OŠ Miloš Crnjanski; Foto: Zoran Skaljac, Picassa
Konkursi

Tender za projektanta nove zgrade škole Miloš Crnjanski u Novom Sadu

Stara osnovna škola će se rušiti nakon izgradnje novog objekta s povećanim kapacitetom.

Postojeća Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Novi Sad, ranije “Boris Kidrič”, osnovana je 1962. godine. Škola je dograđena 2010. godine, te sada raspolaže sa oko 4.159 m2 korisne površine.

Prostor za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada je organizovan na više nivoa: prizemlje, prvi sprat, drugi sprat i dva međusprata povezanih širokim hodnicima.

Objekat sadži: 10 učionica za razrednu nastavu, 12 učionica za predmetnu nastavu, specijalizovane učionice za produženi boravak, računarsku učionicu, biblioteku – medijateku, dve fiskulturne sale od ukuno 350m2 kao i kancelarije Uprave škole sa zbornicom. Objekat je spratnosti Su+P+2.

Rušenje starog objekta posle izgradnje novog

Postojeći objekat škole ne zadovoljava potreban kapacitet za novih broj učenika koji se povećava svake godine, niti nove standarde propisane Pravilnikom, te je predmetnom tehničkom dokumentacijom potrebno predvideti celovitu analizu i izgradnju nove zgrade škole kojim bi se zadovoljili svi neophodni uslovi i standardi. Postojeći objekat škole ostao bi u funkciji do izgradnje nove škole, nakon čega bi se objekti stare škole srušili i na tom delu parcele organizovali bi se slobodni prostori, sportski tereni i zelene površine.

Lokacija

Škola je locirana u naselju Satelit na parceli površine 1.094 m2 i indeksom zauzetosti od 100%. Na susednoj katastarskoj parceli smešteni su tereni za tenis i fudbal, kao i zelene površine koje pripadaju korisnicima osnovne škole. Na ovoj parceli je i nelegalno izgrađen objekat za sport i fizičku kulturu uz sam objekat škole, površine na zemljištu 317 m2. Ukupna površina parcele prema Izvodu iz lista nepokretnosti je 14.034 m2. Lokacija novog objekta je planirana na ovoj parceli.

Arhitektura

Imajući u vidu tipologiju i namenu kompleksa, potrebno je da sve arhitektonske komponente i elementi ostvare primarni zadatak, a to je bezbedno, funkcionalno i zdravo okruženje za korisnike i zaposlene. Arhitektonski projekat mora zadovoljiti ove kriterijume, propise, standarde, tehničke i sanitarne zahteve koji se odnose na objekte za obavljanje delatnosti osnovne škole. Sve faze projekta moraju biti međusobno usaglašene.

Materijalizacija

Predviđena materijalizacija objekta mora biti bazirana na savremenim, sertifikovanim materijalima, adekvatnih tehničko-tehnoloških, bezbednosnih i fizičkih karakteristika, klase u skladu sa namenom i tehnološkim zahtevima objekta.

Posebno obratiti pažnju na zahteve otpornosti na požar, sanitarno-higijenske zahteve kao i na sve aspekte zaštite životne sredine. Primeniti isključivo nezapaljive, odnosno teško zapaljive ili samogasive materijale i ugradne elemente, u skladu sa zadatim standardima i propisima za ovu vrstu objekata.

Rok za podnošenje

Procenjena vrednost posla je 28,84 miliona dinara. Rok za podnošenje ponuda je 1. jul 2021. godine, a dokumentaciju možete pronaći ovde.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

  1. igor

    Ako sam dobro razumeo dali ste rok od mesec dana za podnošenje ponude sa ovako obimnom dokumentacijom. To može da prikupi u ovako nerazumnom roku, ili neko ko je veoma blizak vlasti, ili neko ko je dokumentaciju počeo da priprema mnogo pre nego što je tender objavljen (znao je uslove), što mu dođe na isto. MA NEMA VEZE, BITNO JE DA DECA DOBIJU NOVU ŠKOLU

Ostavite odgovor

Obavezna polja *