Planirani objekat u Bloku 1 na Novom Beogradu; Vizuelizacija: Modular Plus
Novi objekti

Širenje Višnjice: Planiran kompleks od 31.000 kvadrata sa sedam lamela

Stambeno-poslovni objekat imaće 243 stana, 278 parking mesta u podzemnim garažama kao i vrtić za 35 dece.

Na samom kraju protekle radne sedmice, Grad Beograd oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za Blok 1, sa detaljnom razradom građevinske parcele GP4 u KO Višnjica za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti 2Po+P+5+Ps – 3Po/Su+P+5/6+Ps.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je Nada Popović iz Studija N sa Vračara, investitor je privatno lice iz Beograda, dok idejno rešenje projekta arhitekture potpisuje Biro za projektovanje Modular Plus, takođe iz Beograda, sa Borisom Mitrovićem, dia, kao odgovornim projektantom.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ortofoto sa granicom UP-a za Blok 1 i granicom detaljne razrade za GP4; Izvor: Studio N

Realizacija u četiri faze

Na građevinskoj parceli GP4, površine od 8.005 m², planiran je jedan stambeno-poslovni objekat, čija je realizacija predviđena u 4 faze. Objekat zauzima ukupnu BRGP od 31.001 m², od čega na nadzemne etaže otpada 23.021 m², a na podzemne etaže preostalih 7.980 m².

„U funkcionalnom smislu, nakon završene realizacije svih planiranih sadržaja, objekat će svojom arhitektonskom formom, oblikovanjem, materijalizacijom i jedinstvenim režimom korišćenja činiti jedinstvenu celinu“ – kaže se u Idejnom rešenju.

Objekat se sastoji od 7 lamela i zajedničkih podzemnih etaža. Koncipiran je kao lamele u nizu, kaskadno postavljene duž planirane obodne saobraćajnice (ulica Nova 1), sa prekidom u frontu za prolaz u unutrašnjost bloka, formirajući na taj način dve nadzemne celine, dva trakta ka planiranoj saobraćajnici Nova 1.

Položaj objekta u bloku; Vizuelizacija: Modular Plus

Lamele objekta su pozicionirane na kaskadnim i denivelisanim platoima u skladu sa nagibom terena i planiranim saobraćajnim površinama.

Jedna celina se sastoji od lamela A, B, C i D, a druga od lamela E, F i G. Podzemno, objekat je povezan celom dužinom. Lamele su spratnosti od 2Po+Pr+5+PS do 3Po/Su+Pr+5/6+PS.

U objektu su projektovane i zajedničke podzemne garaže sa kolskim ulazima na svakom podzemnom nivou.

Osnova nivo -02

U unutrašnjosti bloka predviđena je kolsko-pešačka komunikacija, sa pristupom parking mestima planiranim u unutrašnjosti bloka.

Lamele objekta su pozicionirane na kaskadnim i denivelisanim platoima u skladu sa nagibom terena i planiranim saobraćajnim površinama. Sa platoa ispred objekta ka ulici je omogućen pešački pristup ulazima u lamele, kao i prolazi na nivou prizemlja ka unutrašnjosti bloka. Između dva nadzemna trakta planiran je plato sa kolsko-pešačkim pristupom ka unutrašnjosti bloka.

U unutrašnjosti bloka predviđena je kolsko-pešačka komunikacija, sa pristupom parking mestima planiranim u unutrašnjosti bloka. Planirana kolsko-pešačka komunikacija – promenada je u funkciji javnog korišćenja sa denivelisanim prodorom kroz sredinu bloka. Sa promenade je obezbeđen pristup na platoe između objekta i osobama sa smanjenom sposobnošću kretanja.

U objektu je projektovan i depandans čiji je kapacitet 35 dece; Vizuelizacija: Modular Plus

Projektovana 243 stana

U objektu je dominantno stanovanje sa pratećim poslovnim, ugostiteljskim, maloprodajnim sadržajima i sl.

U 7 lamela projektovane su ukupno 243 stambene jedinice različitih struktura, 4 lokala i jedan depandans čiji je kapacitet 35 dece. Predviđena i je izgradnja dve trafo-stanice u okviru objekta u podzemnim etažama.

Obezbeđeno je 278 garažnih mesta u podzemnim etažama, od toga 17 PM za osobe sa invaliditetom, dok je 12 PM opremljeno električnim punjačima.

Takođe, u garažama je obezbeđen prostor za odlaganje bicikala, ukupno 27 m². Na parceli je omogućeno još 16 parking mesta na otvorenom, čime dolazimo do brojke od ukupno 294 PM.

U unutrašnjosti bloka predviđena je kolsko-pešačka komunikacija; Vizuelizacija: Modular Plus

Javni uvid do 8. jula

U zoni unutrašnjeg dela bloka slobodni prostori su parterno uređeni i ozelenjeni. Projektom je ostvareno 34,8% zelenila (2.789 m²) u direktnom kontaktu sa tlom, a ukupan procenat zelenih i slobodnih površina iznosi 63,3% (5.065 m²).

Javni uvid traje do 8. jula 2024. godine, a ovde možete poslati svoje primedbe.

Grafički prilozi

Situacija sa osnovom krova
Situacija sa osnovom krova
Osnova nivo -02
Osnova nivo -02
Osnova nivo 00
Osnova nivo 00
Osnova nivo 01
Osnova nivo 01
Osnova nivo 05
Osnova nivo 05
Presek 1-1a
Presek 1-1a

3D vizuelizacija

Planirani objekat u Bloku 1 na Novom Beogradu; Vizuelizacija: Modular Plus
Planirani objekat u Bloku 1 na Novom Beogradu; Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus
Vizuelizacija: Modular Plus

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

3 komentara

  1. Neodoljiva snaga mentola

    Svi,svi,svi u cirkus kolorado

  2. Katarina

    Ahahaha, depandans 🤣🤣🤣🤣🤣

  3. KolikoParaTolikoMuzike

    urbanizam a la zmijica na nokii

Ostavite odgovor

Obavezna polja *