Projekat potpisuje ADS studio iz Sarajeva
Regionalni projekti

Crystalico – Najskuplji posleratni projekat u BiH

Tuzla dobija stambeno-poslovni kompleks u koji će biti investirano oko 500 miliona evra.

U Tuzli je usvajanjem regulacionog plana iz 2019. predviđeno nekoliko krupnih koraka u mijenjanju identiteta grada. Građevinski i strateški poduhvati obuhvataju rješavanje problema koji su kočili grad da postane dinamičan, vibrantan, da ide u korak sa savremenim dobom, te da se odlijepi od “sudbine” grada bogatog rudama, obilježene prisustvom teške industrije i velikih zagađivača.

Urbanističkim planom promijenjen je zoning plan, kojim je između ostalog, stara Livnica čelika izmještena iz gradskog jezgra na daljnju periferiju grada, a širi centar se planira obogatiti poslovnim, turističkim i stambenim sadržajima. Također, učinjeni su koraci da se Tuzla pozicionira na mapu poslovnih centara, iskorištavajući njenu geografsku poziciju na bliskoj tromeđi Hrvatske, odnosno Europske unije na sjeveru, Srbije, odnosno Beograda na istoku i Sarajeva kao administrativnog centra BiH.

Holandska kompanija ARBA d.o.o. iz Kalesije investiraće oko 500 miliona evra

Tuzla dobija trenutno najskuplji poslijeratni projekat u BiH: stambeno-poslovni kompleks Crystalico.

Investitori su prepoznali da Tuzla osim povoljne geografske pozicije posjeduje i infrastrukturu, prvenstveno aerodrom koji je u fazi proširivanja kapaciteta i uspostavljanja novih, povoljnih linija ka Europi. Dakle, godinama su postepeno kreirani preduslovi da se Tuzla kontekstualizuje, prepozna i iskoristi svoje potencijale, te planiranjem i ispravnim strategijama trasira za budućnost.

Nakon niza ozbiljnijih arhitektonsko-urbanističkih projekata (Kardiološka klinika, Hotel Mellain, Park Lake stambeni kompleks, Gradski park, Arheološki muzej, Trg Slobode, Opštinski sud), te geoloških i infrastrukturnih izazova koji su uspješno savladani, Tuzla dobija i trenutno najskuplji poslijeratni projekat u BiH: stambeno-poslovni kompleks Crystalico. Iznos investicije koju su holandski investitori preko kompanije ARBA d.o.o. iz Kalesije predvidjeli za ovaj kompleks je oko 500 miliona evra.

Ime Crystalico je nastalo iz zaštitnog znaka Tuzle, soli, a simbolika imena se nadovezuje i na činjenicu da takav megakompleks niče upravo iz bivše industrijske zone. Urbanistička saglasnost je izdata u aprilu 2020. nakon dvije godine planiranja i prikupljanja potrebne dokumentacije, a početak gradnje se zbog obimnosti tog procesa i finalizacije papirologije očekuje u sljedećih godinu dana. Crystalico će, po riječima glavnog projektanta, Faruka Kapidžića, d.i.a., direktora ADS studija iz Sarajeva, osim u cijeni same investicije, dominirati ne samo Tuzlom, nego i sjeveroistočnom BiH u pogledu obima projekta, gabarita, arhitektonskih linija i klasi kvaliteta. Ovaj projekat ne mijenja lokalnu panoramu i identitet Tuzle “ciglu po ciglu”, nego radikalno.

Ovaj projekat ne mijenja lokalnu panoramu i identitet Tuzle “ciglu po ciglu”, nego radikalno.

Kompleks se gabaritno sastoji od pet tornjeva visine do 40 etaža sa po jednim pripadajućim horizontalnim objektima visine 3-5 etaža, jednim longitudinalnim objektom sličnog “kristalnog” identiteta, te tri podzemna nivoa garaža koje se protežu čitavom površinom parcele. Tornjevi su stambeno-poslovni, te uključuju i luksuzni hotel “Crystalico” u tornju “G”. Procjena projektanata i investitora je da će kompleks u konačnici sadržavati preko 1.000 stambenih jedinica te oko 500 hotelskih jedinica, a ostali kapaciteti će biti poslovnog i uslužnog karaktera. Poslovni dio kompleksa će uključivati luksuzno opremljene kancelarijske i poslovne prostore i konferencijske sale, te će se konačno definisati glavnim projektom.

