Iako su najtraženija zanimanja u Nemačkoj u medicinskom i IT sektoru, i građevinci i arhitekte sa našom diplomom mogu da nađu sreću u ovoj evropskoj zemlji.

Oni koji znaju nemački jezik mogu naći zaposlenje u Nemačkoj pod istim uslovima i sa istim socijalnim pravima kao i državljani Evropske unije, zahvaljujući uvođenju plave karte u Nemačkoj.

Poslodavci u Nemačkoj mogu da zaposle radnike iz zemalja van EU ako kandidat ima diplomu visokoškolske ustanove, ako je radni ugovor u skladu sa nemačkim pravom i ukoliko je godišnja bruto zarada stranog stručnjaka viša od 44.800 evra, odnosno 34.944 za struke u kojima najviše nedostaje radne snage. Visina plate je određena kolektivnim ugovorima, tako da je plata ista kao i za državljane te države.

posao-u-inostranstvuOd stranih IT stručnjaka i inženjera se ne zahteva priznavanje diploma. Priznavanje diploma je neophodno samo za određene profesije, kao što su lekari i taj proces se rešava u roku do tri meseca. U slučaju da diploma ne odgovara nemačkim zahtevima, moguće je obaviti dodatno usavršavanje ili nedostatke nadomestiti radnim iskustvom. Poseban uslov za strane državljane je znanje nemačkog jezika na nivou B2.

U posredovanju pri zapošljavanju u inostranstvu učestvuju Nacionalna služba za zapošljavanje, kao i brojne privatne agencije koje imaju licencu za rad. Kandidati dobijaju dozvolu za rad i boravak u inostranstvu i zaključen ugovor o radu pre odlaska u inostranstvo.

Tražena zanimanja u Nemačkoj

– lekari, medicinske sestre i negovatelji
– IT stručnjaci
– stručnjaci iz oblasti robotike
– električari
– mašinovođe

Potrebno za konkurisanje

– Kvalifikacije jednakim onima u Nemačkoj
– Poznavanje nemačkog jezika na nivou B2
– Diploma visokoškolske ustanove
– Radni ugovor u skladu sa nemačkim pravom
– Godišnja bruto zarada veća od 44.800, odnosno 34.944 evra
– Opšti, sanitarni i zdravstveni pregled

Razmišljate o odlasku?

 

(24 sata)