Stan Lemon Tree Apartment u kojem se živi, odmara ali i radi; foto: Arhitektura Buđevac
Enterijeri

Savremeno stanovanje u Nišu – Lemon Tree Apartment

Osnovno svojstvo ovog apartmana je dekonstrukcija klasičnog modela socijalističkog stana kojom je omogućeno da se u prostoru živi, odmara ali i radi.

Pojava savremenih oblika internet poslovanja mladima ljudima iz Srbije pružila je mogućnost samostalnog rada uz znatnu novčanu naknadnu. Regulisane profesije (medicina, pravo, farmacija i građevinska industrija) i svi oblici njihovih derivata, u kontekstu podnormiranog srpskog društva, ne pružaju šansu mladima za kreativno ispunjenje, smisleni angažman i neometanu vertikalnu socijalnu mobilnost. Iz tog razloga, sve češće, mladi profesionalci okreću se alternativnim opcijama.

U želji za ličnim ostvarenjem i neometanim ekonomskim napretkom, mladi se sve češće okreću savremenim zanimanjima – programiranju, fotografiji, kreativnom pisanju. Povratno, ovaj novi socio-ekonomski sloj teži da za svoje vrednosti i položaj u društvu pronađe odgovarajući stambeni okvir. Izvore novih stambenih okvira kreativnih profesionalaca pre možemo pronaći u inostranim uticajima, nego u lokalnoj sredini – o čemu svedoči i enterijer Lemon Tree Apartmenta u Nišu Arhitekture Buđevac.

Lemon Tree Apartman nudi mogućnost maksimalnog užitka uz neometanu integraciju rada i stanovanja, boravka i odmora.

Osnovno svojstvo Lemon Tree Apartmana je dekonstrukcija klasičnog modela socijalističkog stana, kojeg karakterišu raščlanjavanje ukupne organizacione šeme na pojedinačne prostorije, minimum dimenzionalnih standarda i hodnik kao vid komunikacije između zona i prostorija. Umesto stanovanja minimalnog standarda, Lemon Tree Apartman nudi mogućnost maksimalnog užitka uz neometanu integraciju rada i stanovanja, boravka i odmora. Primarne zone aktivnosti većim delom zadržavaju svoju tradicionalnu poziciju ali se priroda njihovog karaktera i otvorenosti u potpunosti transformiše.

Osnova stana: Pre i posle

Multifunkcionalni trpezarijski sto

Nekada radna, kuhinja dobija pun stambeni karakter; i ne perifernu već centralnu poziciju u stanu, dok trpezarijski sto (koji je nekada bio stožer okupljanja porodice) postaje multifunkcionalno mesto na kom se odvijaju brojne aktivnosti – rad, obedovanje, dokolica, druženje s porodicom ili prijateljima. Kao posledica ovih pomeranja, otvorenost plana razgrađuje se do granica zatečenih konstruktivnih kapaciteta objekta, čime se oblikovna nepravilnost osnove jasno ukazuje, a vizuelni prodori kroz jasno naglašavaju.

Otvaranje ka terasi

Materijalizacija enterijera stana je lagana, skoro pa skandinavska. Preovlađuju neutralni, svetlo-sivi tonovi, a jedina boja koja dominira je maslinasto zelena, uz nekoliko komplementarnih crvenih detalja. Osećaj punoće ostvaren je kroz kontraste rustičnih i novih elemenata, grubih i reflektujućih površina. Nameštaj je jako transparentan. Transparentnost se ogleda i u širokom otvaranju dnevne i noćne zone stana prema pripadajućoj terasi, čime obedovanje i boravak na otvorenom postaju uobičajene aktivnosti, naročito u toplim letnjim mesecima.

Migracija ideja

Transparentnost i umerenost nisu glavne odlike okruženja u kome živimo. Zatvorenost i preterivanje dominiraju. No, srećom, internet je današnjim generacijama omogućio prilike koje su daleko iznad nepodudarnih uslova lokalne sredine. Stambene preferencije i način stanovanja odvijaju se u okvirima poznatih šema, odnosno izboru stambenog okvira prethodi saznanje o mogućnostima. Migracija ideja i transfer inostranih iskustva pružio je mogućnost mladim profesionalcima da za svoj novi socio-ekonomski status pronađu odgovarajući stambeni okvir.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *