Kompleks Zelena oaza u Kragujevcu; Rendering: Vektor sistem
Novi objekti

Kragujevačka „Zelena oaza“: Stambeni kompleks na javnom uvidu

RP „Euroinvest“ d.o.o. planira izgradnju kompleksa sa 348 stanova, 14 lokala i 45 poslovnih prostora, u okviru kog je predviđeno parkiranje za 452 vozila.

Grad Kragujevac oglasio je nedavno javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa „Zelena oaza“ u Ulici Miodraga Vlajića Šuke, nedaleko od lokacije gde je u martu najavljena i izgradnja sedmospratnice  sa 28 lokala, 126 stanova i 6 poslovnih prostora.

Nosilac izrade projekta je kragujevačka Agencija za arhitektonske i geodetske poslove ”Geosistem MB”, zahtev za potvrđivanje je u svoje ime podneo investitor RP “Euro Invest” d.o.o., takođe iz Kragujevca, dok idejno rešenje potpisuje lokalni biro „Vektor sistem“ sa Aleksandrom Nenkovićem, dipl. ing. arh. kao glavnim projektantom.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Lokacija – predmet urbanističkog projekta; Foto: Google Earth

Lokacija na dve neizgrađene parcele

Obuhvat Urbanističkog projekta tretira područje dve katastarske parcele u KO Kragujevac 4, ukupne površine 10.800 m², investitora RP “Euro invest” d.o.o, koje su neizgrađene.

U blizini lokacije je u toku izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa „Tesla Palace“, stambeno-poslovnog kompleksa “Novi Bubanj“, a očekuje se da u ovoj godini otpočne i izgradnja Filološko-umetničkog fakulteta.

Do lokacije se dolazi preko novoizgrađenih i planiranih ulica koje su saobraćajno povezane sa Ulicom slobode i Ulicom Miodraga Vlajića Šuke.

Kompleks Zelena oaza u Kragujevcu; Rendering: Vektor sistem

Formu kompleksa formiraju četiri slobodnostojeće ugaone lamele između kojih su formirane zelene površine.

Kompleks definišu pravilne geometrijske forme, čiji delovi stoje jedan prema drugome na usaglašen, pravilan i simetričan način.

Elementi koji formiraju formu kompleksa su četiri slobodnostojeće ugaone lamele između kojih su formirane zelene površine, saobraćajnice i pešačke staze.

Pravcem sever-jug sredinom kompleksa prožeta je interna saobraćajnica duž koje je obostrano formirano parkiranje, dok su glavne pešačke komunikacije ostvarene pravcem zapad-istok.

Kompleks definišu pravilne geometrijske forme; Rendering: Vektor sistem

Centralni deo kao zajedničko dvorište

Ovakvom organizacijom komunikacija prostor je podeljen na četiri celine koje su prostorno u vezi, ali su kroz parterno uređenje obrađene tako da svaka opslužuje svoj objekat.

Na putanjama glavnih pešačkih tokova postavljeno je stepenište radi prelaza sa jednog platoa na drugi. Posmatrajući pešačke komunikacije, glavni akcenat dat je na centralni deo kompleksa koji ima funkciju „zajedničkog dvorišta“.

U kompleksu će biti realizovane zelene površine koje će se nalaziti između ukrštanja glavnih pravaca kretanja i periferno duž pristupnih saobraćajnica.

Osnova garaže -2

Ukupna bruto površina 47.657  kvadrata

Budući da se radi o stambeno-poslovnim objektima gde će se nivo -1 i prizemlje koristiti u administrativno-poslovne svrhe, formirana je etaža galerije čime je data mogućnost formiranja atraktivnih dvoetažnih lokala.

Ukupna površina nadzemnih etaža iznosi 34.332 m², dok je ukupna bruto površina objekata 47.657 kvadratnih metara.

Ukupno su planirana 452 parking mesta; Rendering: Vektor sistem

Na parceli i u objektima obezbeđena su ukupno 452 parking mesta.

Sva četiri objekta u kompleksu imaju istu arhitekturu po oblikovanju i obradi, sa po 93, odnosno 81 stanom.

U lamelama A i B na 5 spratova raspoređeno je po 16 stanova, a na šestom, povučenom spratu planirano je 13 stanova. U lamelama B i C po 14 stanova raspoređeno je na pet spratova, dok je na šestom planirano 11 stanova.

Na parceli i u objektima obezbeđena su ukupno 452 parking mesta. U podzemnoj garaži na nivou -2, čija površina iznosi 8.523 m2, planirano je 276 parking mesta, dok će garaža na nivou -1 i parter imati 176 parking mesta.

Osnova 1. sprata

Četiri kompaktne zelene površine

Projektom je takođe planirano ozelenjavanje krova iznad podrumske etaže u zoni unutrašnjeg prostora između objekata A, B, C i D. Planirane su 4 kompaktne zelene površine, međusobno podeljene unutrašnjom kolskom saobraćajnicom i poprečnom pešačkom stazom.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca, dok zainteresovana fizička i pravna lice svoje primedbe i sugestije mogu dostaviti najkasnije do 25. oktobra.

Projekat se nalazi na javnom uvidu do 25. oktobra; Rendering: Vektor sistem

Grafički prilozi

Situacioni plan
Situacioni plan
Osnova garaže -2
Osnova garaže -2
Osnova galerije prizemlja
Osnova galerije prizemlja
Osnova 1. sprata
Osnova 1. sprata
Osnova krova
Osnova krova
Preseci
Preseci

Galerija rendera

Kompleks Zelena oaza u Kragujevcu; Rendering: Vektor sistem
Kompleks Zelena oaza u Kragujevcu; Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem
Kompleks Zelena oaza u Kragujevcu; Rendering: Vektor sistem
Kompleks Zelena oaza u Kragujevcu; Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem
Rendering: Vektor sistem

Izabrali smo za vas...

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *