Prilikom dvogodišnje rekonstrukcije porodične kuće u Teksasu na interesantan način je upotrebljen prirodni kamen kao osnovni dekorativni element.

Prednost prirodnog kamena u odnosu na veštačke jeste dobro ponašanje na vlagu, odnosno mogućnost postavljanja kamena i u kupatilu i kuhinji.

Forma kamena je neobrađena i rustična što u mnogome doprinosi prirodnom izgledu. Naravno neobrađen kamen je teži za postavljanje al je to cena koja mora da se plati ukoliko želite dodir prirode u vašem domu.

Na našem tržištu postoji veliki broj distributera prirodnog kamena a jedan od njih je Eco Piedra iz Beograda.

.