Preuzite novu besplatnu verziju Knauf Term 2 – jedini dostupan program za proračun energetskih svojstva zgrada po novoj regulativi o energetskoj efikasnosti zgrada.

Nova verzija vam donosi:

– Tipove gradnje objekta (teški, srednji i laki)

– Proširenu bazu materijala

– Unapređen proračun godišnje potrošnje toplote za grejanje metodom stepen dana

– Proračun gubitaka sistema grejanja u odnosu na vrstu kotlova, cevne mreže I sistema regulacije

Besplatnu verziju programa je do ovoga momenta preuzelo više od 1.500 korisnika. Prva generacija inženjera energetske efikasnosti je koristila Knauf Term 2 kao osnovni alat za kontrolisanje rezultata pri izradi elaborata energetske efikasnosti za stručni ispit.

Pored spomenute besplatne verzije, program će se ponuditi i u profesionalnoj verziji- Knauf Term 2 Pro, koja pored mogućnosti štampe svih rezultata daje i kompletan ispis Energetskog pasoša, u skladu sa novim propisima kao i unapređene metode proračuna pojedinih pozicija. Program će biti dostupan za kupovinu krajem novembra 2012. a više informacija možete naći na http://www.knaufinsulation.rs/sr/kutak-za-inzenjere