Objekti predviđeni prvom fazom kompleksa Newport; Rendering: Bureau Cube Partners
Novi objekti

Na Novom Beogradu planiran kompleks Newport od 50.000 m2

U prvoj fazi planirana je izgradnja tri objekta sa ukupno 104 stana, 14 lokala, 4 poslovna prostora i podzemnom garažom sa 233 parking mesta.

Grad Beograd oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa „Newport“ u dve faze, a koji je predviđen na Novom Beogradu, nedaleko od Airport Cityja.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je PD „Bureau Cube Partners” d.o.o. iz Beograda, koje je zahtev za potvrđivanje podnelo u ime investitora – “ABC Development” d.o.o. takođe iz Beograda.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Pozicija predmetne parcele u obuhvatu UP-a u odnosu na šire okruženje

Parcela od 15.686 kvadrata

Zona UP-a je cela katastarska parcela 6844 u KO Novi Beograd, koja ujedno čini građevinsku parcelu GP1 od 15.686 kvadratnih metara, a orijentisana je ka Bulevaru Heroja sa Košara na severoistoku i ka Ulici Tadije Sondermajera na jugozapadu, sa kojima uspostavlja regulaciju.

U kontekstu neposrednih programskih sadržaja značajnu karakteristiku neposrednog okruženja prostora u obuhvatu predstavljaju stambeno-poslovni kompleksi Wellport i West 65, kao i poslovni kompleks Airport City.

Na predmetnoj parceli postoje izgrađeni objekti, koji su planirani za rušenje.

Ukupna nadzemna bruto razvijena građevinska površina svih objekata u okviru obe faze kompleksa Newport iznosi 50.094 m2.

Urbanističkim projektom je detaljno razrađena Faza I, u okviru koje se nalaze stambeno-poslovni objekti A1 i A2 i poslovni objekat A3. Spratnost objekata A1 i A2 je 2Po+Pr+8+Ps, a spratnost objekta A3 je 2Po+Pr.

Idejnim arhitektonskim rešenjem objekti čija je realizacija planirana u okviru Faze II – objekti B1, B2, C i D planirani su kao slobodnostojeći i jednostrano uzidani, spratnosti 2Po+Pr+8+Ps.

Ukupna nadzemna bruto razvijena građevinska površina svih objekata u okviru obe faze kompleksa Newport iznosi 50.094 m2.

Funkcija poslovanja opredeljena je u prizemlju, a funkcija stanovanja na višim etažama; Rendering: Bureau Cube Partners

Garaža sa 233 parking mesta

Objekti A1 i A2 su jednostrano uzidani stambeno-poslovni objekti, okviru kojih je funkcija poslovanja opredeljena u prizemlju, a funkcija stanovanja na višim etažama, dok je objekat A3 dvostrano uzidan poslovni objekat u okviru kog je 100% zastupljena funkcija poslovanja.

Za potrebe parkiranja u okviru Faze I predviđena je podzemna garaža, koja shodno kategorizaciji predstavlja veliku garažu, pa je projektovana sa po dve trake (ulazna i izlazna), kojom se ostvaruje veza sa pristupnom saobraćajnicom kao i između podzemnih etaža u okviru garaže.

Garaža je projektovana kao jedinstvena celina, sadrži dva podzemna nivoa sa ukupno ostvarenih 233 parking mesta i nalazi se ispod objekata A1, A2 i A3, a u okviru garaže projektovane su su manipulativne površine, parking prostori, jezgra sa stepeništem i liftovima, kao i tehničke prostorije.

U prizemlju objekata  A1 i A2 predviđeno je po 7 lokala; Rendering: Bureau Cube Partners

Etaže namenjene stanovanju su projektovane kao tipske, a u okviru objekata A1 i A2 ostvarene su po 52 stambene jedinice.

U prizemlju objekata  A1 i A2 predviđeno je po 7 lokala kao i ulazni deo ka vertikalno komunikacionom AB jezgru koje vodi do stambenog dela objekta na višim etažama.

Vertikalno komunikaciono AB jezgro sadrži dva lifta i stepenište, kojima je omogućena vertikalna komunikacija među etažama.

