više sagledivi aspekti izgrađene sredine.

Srodni članci na portalu Gradnja:

Cilj konferencije je da se sagledaju novi pravci i mogućnosti u zaštiti arhitektonskog i urbanog nasleđa.

Primarni cilj konferencije je da se kroz multidisciplinarni pristup sagleda savremena konzervatorska praksa, kao i novi pravci i mogućnosti u zaštiti arhitektonskog i urbanog nasleđa u traganju za odgovorima na pitanja i izazove koje je donosi novo doba.

Događaj organizuju Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, a zakazan je za 6. oktobar u Beogradu.

Tematske oblasti

Osnovna tema XII naučno-stručne međunarodne konferencije Zaštita graditeljskog nasleđa u 21. veku – izazovi i mogućnosti
je podeljena u nekoliko podtema:

  • Revitalizacija i adaptacija,
  • Održivi razvoj i nasleđe,
  • Uloga lokalne zajednice u zaštiti kulturnog nasleđa,
  • Odnos teorije i prakse – multidisciplinarni pristup,
  • Nasleđe na međunarodnoj sceni, zaštita/promocija nasleđa u okviru međudržavne saradnje.

Prijava postera

Ukoliko smatrate da vaš projekata odgovara jedno od 5 navedenih podtema, možete ga prikazati u formi poster-prezentacije na ovoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji.

Poster treba da sadrži: naslov prezentacije, tematsku oblast na srpskom ili engleskom jeziku, ime i prezime autora, afilijaciju i e-mail adresu.

Pored osnovnih informacija poster može u skladu sa autorskim konceptom da sadrži grafičke priloge, fotografije i druge medijume izražavanja, u zavisnosti od teme istraživanja, projektovanja, izvođenja radova i slično.

Rok

Učešće i predstavljanje na konferenciji putem postera mogu uzeti svi autori bez obzira da li su učešće obezbedili prijavom pisanog rada.

Postere slati na mejl adresu [email protected].

Rok za dostavljanje postera: 25. septembar 2023. godine.

Povezani članci:

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *