Sporan sajt
Dešavanja

Informatika demantovala informaciju o preskupom sajtu

JKP Informatika uputilo je demanti povodom vesti o Registru investitora, u kom tvrde da u sajt za koji se pisalo da je koštao 300.000€ nije utrošen ni dinar. Kako kažu, tačno je da je na osnovu Ugovora o donaciji zaključenog između EU i Grada Novog Sada odobrena finansijska pomoć od blizu 300.000 evra za projekat veb portala, međutim, ovaj projekat nema dodirnih tačaka sa izradom Registra.

Kompletan tekst saopštenja:

U tekstu objavljenom 19. jula izneti su netačni i prilično konfuzni podaci čime je direktno i izvesno naneta šteta Novom Sadu i JKP Informatika.

Za izradu Registra investitora JKP Informatika nije dobila novčanu nadoknadu. Grad Novi Sad je naš osnivač, a projekti i aplikacije vezane za rad Grada i Gradske uprave rade se po godišnjem planu i programu i nisu posebno plaćeni (sajt Grada Novog Sada, sajt Gradske poreske uprave, Gradske uprave za sport i omladinu…)

Sporan sajt

Činjenica da smo jedan od retkih gradova u Srbiji koji su uspešno konkurisali za sredstva EU treba da bude snažna informacija građanima, a neproverenim kombinacijama ovde nema mesta jer se nanosi šteta upravo građanima. Projekat EU je potpuno odvojen od projekta izrade Registra investitora.

Naime, na osnovu Ugovora o donaciji zaključenog između EU i Grada Novog Sada u septembru 2010. godine, odobrena je donacija Gradu Novom Sadu u iznosu od 292.289,09 eura za Projekat Web portal for investors with GIS. Ovaj projekat finansira EU kroz Program Exchange kojim rukovodi delegacija EU u Srbiji, a sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština.

Ovaj projekat nema nikakvih dodirnih tačaka sa izradom Registra investitora, što je kao dezinformacija plasirano u medije.

Dakle:

1. JKP Iinformatika je za potrebe izrade Registra investitora uradila sledeće:

Desktop aplikaciju (za ažuriranje podataka): snimanje stanja, izrada projekta (Oracle 10g designer), programiranje (Visual C#.NET 2008, Devexpress), testiranje, postavljanje produkcionog okruženja (sistem upravljanja bazom podataka Oracle 11g release 2), obuka korisnika, implementacija.
WEB aplikaciju (uvid u podatke ažurirane desktop aplikacijom): programiranje (Drupal web framework, PHP)

2. Aplikacija radi! – umeće korišćenja iste je na elementarnom nivou, samo je potrebno koristiti ponuđene opcije.

3. Vođenje registra investitora definisano je Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i Pravilnikom o uslovima, načinu i pristupa, kao i sadržini registra investitora. Trenutno u Registru se nalaze rešenja o izgradnji od septembra 2009. godine (kako Pravilnik i definiše) i podaci koji su dostavljeni Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove od strane nadležnih organa. Podaci se konstantno ažuriraju i dopunjuju informacijama sa pristiglih dokumenata. To su trenutno kupoprodajni ugovori i izveštaji inspekcija.

Članom 8. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS , br. 72/09 i 81/09) je propisano da Registar investitora predviđa javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru i dostupan je u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, a članom 3. Pravilnika o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini registra investitora (Službeni glasnik RS, broj 55/2010), bliže su utvrđeni podaci koji se unose u Registar investitora, i to: za investitore pravna lica, MB, PIB, naziv i sedište, ime ovlašćenog lica, a za investitore fizička lica: ime i prezime, adresu, JMBG. Registar investitora sadrži sve građevinske dozvole počev od 11.9.2009. godine (donošenjem novog Zakona o planiranju i izgradnji) pa do daljnjeg. Pored građevinskih dozvola, Registar investitora sadrži i ugovore o prometu nepokretnosti između investitora i kupaca, koje po službenoj dužnosti Registru investitora dostavlja Osnovni sud u Novom Sadu, kao nadležni sud za overu. Pored građevinskih dozvola, Registar investitora sadrži i sva inspekcijska rešenja koja dobija od Gradske uprave za inspekcijske poslove, a koja se odnose na obustavu radova ili zatvaranje gradilišta investitorima.

Registar investitora omogućava svim zainteresovanim licima da mogu da provere podatke o investitoru od koga žele da kupe nepokretnost, da li za to ima dozvolu, da li se protiv njega vodi neki sudski ili inspekcijski postupak kao i da li je konkretnu nepokretnost prometovao.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *