Projekat rekonstukcije i dogradnje potpisuje Krip inženjering doo
Domaći projekti, Izdvojeno, Novi objekti

Rekonstrukcija i dogradnja Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu

Prema projektu beogradskog biroa Krip inženjering, gradiće se nova zgrada FON-a ali će se i dograditi dodatnih 6.000 kvadrata uz postojeći objekat na Voždovcu. 

Postojeći kompleks Fakulteta organizacionih nauka nastao je ukidanjem Osnovne škole „Bora Stanković“ kao zadužbine kraljice Marije Karađorđević iz 1932. godine.

Od osamdesetih godina višestrukim dogradnjama za uvek rastuće potrebe fakulteta, novim volumenima gotovo u potpunosti su tranformisali funkcije i izgled prvobitnog objekta. Fragmentarnim rekonstrukcijama i dogranjama kompleks danas ima oko 3.775 bruto kvadrata. Preostali prostor danas se koristi kao parking za vozila osoblja fakulteta. a manji deo je ozelenjen i prožet pešačkim stazama. Upravo deo parcele koja je projektom preparcelacije priključena današnjim parcelama koje koristi fakultet, predstavlja dodatni prostor za izgradnju i povećanje standarda potreba studenata fakulteta.

Projektom je predviđeno povezivanje sa novoprojektovanim objektom pomoću tople veze – pasarele.

Novoprojektovani objekat povezan je sa postojećim objektom toplom vezom u vidu pasarele na prvom spratu. Pasarela je u vidu stepeništa, zastakljena je i obezbeđena je platforma za osobe za invaliditetom. Objekat je pozicioniran na 6m od postojećeg. Spratnost novog objekta je Po2+Po1+P+4. Postojeći objekat fakulteta ima visinu od P+0 do Su+P+3. U zoni neposredne blizine postojećeg objekta, nov objekat je rešen kaskadno u dva nivoa kako bi se postigle što je moguće slične visine krovnih venaca.

Objekat je svedene forme s naznačenim zalučenim delom koji je saglediv iz pravca ka centru grada.

Materijalizacija novog objekta je takva da prati savremene tokove u arhitekturi sa posebnim osvrtom na vezu sa postojećom građenom sredinom. Forma objekta je svedena na osnovne geometrijske elemente dok različite pozicije i veličine prozorskih otvora doprinose razigranosti i dinamičnosti same forme.

U oblikovnom smislu, objekat je svedena geometrijska forma sa naznačenim zalučenim delom koji je saglediv iz pravca ka centru grada iz ulice Bulevar oslobođenja.

Novo mesto okupljanja

Novoplanirani pristupni plato iznad novoprojektovane podzemne garaže je osmišljen kao mesto okupljanja studenata i u toj zoni objekat je u većoj meri transparentan primenom velikih staklenih površina. Ideja je da objekat svojom atraktivnošću postane reper u urbanom kontekstu i da i na taj način doprinese popularizaciji visokoškolskog obrazovanja i samog Fakulteta organizacionih nauka.

Zona uz ulicu Bulevar oslobođenja je predviđena za sadnju gustih žbunastih vrsta kako bi se sprečio negativan uticaj intenzivnog saobraćaja u toj ulici. Pozicija postojećeg dečijeg igrališta se izmešta i predviđa se novo savremeno igralište sa adekvatnim rekvizitima za igru na zaštitnoj gumenoj podlozi.

Dugoročne potrebe fakulteta su takve da zahtevaju spratnost od 2 podzemne i 4 nadzemne etaže.

Novoplanirani objekat je u funcionalnom smislu koncipiran tako da zadovolji savremene potrebe visokoškolske ustanove. Urbanistički uslovima je za zadatu lokaciju preporučena spratnost-optimalno 3 sprata. Dugoročne potrebe fakulteta su takve da zahtevaju spratnost od 2 podzemne i 4 nadzemne etaže. Pomoću dva nezavisna auto-lifta ulaze-izlaze iz garaže.

Čitaonice i amfiteatri

Prizemlje objekta sadrži ulazni hol, čitaonicu od 100 mesta sa bibliotekom, sanitarno-tehnički čvor, glavno stepenište sa dva putnička lifta i jedno pomoćno stepenište. Prizemlje je u velikoj meri transparentno ka okruženju. U zoni čitaonice ima staklenu opnu kao fasadu i ima direktnu vezu sa spoljašnjim prostorom platoa. Deo čitaonice ima transparentnu vezu i sa holom kako bi se dobilo što dublje sagledavanje prostora sa akcentom na vezu „unutra-spolja“ i formirao nadahnjujući ambijent za studente.