Pešački saobraćaj će biti denivelisan od glavnih saobraćajnica

Žarište novih pravaca širenja grada

Granice parcele su Južna magistrala, glavna gradska saobraćajnica, ujedno i glavni kolski pristup lokaciji, a sa sjeverne rijeka Jala i Sjeverna magistrala. Ovim projektom će biti zaokružen i konkretizovan poslovni i trgovački potez Tuzle od TC Omega do TC Bingo. Međutim, ono što je lokacijski i urbanistički najbitnije je oživljavanje dijela grada koji će de facto postati nova gradska jezgra i žarište novih pravaca širenja i revitalizacije grada.

Kompleks rješava problem povezivanja funkcionalnom sponom južnu gradsku magistralu i sjeverni dio grada. Žila kucavica kompleksa će biti nove saobraćajnice okomite na južnu saobraćajnicu, a sadržavat će i rondo/kružni tok koji će olakšavati komunikaciju automobilima. Projektanti su se odlučili na takav vid saobraćaja jer drastično smanjuje buku i osigurava olakšano kretanje između saobraćaja u stajanju i kretanju, jer se sa saobraćajnice pristupa podzemnim garažama. Saobraćajnice su urbanistički riješene kao dio kompleksa ali će u konačnici biti prepuštene Gradu Tuzla.

Kristali soli kao inspiracija za oblik nebodera

Sami neboderi kroz sve tri dimenzije inspiraciju vuku iz kristalne strukture minerala soli.

Pješački saobraćaj će biti denivelisan od glavnih saobraćajnica, pa će se pješaci kretati pješačkim mostovima, platoima i pasarelama koje će u nivou partera opasavati nebodere i povezivati čitav kompleks, te se spajati s gradskom pješačkom komunikacijom. Također, pasarele i mostovi su uzdignuti iznad centralne zelene zone, te je tako maksimalno smanjeno zauzimanje zelenih površina nauštrb saobraćaja i objekata. Tačkasti tlocrti nebodera omogućavaju povoljno osunčanje zelenih površina i veću iskoristivost površina za igrališta i parkove.

Stambeni objekat “Z”, koji je predviđen većinom za stambeni prostor, sadržavat će oko 150 stambenih jedinica uglavnom od 50, 70 i 100m2. Stanovima će, kao i poslovnim prostorima, marketinški pogodovati pristup svim servisima za život i visok stepen komfora.
Projektanti su vodili računa i o zelenilu, te je osim velikog centralnog parka na nultoj koti, predviđeno formiranje malih parkova, oaza unutar kompleksa, izolovanih od saobraćaja, kao i aleja koje se protežu duž saobraćajnica. Preko pasarela se dolazi na terase/platoe koje mekano vijugaju oko objekata, dajući vizuru dinamike i spontanog prirodnog okruženja nasuprot oštrim kristalnim konturama nebodera. Sami neboderi kroz sve tri dimenzije inspiraciju vuku iz kristalne strukture minerala soli, jer je Tuzla kroz cijelu svoju istoriju bila neodvojivo vezana upravo za ovu rudu.

Prednost je data pešacima i biciklistima

Grad na zrnu soli

Parter će sadržavati tržne centre, uslužne djelatnosti, teretane, kino salu, bazene, kafiće i poslovne prostore, bazene, parkove, platoe, te će Crystalico biti zaista jedan “grad u malom”, ili pravi mali “grad na zrnu soli”. Isprepleteni poslovni i stambeni sadržaji, ali odvojeni na uzajamni komfor i privatnost, ostvaruju ideju Le Corbusiera o zgradama kao “mašinama za stanovanje”, gdje su sve potrebe stanara i javnosti obezbijeđene, a reflektuje i ideju Unite d’Habitation-a, time što stambeni blokovi ne predstavljaju prepreku u odvijanju gradskog i javnog života.

