Novo dešavanje u Vojvode Đurovića
Domaći projekti

U Vojvode Đurovića na Voždovcu niče nova stambena zgrada

U planu je izgradnja objekta sa 38 stanova i 42 parking mesta i dominatnom fasadnim rešenjem koji objektu donosi reprezentativnost.

Idejnim arhitektonskim rešenjem koji potpisuje BUREAU CUBE PARTNERS za investitora M&Z INVEST DOO, planiran je stambeni objekat 3Po+Pr+3+Ps, orijentisan ka ulici Vojvode Đurovića, sa 38 stanova. Podzemni deo objekta projektovan je u tri podzemne etaže sa kolskim pristupom iz ulice Vojvode Đurovića (2Po+Su) sa 42 parking mesta. Ukupna bruto razvijena građevinska površina planiranog objekta iznosi 5.260 metara kvadratnih.

Fasadna platna projektovana sa završnom oblogom od tri različita ali vizuelno veoma slična materijala.

Idejnim rešenjem planirano da je da se ispoštuju i ispune svi zahtevi i standardi savremene arhitekture kao i energetske efikasnosti. U konceptualnom smislu opredeljena je različitost u pristupu arhitektonici i likovnoj obradi fasada, čime je obezbeđena reprezentativnost kako samog objekta tako i sadržaja materijalizovanih kroz socijalno i društveno prijemčljiv stambeni fond, navodi se u urbanističkom projektu.

Fasadna platna projektovana su kao sekvencionalno grupisani fasadni sklopovi sa završnom oblogom od tri tehničko-tehnološki različita, a vizualno vrlo slična materijala u smislu njihove likovnosti i kolorita, sa ritmično ujednačenim rasporedom i veličinom otvorenih i zatvorenih površina.

Odnos punog i praznog

Specifičnost objekta u oblikovnom smislu, kao i u kontekstu odabranih principa materijalizacije, ogleda se u načinu oblikovanja planiranih korpusa primenjenim formama arhitektonskog oblikovanja sa umerenim odnosima punog i praznog.

Oblikovnost je sekvencionalno graduirana, počev od prizemnog dela objekta, koje svojom prostornom prozračnošću doprinosi značajnosti, preko viših etaža, koje ritmom uspostavljenog odnosa punog naspram praznog čine telo objekta optimalnijim i rasterećenijim. Povučene etaže arhitektonski oblikovani koncept čine olakšanim, suptilnijim, navodi se u urbanističkom projektu.

Osnova 2. sprata

Projektovan su tri podzemne etaže sa kolskim pristupom iz ulice Vojvode Đurovića (2Po+Su) sa 42 parking mesta.

Slobodne površine organizovane su kroz sistem zelenih površina, kao i kolskih i pešačkih popločanih površina. U okviru slobodnih površina 409 m2 namenjeno je zelenim površinama. Za ozelenjavanje kompleksa su korišćeni travnjaci, cvetne i žbunaste vrste.

Presek 1

Kaskadno rešenje partera

Kako je građevinska parcela koja je predmet Urbanističkog projekta u padu od ulice Vojvode Đurovića ka susednoj parceli, to je uslovilo i rešenje objekta na način da dođe do denivelacije prizemlja, pa samim tim je u direktoj vezi uslovilo i kaskadno rešenje partera.

Presek 2

Pored zelenila u parteru, ozelenjen je i sam objekat, uvođenjem elementa zelenih delova terasa.

Javni uvid do 26. jula

Javna prezentacija obaviće se do 26. jula do kada zainteresovana lica mogu da dostave svoje primedbe. Ceo projekat pogledajte na ovoj adresi.

Kad ste već ovde…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *