Izvođenje

Izolacija ravnih krovova

Za objekte sa ravnim krovovima neophodno je izvršiti dobru izolaciju. Za dobru termo i zvučnu izolaciju krova Knauf Insulation predlaže kamenu mineralnu vunu.

Ravan krov predstavlja kompleksnu konstrukciju koja služi da u potpunosti štiti objekat od prodiranja atmosferske vode i vlage kroz tu konstrukciju kao i da trajno zaštiti korisnike objekata od nedovoljne ili suvišne toplote postavljanjem termoizolacionih materijala.

Pored odličnih termičkih, zvučnih i požarnih karakteristika samog termoizolacionog materijala, bitno je voditi računa i o tehničkim karakteristikama i pravilnom rasporedu ostalih slojeva odnosno ugrađenih materijala u krovnoj konstrukciji kao što su parna brana i hidroizolacija.

ravni-krov

Ravni krovovi o kojima je ovde reč spadaju u tople ravne krovove. To znači da se hidroizolacija postavlja preko termoizolacionog materijala. 

izolacija-ravni-krov

Neprohodni ravni krovovi

Neprohodni krovovi su površine na kojima se ne dozvoljava prolazak i boravak ljudi niti skladištenje materijala, opreme, itd.

Na ovim krovovima je dozvoljen samo neophodni prolazak stručnih lica radi kontrole i održavanja krova.Na neprohodnim ravnim krovovima se kao hidroizolacija koriste jednoslojne hidroizolacione krovne folije od različitih materijala tipa: PVC, FPO, EPDM, itd.

ravni-krov-izolacija

Prohodni ravni krovovi

Prohodni ravni krovovi su namenjeni stalnom korišćenju ljudi i nisu predviđeni za veća mehanička opterećenja. Za prohodne krovove u praksi su se pokazala dva rešenja za završni sloj: u sloj sitnog peska se polažu betonske ploče ili teraco ploče, a drugo rešenje je da se na prethodno izlivenom estrihu (predvideti dilataciju estriha) polažu pločice (kamene, mermerne, keramičke) u cementnom malteru.

Preporuke prilikom izvođenja termoizolacije

Ploče kamene mineralne vune se mogu polagati u dva sloja. U tom slučaju ploče gornjeg sloja moraju da budu smaknute za polovinu ploče u odnosu na ploče donjeg sloja, i po dužini i po širini. tj. spojevi ploča gornjeg i donjeg sloja ne smeju da se podudaraju.

Ukoliko je noseća krovna konstrukcija profilisani lim, preporučeno je da se duža strana ploča kamene mineralne vune polaže upravno na pravac rebra lima. Spoj dve susedne ploče treba da bude na gornjoj površini rebra lima. Takođe treba voditi računa da se tiplovi postavljaju na mestima gde kamena mineralna vuna dodiruje gornju površinu rebra lima.

Prilikom izvođenja, termoizolacioni materijal se mora obezbediti od prodora atmosferske vode u nju.  Dnevno izvodite onoliko toplotne izolacije koliko se može pokriti i obezbeditit hidroizolacijom.

Dodatni nagib krovne ravni se može obezbediti i u sloju termoizolacionog materijala sa pločama kamene mineralne vune sa kosinom koje se rade po specijalnoj narudžbini.

izolacija-ravnog-krova

Krov objekta mora biti projektovan i izveden tako da u toku eksploatacije obezbedi zaštitu od požara u skladu sa odgovarajućim propisima. Knauf Insulation kamena mineralna vuna spada u grupu negorivih materijala.

Proizvodi od kamene mineralne vune Knauf Insulation se isporučuju u pločama dimenzija 100×60 cm (paketi) i 200×120 cm (palete). Ove ploče su jednostavne za rukovanje i ugradnju jer su lagane i lako se seku do željenih dimenzija.

Za detaljnije informacije pogledajte Knauf Inusation brošuru o izolaciji ravnih krovova.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *