Danas su sistemi površinskog grejanja i hlađenja postali vrlo popularni, Foto: REHAU
Izdvojeno, Promo

Dobra klima preko plafona, zida ili poda: Površinski sistemi grejanja i hlađenja

Hlađenjem i grejanjem vodenim sistemom preko plafona, zida ili poda podiže se komfor rada i stanovanja, eliminisana su neprijatna strujanja vazduha, buka i dizanje prašine, a sam prostor dobija novu arhitektonsku dimenziju.

Površinski sistemi  hlađenja i grejanja nalaze sve češću primenu, kako u stanogradnji, tako i kod poslovnih objekata. Moderna arhitektura postavlja nove estetske kriterijume po pitanju opremanja prostora, kako poslovnog, tako i stambenog. Velike staklene površine, slobodni zidovi i koncepti otvorenog prostora su i dalje izražene tendencije u modernoj arhitekturi.

Koncepti otvorenog prostora donose sa sobom i određene nedostatke. Kod poslovnih prostora, gde ovaj koncept prevashodno ima za cilj intenzivniju komunikaciju zaposlenih kroz timski rad, kao posledica se javlja velik broj različitih unutrašnjih i spoljašnjih izvora toplote – direktno sunčevo zračenje kroz velike staklene površine, toplotno opterećenje od rasvete, kompjutera, štampača i druge opreme, kao i od samih zaposlenih.

Adekvatan odgovor na visoke standarde moderne arhitekture daju površinski sistemi hlađenja i grejanja.

U poslovnom ambijentu koncept otvorenog prostora nosi sa sobom i povećan nivo buke u radnom ambijentu. Dodatno na nivo buke utiču i klima uređaji. Oni pored toga stvaraju efekat promaje – neprijatno strujanje hladnog vazduha, kao i dizanja prašine usled intenzivne cirkulacije vazduha.

Adekvatan odgovor na visoke standarde moderne arhitekture sa aspekta instalacija grejanja i hlađenja daju površinski sistemi hlađenja i grejanja u koje ubrajamo plafonsko, zidno i podno grejanje i hlađenje. Svaki od ovih sistema može da se izvodi bilo u mokrom, bilo u suvom postupku gradnje.

Termički aktivni plafoni

Sistemi plafonskog hlađenja i grejanja za suvi način gradnje se rade u dve varijante – u varijanti akustičnih tavanica sa perforiranim površinama i u varijanti panela klasičnih glatkih površina, ispunjavaju funkcionalne zahteve grejanja i hlađenja prostora po principu zračenja.

Akustične tavanice nalaze prevashodno primenu u poslovnim objektima, ali takođe i u stambenim prostorima, gde postoje posebni zahtevi sa aspekta prenosa buke. Efikasno korišćenje plafona omogućava potpunu arhitektonsku slobodu opremanja prostora, a i sam plafonski panel može da bude sasvim dobar enterijerski detalj. Efekat poboljšanja akustičnosti prostora se postiže apsorpcijom zvučnih talasa, a koja se postiže specijalnom konstrukcijom plafonskih elemenata.

Površinski sistemi grejanja i hlađenja mogu da se izvode bilo u mokrom, bilo u suvom postupku gradnje.

Postavljanje ovih panela se radi u uobičajenoj tehnici postavljanja spuštenih plafona. Površine koje se termički ne tretiraju se pokrivaju uobičajenim gips karton pločama.

Oblast primene akustičnih plafonskih panela se najpre odnosi na javne prostore sa velikim brojem ljudi – banke, biblioteke, foajei, veliki biroi. Standardni plafonski paneli najviše nalaze primenu u stanogradnji, bez specijalnih zahteva sa aspekta buke.

Završne površine plafonskih panela su spremne za molerske radove.

Kombinovani pristup

Plafoni i zidovi koji se termički aktiviraju nisu isključivo predviđeni za suvi način gradnje. Rešenje u mokrom postupku gradnje takođe nalazi široku primenu. Postupak malterisanja kod ovih sistema definiše isporučilac maltera i ne odstupa znatno od standardnog načina malterisanja. Pored svih navedenih prednosti za instalacije plafonskog i zidnog grejanja i hlađenja, ovakav vid instalacije se odlikuje i nižim investicionim troškovima.

Termičko aktiviranje zidova je dodatna mogućnost, gde se zidnim grejanjem i hlađenjem može samostalno vršiti grejanje i hlađenje, ili se koristi kao dopuna sistema podnih i plafonskih panela.

Podno grejanje i hlađenje

Svakako najčešći vid površinskog grejanja je podno grejanje. Ovaj način grejanja, koje je u nekim sredinama postalo standard za grejne instalacije, sve češću primenu nalazi i u sistemima hlađenja. Kod poslovnih objekata, gde je po pravilu završna podna obloga keramika, sistem podnog hlađenja dolazi do punog izražaja. Sa sve širom primenom keramičkih obloga i u stanogradnji podno hlađenje ulazi i u sisteme kućnih instalacija.

Kombinacija površinskih sistema grejanja i hlađenja sa obnovljivim izvorima energije (toplotnim pumpama i/ili solarnim sistemima) čini energetski efikasno sistemsko rešenje.

Dobro osmišljenom automatikom sistema može da se izvuče maksimalni efekat hlađenja preko poda, zida ili plafona. Vreme rada uređaja za kontrolu vlage u prostoru (odvlaživači, fan-coil jedinice ili obični klima split sistemi), ukoliko su projektovani, se svodi na minimum.

REHAU sistemska rešenja

Veliki broj referentnih objekata, koji su eksploataciji nekoliko sezona grejanja i hlađenja, kroz poboljšane uslove termičke ugodnosti i niske eksploatacione troškove, pokazuju punu opravdanost investicije u ovakav vid grejanja i hlađenja.

U obe varijante gradnje – suva i mokra, u osnovi su medijumske cevi od umreženog polietilena PE-Xa, kao i priznata patentirana REHAU tehnika spajanja, što ove sisteme čini apsolutno sigurnim u pogledu mogućnosti eventualnih procurivanja instalacije.

Kompanija REHAU sa svojim kompetentnim timom nudi kompletnu podršku pri projektovanju i davanju tehničkih rešenja.

Kada ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

  1. Korisnica

    Iz mog iskustva, zidno i podno hlađenje znatno utiču na podizanje vlažnosti vazduha u stanu. Ne vidim rešenje za ovaj problem, osim nekog od aparata za odvlaživanje vazduha, što je svakako nesrećnije rešenje od klima uređaja. Takođe, podno i zidno hlađenje ne mogu da postignu brzinu hlađenja kao klima uređaj, treba im mnogo više vremena da dostignu optimalnu temperaturu a i troškovi su znatno viši. Živim u stanu sa takvim rešenjem..

Ostavite odgovor

Obavezna polja *