Novoprojektovana stambeno-poslovna zgrada u Kragujevcu; Rendering: Trend projekt
Novi objekti

Na uvidu: U Kragujevcu u planu zgrada od 2.600 kvadrata

Zenit d.o.o. u gradu na Lepenici planira izgradnju objekta sa 20 stanova, dva lokala i ukupno 25 parking mesta smeštenih na nivou tla i u podzemnoj garaži. 

Nedugo nakon prezentacije “Zelene oaze”, kompleksa sa 348 stanova, 14 lokala i 45 poslovnih prostora, Grad Kragujevac stavio je na javni uvid i urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Ulici Save Kovačevića na broju 36.

Nosilac izrade projekta je kragujevačka firma “Trend projekt”, odgovorni urbanista je Ivan Marković, dipl.inž. arh, dok je podnosilac zahteva za potvrđivanje, ujedno i investitor projekta, preduzeće ”Zenit” d.o.o, takođe iz Kragujevca.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Obuhvat urbanističkog projekta

Obuhvat tretira područje dve katastarske parcele ukupne površine od 662 m2, a lociran je uz samu ulicu Save Kovačevića sa severozapadne strane koja na terenu funkcionalno postoji kao sabirna saobraćajnica u planiranom profilu.

Prisutna je i pristupna dvosmerna saobraćajnica koja snabdeva veće parking prostore objekata celog susednog bloka uz ulicu Grada Sirena na severoistočnoj strani, kao i objekata unutar predmetnog bloka.

Na delu parcela užeg okruženja predmetne parcele, postoje nasleđeni objekti porodičnog stanovanja niže spratnosti, dok je, sa druge strane, duž ulice Save Kovačevića, već započeto privođenje parcela nameni.

Predmetna lokacija u okviru pripadajućeg bloka

U objektu je ukupno projektovano dvadeset stanova različitih struktura, kao i dva lokala.

Na predmetnoj lokaciji planirana je izgradnja jednog višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+5+Ps, odnosno maksimum sedam nadzemnih etaža i sa visinom venca od 19,80 m, odnosno visine venca povučene etaže 22,80 metara.

Ukupno ostvarena bruto površina objekta je 2.598 m2, dok neto iznosi 2.370 m2. U objektu je ukupno projektovano 20 stanova i 2 lokala. Stanovi po etažama su različitih struktura (trosobni i četvorosobni).

Osnova 1. sprata

Pristup iz Ulice Save Kovačevića

Predmetna lokacija ima pristup iz ulice Save Kovačevića sa zapadne strane, kao saobraćajnice adekvatnog profila, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

U stambeni deo objekta se ulazi putem ulaza iz ulice Save Kovačevića, a u dvorišni deo sa parkinzima u nivou prizemlja se ulazi iz iste ulice kroz prolaz između novoprojektovanog objekta i parkinga predškolske ustanove.

U podrumsku garažu se silazi putem rampe koja se nalazi u dnu dvorišta.

Osnova podruma

U podrumskoj garaži i na nivou prizemlja ostvareno je ukupno 25 parking mesta.

Parkiranje vozila je predviđeno na nivou terena iz kolskog prilaza pored objekta (koji vodi ka dvorištu) i direktno sa ulice Save Kovačevića, ukupno 13 mogućih parking mesta.

U podrumskoj garaži, kojoj se prilazi putem rampe u dnu dvorišta, predviđeno je parkiranje ukupno 12 vozila, što sa parkiranjem u prizemlju čini ukupno 25 parking mesta.

Na javnom uvidu do 10. novembra

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti do 10. novembra 2022. godine na internet adresi grada Kragujevca.

Grafički prilozi

Situacija
Situacija
Osnova podruma
Osnova podruma
Osnova prizemlja
Osnova prizemlja
Osnova 1. sprata
Osnova 1. sprata
Presek 1-1
Presek 1-1
Izgled 1
Izgled 1

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *