Planirani objekat u Mišarskoj 9 u Beogradu; Vizuelizacijs: BK-urbing
Novi objekti

U Mišarskoj na Vračaru planirana kaskadna zgrada od 3.500 kvadrata

Investitor iz Kraljeva planira u Beogradu izgradnju objekta sa ukupno 13 stanova, dva poslovna prostora i 22 parking mesta na dva podzemna nivoa. 

Beogradski Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio je do 26. maja na javni uvid urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti 2Po+P+6+Ps u Mišarskoj ulici broj 9 na Vračaru.

Obrađivač urbanističkog projekta i idejnog rešenja je „BK-urbing” d.o.o. iz Kraljeva, investitor je preduzeće „KDS – M” d.o.o. takođe iz Kraljeva, dok su odgovorni projektanti Milorad Miladinović, dia i autor Milan Vujović, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Mikrolokacija objekta; Foto: Projektna dokumentacija

U centru Vračara

Predmetna lokacija se nalazi na teritoriji opštine Vračar, u formiranom gradskom bloku na izgrađenom građevinskom zemljištu.

Blok je oivičen javnim saobraćajnim površinama – ulicama Mišarskom, Svetozara Markovića, Krunskom i Resavskom.

Na površini obuhvaćenoj granicom projekta nalazio se izgrađeni objekat, koji je u međuvremenu uklonjen.

Ukupna površina obuhvaćena granicom UP-a iznosi oko 573 m², od čega je površina pod objektom bila 217 m².

Položaj objekta u bloku; Vizuelizacija: BK-urbing

Objekat je spratnosti 2Po+P+6+Ps ukupne bruto površine 3.476 kvadrata.

Planirani objekat je spratnosti 2Po+P+6+Ps , a namena objekta je višeporodično stanovanje sa komercijalnim sadržajima iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti.

Ukupna BRGP  nadzemna (iznad podruma-garaže) površina iznosi 2.523 m². BRGP podzemna površina podruma-garaže  u objektu iznosi 953 m2, tako da ukupna BRGP (100%) objekta iznosi 3.476 m2.

Iz Mišarske ulice su ostvareni svi neophodni pristupi objektu – kolski pristup prema garaži, pešački pristup stambenom delu objekta i pešački pristup poslovnim prostorima koji se nalaze u prizemlju.

Situacija sa osnovom krovnih ravni

13 stanova, 2 lokala i 22 parking mesta

Novoprojektovani objekat sadrži dve podzemne etaže koje su namenjene za smeštaj vozila i tehničke prostorije.

U objektu je projektovano ukupno 13 stanova različitih površina – po dva na etažama od 1. do 6. te jedan stan od 140 kvadrata na povučenom spratu.

U prizemlju objekta planirani su komercijalni sadržaji, odnosno dva lokala površine 75 i 123 m².

Na podzemnim etažama ostvarena su ukupno 22 parking mesta, od čega su 2 PM namenjena osobama sa posebnim potrebama.

Grafički prilozi

Situacija sa osnovom krovnih ravni
Situacija sa osnovom krovnih ravni
Osnova podruma -2
Osnova podruma -2
Osnova prizemlja
Osnova prizemlja
Osnova 1. sprata
Osnova 1. sprata
Osnova 3. sprata
Osnova 3. sprata
Osnova povučenog sprata
Osnova povučenog sprata
Presek B-B
Presek B-B
Presek C-C
Presek C-C

3D vizuelizacija

Vizuelizacija: BK-urbing
Vizuelizacija: BK-urbing
Položaj objekta ubloku; Vizuelizacija: BK-urbing
Položaj objekta ubloku; Vizuelizacija: BK-urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing
Vizuelizacija: BK-Urbing

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

  1. miki

    ludilo šta se radi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *