Lokacija planirana za izgradnju sportskog centra; Foto: Google Earth
Urbanizam

Na novosadskom Novom naselju Galens gradi sportsku dvoranu i terene

Umesto sportskog parka Novi Sad dobija sportski centar sa dvoranom spratnosti VP do P+2, kao i terenima na otvorenom i upravnim parkinzima sa drvoredom.

Zainteresovanim građanima od 15. maja omogućen je rani javni uvid u Konceptualni okvir izmena i dopuna PGR-a prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu – lokalitet između Ulice Momčila Tapavice i Bulevara Jovana Dučića.

Konceptualni okvir prostornog razvoja izradio je tim iz novosadskog Javnog preduzeća „Urbanizam“, kao odgovorni urbanista – rukovodilac izradom plana potpisana je Branka Korica, mia, a javni pristup ovom dokumentu moguć je do  29. maja 2024. godine.

Srodne teme na Gradnja.rs:

Sportski centar na 4,80 hektara

Područje koje je obuhvaćeno Izmenama i dopunama nalazi se u KO Novi Sad IV, severno od Bulevara Jovana Dučića, zapadno od Bulevara kneza Miloša i južno od Ulice Momčila Tepavice na Novom naselju.

Planom utvrđena namena sportski park se usaglašava sa namenom koja je definisana Generalnim urbanističkim planom grada Novog Sada sportski centar. Površina koja će biti obuhvaćena Planom iznosi 4,80 ha.

Na inicijativu vlasnika zemljišta „Galens Invest“ d.o.o. iz Novog Sada pokrenut je postupak izrade i donošenje Plana kako bi se omogućilo usaglašavanje sa namenama definisanim GUP-om.

Koncepcija planskog rešenja

Planiraće se izgradnja sportske dvorane spratnosti VP do P+2, kao i sportskih terena na otvorenom.

Koncept uređenja predmetnog prostora se oslanja na urbanističko rešenje Plana generalne regulacije, ali se usaglašava sa namenama definisanim Generalnim urbanističkim planom.

Prostor u obuhvatu Plana važećim PGR-om, namenjen za sportski park, izmenama plana biće namenjen za sportski centar na zemljištu ostalih namena.

Planiraće se izgradnja sportske dvorane spratnosti VP do P+2, kao i sportskih terena na otvorenom.

Planom će se definisati infrastrukturno opremanje prostora, kako bi se zadovoljile potrebe sadašnjih i budućih korisnika, navodi se u konceptualnom okviru.

Zelenilo prilagođeno vrsti sportskih aktivnosti

Na području u obuhvatu Plana zelenilo će biti zastupljeno kao zelenilo sportskog centra i ulično zelenilo, a postojeću kvalitetnu vegetaciju je potrebno zadržati i uklopiti u nova rešenja.

„Prilikom ozelenjavanja sportskog centra zelenilo oko terena potrebno je prilagoditi vrsti sportskih aktivnosti. Treba izbegavati sadnju visokog rastinja uz same terene, kako ne bi došlo do lomljenja grana i opadanja lišća, koje bi pritom moglo da izazove smetnje u korišćenju prostora“ – kaže se u dokumentu.

Osim toga, planiraće se i obodni zaštitni višespratni pojas od lišćarske i četinarske vegetacije u kombinaciji sa šibljem, kako bi se smanjili međusobni negativni uticaji namena (buka, prašina i sl.).

Svi parking-prostori u okviru kompleksa moraju biti pokriveni krošnjama visoke lišćarske vegetacije, a duž saobraćajnice formiraće se drvoredi, u zavisnosti od prostornih mogućnosti i sadržaja poprečnih profila saobraćajnice.

„Potrebno je uskladiti postavku drvoreda sa kolskim prilazima sportskom centru i infrastrukturom. Prilikom ozelenjavanja koristiti autohtone biljne vrste, a izbegavati invazivne i alergene biljne sorte“ – ističe se u konceptualnom okviru.

Postojeću kvalitetnu vegetaciju potrebno je zadržati i uklopiti u nova rešenja; Foto: Google Earth

Iz svih saobraćajnica koje okružuju prostor sportskog centra, planirani su ulazi i izlazi za pešake, odnosno korisnike.

Postojeće saobraćajno rešenje Bulevara Jovana Dučića i Bulevara kneza Miloša se zadržava. Južni deo Ulice Momčila Tapavice planiran je za proširenje i izgradnju upravnih parkinga sa drvoredom, biciklističke staze i trotoara.

Saobraćajno rešenje sportskog centra predviđa isključivo pešački saobraćaj. Kod OT broj 9173 na kolovozu Ulice Momčila Tapavice planira se izdignuta pešačka platforma u cilju smirivanja saobraćaja i bezbednijeg kretanja pešaka.

Za motorna vozila koja će održavati sportski centar, pristup je moguće ostvariti iz Ulice Momčila Tapavice. Iz svih saobraćajnica koje okružuju prostor sportskog centra, planirani su ulazi i izlazi za pešake, odnosno korisnike, kaže se u dokumentu.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

3 komentara

  1. Izzy

    Galens,svuda,necemo mi u Ns imati vise ni trunku zelenila!Samo zgradurine,gori smo od Bg postali,uzas.Sto se tice prebivalista,prenaseljen,i samo j betoncina,i bahati vozaci.

  2. Nino

    Kakve ovo veze ima sa novim naseljem.možda Vjeternik

Ostavite odgovor

Obavezna polja *