Spratovi objekta su projektovani sa amfiteatrima od po 199 mesta i salama za predavanja, laboratorijama, multifunkcionalnim salama a na 4.spratu sa nastavničkim kabinetima, velikom salom za sastanke i ostalim potrebnim prostorijama.

Amfiteatri i sale za nastavu interaktivnim tablama, digitalnim časovnicima, kao i mogućnošću da svaki student u amfiteatru može priključiti laptop računar.

Fasada novog objekta

Iz razloga trajnosti, kvaliteta i vizuelnih performansi, fasada objekta je u kombinaciji sistema limenih ploča na podkonstrukciji i strukturalne, zastakljene zid zavese, dok je boja stakla siva. Limene ploče su u najvećoj meri svetle boje (bela) sa delovima u tamnoj boji (crna) kako bi se ostvario određen likovni kontrast. Sve fasadne obloge su u istoj ravni.

Materijalizacija

Ulazni hol, kao i svi holovi na spratovima, kao i sva stepeništa imaju završnu obradu protivkliznu, granitnu keramiku, dok amfiteatri, učionice, nastavnički kabineti i druge prostorije sa više računara imaju dupli pod kako bi se obezbedio podni razvod kablova jake i slabe struje.

Završna obrada garaže u delu prostora za kretanje vozila ferobeton. Sve tehničke prostorije u podzemnim i nadzemnim etažama su završno obrađene protivkliznom keramikom. Evakuaciona stepeništa u podzemnim etažama su završno obrađena protivkliznom keramikom.

Konstruktivni sistem

Objekat je projektovan kao sistem armirano betonskih stubova kružnog preseka, greda i međuspratnih tavanica. Iz konstruktivnih razloga uvedena su armirano-betonska platna u odgovarajućim zonama. Unutrašnji zidovi su zidani giter opekom sa serklažima za ukrućenje a fasadni zidovi klima blokovima. Prostorije namenjene amfiteatrima i salama za nastavu zahtevaju ukidanje slobodnostojećih stubova u prostoru kao bi se dobile prostorije odgovarajuće površine bez vizuelnih prepreka. Ukidanjem stubova dobijaju se veći rasponi koji se rešavaju posebnim sistemom međuspratne konstrukcije od armiranog betona i čeličnih greda „I“ profila. Noseći elementi zid zavesa su aliminijumski vertikalni i horizontalni profili.

Grafičke podloge

Osnove
Preseci

Faktografija:

 • Investitor: Republika Srbija Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Fakultet organizacionih nauka
 • Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu
 • Projektant: Krip inženjering doo, Beograd,
 • Odgovorno lice projektanta: Aleksandar Kubat, dipl.građ.inž
 • Glavni projektant: Branislav Spasojević, dipl.inž.arh.
Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

6 komentara

 1. Maja

  Nova zgrada se ne uklapa ni sa postojećom ni sa okolinim zgradama. Ružno je.

 2. samantha

  A kada će bioloski fakultet dobiti svoju zgradu. Sramota je vise da ti mladi ljudi idu na predavanja na 4 razlicita mesta. ( hemijski, filoloski i fizicki fakulteti i u bntanicku bastu)

 3. miki

  mene podseća na inkubator za piliće!

 4. dragan

  Ako je predstavnicima jenog tako naprednog fakulteta sa tolko puno love OK da se poistovete sa jednom tako banalnom arhitekturom lišene karaktera i detalja – ja nemam ništa protiv.

 5. Darko

  Studirao sam na FON-u ‘ 90 godina. Pamtim jos prvobitnu zgradu, pa dogradjeni amfiteatar, pa dogradjenu pomocnu zgradu itd.

  Mislim da je jasno da za 10-ak godina ni ova dogradnja nece biti dovoljna ali tada vise nece biti slobodnog prostora. Zar im nije bolje da su sadasnju zgradu prodali, a novu zgradu zapoceli na nekoj ledini gde nisu ograniceni prosorom?

Ostavite odgovor

Obavezna polja *