Ukoliko se dvoumite oko ugradnje podnog grejanja, saznajte prvo koje su njegove prednosti ali i koliko to košta.

Podno grejanje je najekonomičniji vid grejanja, jer se kompletan proces odvija na veoma niskoj temperaturi: Pod se greje na temperaturi od 21 do 24ºC dok temperature klasičnih radijatora iznosi ide i do 70ºC.

Veoma velika grejna površina obezbeđuje ravnomernu raspodelu temperature od poda ka plafonu. Obzirom da su periferni krvni sudovi u nogama najudaljeniji od srca i da se noge najslabije greju, sistem podnog grejanja obezbeđuje najoptimalnije grejanje prilagođeno ljudskom organizmu.

podno-grejanjeInstalacija električnog podnog grejanja ne zahteva gotovo nikakve promene u konstrukciji poda. Cena instalacije zavisi od veličine prostora koji se greje, a kao primer možemo navesti da instalacije električnog podnog grejanja u prostoriji od 20 m2 zahteva 2 kW instalirane snage i cena kompletne instalacije sa uključenom montažom i PDV iznosi oko 25 evra/m2.

Instalacija električnog podnog grejanja je brza, jednostavna i sigurna. Električni provodnici su zaštićeni omotačem (plaštom) koji je uzemljen i bilo kakvo oštećenje prouzrokuje iskakanje zaštitnog elementa i prekid napajanja. Elektromagnetna zračenja su svedena na minimum i gotovo da ih nema.

Električno podno grejanje potpuno je sigurno sa stanovništa eksplotacije, ne zahteva nikakvo održavanje, a u slučaju eventualnog kvara zahteva minimalne zahvate na podu, za razliku od vodenog podnog grejanja sistem je znatno jeftiniji, efikasniji i ne zahteva nikakvo održavanje.