Geodetsko snimanje je pouzdan način da odredite granice placa, Foto: Gradnja.rs
Izvođenje

Geodetski snimak placa: Kako saznati koje su zvanične granice vaše parcele

Šta je stvarno vaše i gde smete da postavite ogradu? Saznajte šta sve radi geometar i kako vam može pomoći da isplanirate vaš budući objekat i dvorište.

Građenje kuća za odmor nikad nije bilo aktuelnije nego sada u doba pandemije koronavirusa. Ali da bi ceo proces prošao što bezbolnije, potrebno je obratite pažnju na svaki korak kako vaš projekat zvani „kuća iz snova“ ne bi postao pakao.

Naime, kada ste došli do „svog parčeta zemlje“ potrebno je prvo da angažujete geometra kako bi snimio parcelu i uradio Katastarsko-topografski plan (KTP plan). Ovim planom dobijate zvanične granice vaše parcele i proveru tih granica na terenu, položaje objekata i infrastrukture ako postoje, visinske kote terena. U nekim slučajevima može da se dogodi da su na terenu granice malo pomerene. Na taj način, van svake sumnje, znate u prostoru šta ste kupili kao i koje su tačne granice vaše parcele. Ovaj plan je i zvanični dokument, i sastavni je deo dokumentacije koju podnosite za Lokacijske uslove. Osim navedenog taj plan služi kao podloga za izradu Idejnog rešenja, zatim za projektovanje i izračunavanje visinskih kota planiranih objekata i sadržaja na parceli. Ali kako se do dolazi do KTP plana?

Katastarsko-topografski plan

Da bi odredili gde je ivica placa, potrebno je da angažujete geometra. Oni koriste koordinatne tačke iz katastra koje ubacuju u geoinstrument odnosno, GPS poput Leica ATX aparata, i tako na licu mesta, satelitski navođeni, vrlo precizno obeležavaju granične tačke parcele, a dobijaju i visinske kote terena. Na osnovu tih tačaka, geometar iscrtava izohipse po katastarskoj podlozi. Ovako se dolazi do Katastarsko-topografskog plana (KTP plan) vaše parcele koji treba da je elektronski potpisan i DWG referenciran. Međutim, ovo je samo jedna od usluga koje možete dobiti od geometra…

Izradom KTP plana znate u prostoru šta ste kupili i koje su tačne granice vaše parcele.

Geometarsko snimanje parcele za katastarsko-topografski plan (KTP); Foto: Gradnja.rs

Pre početka izgradnje: Geodetski snimak za potrebe projektovanja

Katastarsko – topografski plan parcele – sadrži sve podatke neophodne za projektovanje: egzaktnu visinsku predstavu terena, granice parcele, uglove, položaj postojećih objekata na parceli, konture postojećih objekata na susednim parcelama, snimak nadzemne infrastrukture, većeg rastinja itd.

Elaborat geodetskih radova za potrebe parcelacije – ukoliko je planom predviđena preparcelacija (objedinjavanje više parcela ili odvajanje dela parcele za potrebe formiranja javne površine) ovlašćena geodetska organizacija prema uslovima iz Plana, pravi „predlog parcelacije“ na osnovu kojeg se, a nakon potvrde gradske uprave o usklađenosti sa planom, isti šalje u katastar nepokretnosti uz nalog za sprovođenje preparcelacije.

Kolčenje placa

Kako bi fizički obeležile ivice placa, na terenu se postavljaju međne belege koje zavise od terena i potreba. Koriste se drveni kočići različitih veličina, armirano-betonske belege, gvozdene šipke, bolcne u asfaltu ili crvena boja na ogradi ili asfaltu. Belege se farbaju upečatljivom crvenom crvenom radi bolje vidljivosti. Ovu uslugu takođe radi geometar i ona se posebno naplaćuje.

Međne belege se farbaju upečatljivom crvenom crvenom radi bolje vidljivosti.

Međne belege se farbaju upečatljivom crvenom crvenom radi bolje vidljivosti; Foto: Gradnja

Geodetski snimak za vreme izvođenja radova

 • Elaborat geodetskih radova – elaborat obeležavanja – izrađuje se za potrebe otpočinjanja radova na terenu i pozicioniranja objekta na parceli.
 • Elaborat geodetskih radova – geodetski snimak temelja – izrađuje se nakon izrade temelja objekta a za potrebe podnošenja prijave završetka temelja.
 • Elaborat geodetskih radova – geodetski snimak konstrukcije – izrađuje se za potrebe podnošenja prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu.
 • Elaborat geodetskih radova – praćenje sleganja – izrađuje se za potrebe praćenja sleganja objekta u toku izvođenja i nakon završetka u toku eksploatacije. Na početku izvođenja radova, vrši se tzv. „nulto“ snimanje, na osnovu kojeg se naknadno rade snimci visinske predstave objekta odnosno postavljenih repera, i dokumentuje sleganje.

Geodetski snimak kad je izgradnja završena

 • Elaborat geodetskih radova – za izvedeni objekat – izrađuje se za potrebe ucrtavanja objekta u katastar nepokretnosti.
 • Elaborat geodetskih radova – za izvedene podzemne instalacije – izrađuje se za potrebe ucrtavanja podzemnih instalacija predmetnog objekta u katastar nepokretnosti.
 • Elaborat geodetskih radova – elaborat posebnih delova objekta – izrađuje se za potrebe upisa (knjiženja) posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti.
Dakle, prvo geometar pa onda sve ostalo; Foto: Gradnja

Povezani članci:

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

8 komentara

 1. Filić Stefan

  Da li je prilikom izvođenja geometra potrebna saglasnost vlasnika susedne parcele?

  1. Sonja Brstina

   Ne, vi izvodite geometra da odredi granice na vašoj parceli

 2. Miodrag

  Da li kod vas moze da se uzme snimak parcele.

  1. Sonja Brstina

   Potrebno je da angažujete geometra kako bi snimio parcelu i uradio Katastarsko-topografski plan (KTP plan)

 3. Bojan

  Kako je moguce da se razlikuju parcelizacije geometara koji su radili sa zemlje i geometra koji je kote radio satelitski?

  1. Olgica

   Zasto Bojanu neko ne objasni na postavljeno pitanje

 4. Dobrislav Blagojevic

  Kako da otkazem aplikaciju ? Hvala

 5. Zoran

  Da li geometar može da odredi nove linije,(kote),mimo postojećih linija već postojećeg katastarskih plana,(kopije parcele koju mi je izdao kataster)?

Ostavite odgovor

Obavezna polja *