Arhitektonski, ovaj projekat se primarno izdvaja svojim gabaritima koji se nameće ne samo u bližem okruženju starijeg i arhitektonski nedefinisanog prostora, nego postaje novi reper u gradu. Osim toga, izdvaja se svojim zanimljivim linijama nebodera koje imaju negativan nagib i jasno asociraju na kristale soli koji kao stalaktiti izniču iz bjeline i sve se više kristalizuju i pročišćavaju ka vrhu, koji se završavaju bijelom “kapom” koja akcentuje oštrinu.

Kristalna struktura koja se ponavlja i na fasadi u vidu smjene zatvorenih i otvorenih površina te se prema vrhu prorjeđuju predstavlja i zanimljiv arhitektonski odabir, jer osim što sama po sebi daje odgovore na neka konstruktivna i oblikovna pitanja, tako i “jezik” pravilnih kristalnih formi (i generalno organskih oblika iz prirode) jasnije od ostalih rezonuju sa ljudima kao prepoznatljivije i “sigurnije” forme.

Kristalna struktura se ponavlja i na fasadi u vidu smene zatvorenih i otvorenih površina

Ovo je krupan korak za “urbani ego” Tuzle, koja se trudi da čini mnogo toga daleko van granica svojih percipiranih mogućnosti.

“Kristalne” fasade nebodera su jasno definisanih oštrih silueta, poligonalnog tlocrta i konkavnih uglova, međutim plošno monotoni, oslobođeni od bilo kakve igre pozitivnih i negativnih volumena, kako bi se očuvala ideja glatkoće kristala, koji je također metafora na strogi, konvencionalno korporativni identitet. Bez obzira na relativnu monotonost fasadnog finiša te ograničenjima stakla kao (skoro pa) imperativa u korporativnoj arhitekturi, arhitekta kompenzuje sa – “kristalno” artikulisanom idejom, linijskim iteracijama po longitudinalnim nižim objektima, valovitim “mjehurastim” međuprostorima, korištenjem bijele boje tj. smjenom puno – prazno te slobodnijem završetku vertikala (smicanjem dijelova tornjeva), nekonvencionalnim poligonalnim osnovama, te ujednačenošću izražaja kroz sve dimenzije.

Konstrukcija nebodera je osim toga prilagodljiva, slobodna i fleksibilna, kako eventualne izmjene i dopune idejnog projekta ne bi značajno poremetile plan izvođenja. Oštre linije objekata koje “režu” nebo i horizont su vizualno vješto izbalansirane na nekoliko nivoa unutrašnjim vijugavim, talasastim terasama, platoima, zasjenjenim i otvorenim, te zelenim površinama i pješačkim zonama koje usporavaju ophod kroz kompleks te povećavaju korisnu javnu površinu. Povezanost pasarelama čije se grane sastaju u težištu poligonalne parcele dodaju sveukupnom osjećaju balansa, koherentnosti i povezanosti. Crystalico je stoga pohvalan primjer iz BiH kako uspješno kombinovanje raznorodnih aspekata arhitektonskog projektovanja tvore skladan urbani prostor, odnosno, barem u tom mjerilu.

Urbani ego Tuzle

Osim oblikovanja prostora, Crystalico će zasigurno imati značajnog doprinosa i na sociološke aspekte arhitekture. Po završetku gradnje koja se predviđa za najranije 2026. godinu, ovaj kompleks će donijeti Tuzli stotine radnih mjesta u samom kompleksu, a na gradnji će direktno biti zaposleno par hiljada radnika raznih profila te više izvođača. Naposlijetku, ovo je krupan korak za “urbani ego” Tuzle, koja se trudi da čini mnogo toga daleko van granica svojih percipiranih mogućnosti.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

  1. Zoran

    Da prostite, meni ovo malo smesno…

Ostavite odgovor

Obavezna polja *