Etaže namenjene stanovanju su projektovane kao tipske, a u okviru stambeno-poslovnih objekata A1 i A2 ostvarene su po 52 stambene jedinice.

Osnova tipske etaže objekta A1

Četiri poslovna prostora u objektu A3

Na svakoj etaži nalazi se po 6 stambenih jedinica, jednostrano orijentisanih, dok su na povučenoj etaži planirane po 4 stambene jedinice, takođe jednostrano orijentisane.

Svaki od ova dva objekta ima ukupnu nadzemnu BRGP od 5.325 m², dok je poslovni objekat A3 pozicioniran uz objekat A2 i dvostrano je uzidan.

Objekat A3 je prizemne spratnosti i u njemu su planirana četiri poslovna prostora površine od oko 60 kvadratnih metara.

Objekti A1 i A2 imaju ukupnu nadzemnu BRGP od po 5.325 kvadrata; Rendering: Bureau Cube Partners

Parkiranje u parteru organizovano je po principu upravnih parking mesta, odnosno pod uglom od 90° u odnosu na smer kretanja vozila.

Pešački pristupi Fazi I ostvareni su iz dva pravca – 1 pešački pristup iz Ulice Tadije Sondermajera, te 2 pešačka pristupa iz Bulevara Heroja sa Кošara, dok je kolski pristup ostvaren preko ojačanog ivičnjaka/upuštenog trotoara iz Ulice Tadije Sondermajera.

Slobodne površine organizovane su kroz sistem zelenih nezastrtih površina, kao i adekvatnih kolskih i pešačkih popločanih površina, uz primenu eksterijerskog mobilijara visokog kvaliteta, savremenog tehnološkog nivoa opremljenosti i primenjenog dizajna.

Za ozelenjavanje kompleksa su korišćeni travnjaci, cvetne i žbunaste vrste, prilagodljive na lokalne i stvorene uslove sredine kao i postojeći reprezentativni primerci visoke vegetacije. Parkiranje u parteru organizovano je po principu upravnih parking mesta, odnosno pod uglom od 90° u odnosu na smer kretanja vozila.

Za ozelenjavanje kompleksa su korišćeni travnjaci, cvetne i žbunaste vrste; Rendering: Bureau Cube Partners

Primedbe i sugestije do 31. oktobra

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije broj 1, najkasnije do 31. oktobra 2022. godine.

Grafički prilozi

Parterno rešenje sa osnovom prizemlja
Parterno rešenje sa osnovom prizemlja
Osnova prizemne etaže objekta A2
Osnova prizemne etaže objekta A2
Osnova tipske etaže objekta A1
Osnova tipske etaže objekta A1
Osnova tipske etaže objekta A2
Osnova tipske etaže objekta A2
Osnova povučene etaže objekta A1
Osnova povučene etaže objekta A1
Osnova povučene etaže objekta A2
Osnova povučene etaže objekta A2
Presek 1-1
Presek 1-1
Presek 2-2
Presek 2-2
Presek 3-3
Presek 3-3

Galerija rendera

Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Za ozelenjavanje kompleksa su korišćeni travnjaci, cvetne i žbunaste vrste; Rendering: Bureau Cube Partners
Za ozelenjavanje kompleksa su korišćeni travnjaci, cvetne i žbunaste vrste; Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

  1. NBG plače

    Pa ko drugi ako ne Cube :).
    Ubedljivo najgori blok za život trenutno na NBG. Osim ulickanih zgrada i trave u žardinjerama na koje ne smeju ni psi, a kamoli deca, nema nijednu urb odliku naselja kvalitetnog za život, na kojima počiva urbanizam Novog Beograda. Nema sunca ni vazduha zbog prevelike gustine naseljenosti, ima neki smešan broj javnog parkinga, maltene nema zelenila u kontaktu s tlom, nema parkova, igrališta, ne daj bože terena, niti škola i vrtića u blizini. Ali je odličan za izdavanje i šminkere, njima i ne treba više od kafića 🙂 . Očekujemo isto i u potezu IMT-a. Bitno je da se zida jer se zaboga sve proda.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *