Garaža „Skerlićeva“ prostiraće se na tri podzemna nivoa; Foto: Beograd.rs
Novi objekti

Na Vračaru planirana podzemna garaža od 11.660 kvadrata

Objekat pravougaone osnove čine tri podzemne etaže sa ukupno 348 parking mesta, dok će na jednom delu garaže biti formiran ozelenjeni krov.

Beogradski „Parking servis“ raspisao je tender za izgradnju podzemne garaže u Skerlićevoj ulici na Vračaru, na ukupnoj površini od 11.661,98 metara kvadratnih.

Objekat je planiran na potezu između ulica Nebojšine i Bore Stankovića, u čijoj se blizini nalazi Hram Svetog Save, Narodna bibioteka, bolnički kompleks, kao i veliki broj stambenih zgrada.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Morfologija terena je iskorišćena za pozicioniranje kolskih pristupa; Foto: Beograd.rs

Ukupno 348 parking mesta

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, osnovni gabarit objekta javne podzemne garaže pozicioniran je paralelno sa administrativnim traktom Narodne biblioteke.

Objekat je pravougaone osnove, gabarita 4.442,44 m2, postavljen u okviru podzemnih građevinskih linija na rastojanju od 13,0 m u odnosu na prizemlje, odnosno 10,0 m u odnosu na suteren biblioteke, dok je na delu izlaznog koridora rastojanje manje i iznosi 8,0 odnosno 11,0 metara.

Ukupni kapacitet garaže iznosi 348 parking mesta, od čega je za potrebe parkiranja osoba sa invaliditetom planirano 20 parking mesta (5%), a prema korisnoj površini spada u velike garaže (više od 1.500 m2).

Za potrebe parkiranja osoba sa invaliditetom planirano je 20 parking mesta; Foto: Beograd.rs

Objekat je ukopan do kote koja obezbeđuje da se na jednom delu krova garaže formira ozelenjen krov.

U vertikalnom planu, objekat čine tri podzemne etaže (3Po), spratne visine 3,0 m, koje su međusobno smaknute za polovinu visine.

Objekat kaskadno prati konfiguraciju terena u padu ka Nebojšinoj (~2,5%) i Skerlićevoj ulici (~4%), na način kojim su u velikoj meri očuvane postojeće uređene zelene i pešačke površine, navodi se u dokumentaciji.

Objekat je ukopan do kote koja obezbeđuje da se na jednom delu krova garaže formira ozelenjen krov, sa slojem zemlje za sadnju visoke i srednje vegetacije, a da se na drugom delu krova formira ravan, prohodan krov, u funkciji pešačkog platoa ispred ulaza u Narodnu biblioteku.

Veza između ova dva nivoa ostvarena je preko širokog stepeništa, koje je postavljeno upravno na ulaz u biblioteku.

Objekat čine tri podzemne etaže koje su međusobno smaknute za polovinu visine.

Ulazna i izlazna rampa prema Skerlićevoj ulici

Morfologija terena je iskorišćena za pozicioniranje kolskih pristupa – ulaza i izlaza u garažu, koji se ostvaruju preko odvojenih dvostrukih pravih rampi, širine 8,0 m i nagiba 12%. Ulazna i izlazna rampa planirane su prema Skerlićevoj ulici.

Polunivoi za parkiranje projektovani su sa kolovoznim trakama širine 6,0 m i parking mestima dimenzija minimum 2,5 x 5,0 m postavljenim upravno na kolovoz.

Polunivoi su povezani dvostrukim pravim kolskim rampama, širine po 4,5 m, nagiba 15%, koje su pozicionirane centralno i na krajevima objekta.

Životna okolina biće zaštićena od izduvnih gasova; Foto: Beograd.rs

Vertikalne pešačke komunikacije u garaži ostvarene su preko tri sigurnosna stepeništa i dva lifta.

Parking mesta za osobe sa invaliditetom, širine minimum 3,75 m su planirana na svim nivoima garaže u blizini liftova.

Vertikalne pešačke komunikacije u garaži ostvarene su preko tri sigurnosna stepeništa i dva lifta, čije su dimenzije prilagođene i kretanju osoba sa invaliditetom.

Osim toga, predviđeno je da garaža ima sve standardne komunalne i protivpožarne instalacije, kao i da zahvaljujući savremenom ventilacionom sistemu životna okolina i obližnji spomenici kulture budu zaštićeni od izduvnih gasova.

Na jednom delu krova garaže biće formiran ozelenjen krov; Foto: Beograd.rs

Izgradnja početkom 2023. godine

Otvaranje tendera najavljeno je za 9. maj, te će se po verifikaciji novog idejnog rešenja i pribavljanja lokacijskih uslova raditi tehnička dokumentacija za pribavljanje građevinske dozvole.

Prema najavama beogradskih zvaničnika, izgradnja garaže „Skerlićeva“ planirana je da počne početkom sledeće godine.

Garaža će biti izgrađena na ukupnoj površini od 11.661,98 kvadrata; Foto: Beograd.rs

Grafički prilozi

Foto-galerija

Garaža
Garaža "Skerlićeva" prostiraće se na tri podzemna nivoa; Foto: Beograd.rs
Garaža će biti izgrađena na ukupnoj površini od 11.661,98 kvadrata; Foto: Beograd.rs
Garaža će biti izgrađena na ukupnoj površini od 11.661,98 kvadrata; Foto: Beograd.rs
Foto: Beograd.rs
Foto: Beograd.rs

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *