Rad autorski potpisuju Dragan i Aleksandra Marinčić
Domaći projekti

Modularne kuće sa kapcima za kontrolu osvetljenja i stepena zaštite

Fasadni paneli na mestima prozorskih otvora, na južnoj fasadi, dobijaju funkciju senila, koja se posebnim mehanizmom rotiraju oko horizontalne ose.

Novosadski arhitekti Dragan Marinčić i Aleksandra Marinčić sa saradnicom Asanetom Subić, projektovali su kuće za konkurs EKO naselje u Petrovaradinu koji je organizovao naš portal.

Njihova predložena urbanistička postavka proizašla je iz karakteristika lokacije u celini i pojedinačnih jedinica novoformiranih parcela u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa.

Ono što ovaj projekat arhitekata iz Studija M+ posebno čini interesantnim jesu kapci koji je samo da kontrolišu nivo osvetljenja u letnjim mesecima već i stepen zaštite kada se kuća ne koristi. Ali krenimo redom!

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Lokacija se razvija na ravnom terenu u pravcu sever – jug

Široka vizura na okolinu

Lokacija se razvija na ravnom terenu u pravcu sever – jug, dok su pojedinačne parcele, koje su pravougaonog oblika, izdužene u pravcu istok – zapad. Poseban kvalitet lokacije predstavlja njena rubna pozicija na „brdu” sa kojeg se pruža široka vizura na okolinu.

Kao osnovne prednosti ovakvog početnog stanja prepoznaju se orijentacija i vizure, dok je uslovni nedostatak relativno mala širina parcele u odnosu na tipologiju objekata dozvoljenu prema pravilima građenja.

Objekti su minimalno udaljeni od severne granice parcele kako bi se maksimalno iskoristio južni deo dvorišta

Južna orijentacija

Prateći fizionomiju parcele i sami objekti se razvijaju podužno uz severnu stranu parcele, otvarajući se prema jugu i zapadu, a zatvarajući se prema susedu i uslovno, prema ulici, čime prostor ostvaruje kvalitet privatnosti.

Na ovaj način, sve prostorije u kojima borave korisnici ostvaruju južnu orijentaciju. Iz podužno razvijene dnevne zone, koja se razvija u nivoima, ostvaruje se vizura ka zadnjem dvorištu, odnosno ka okolini.

Objekti se razvijaju podužno uz severnu stranu parcele

Modularni objekti

Osnovni „modul” je spratnosti P+1. Specifično je to da ulični deo objekta ima slobodno prizemlje natkriveno spratnim delom, gde je predviđeno parkiranje vozila, dok se u dnevnom boravku ostvaruje dupla visina.

Po potrebi, ovakva osnovna jedinica dobija dodatni “kubus” potkrovlja u uličnom delu, čime se povećava korisna površina i sobnost.

Smanjenja i povećanje gabarita ostvaruje se, po pravilu, modifikacijom dužine objekta, na račun veličine dnevnog boravka i broja soba na spratnoj etaži – koji se, po potrebi, dopunjava sobama u dodatnom potkrovnom modulu.

Osnovni „modul” je spratnosti P+1

Funkcionalna koncepcija prostora je linearna, sadržaji se razvijaju od dnevne ka noćnoj zoni, od dvorišta ka ulici.

Funkcionalna koncepcija prostora je linearna, sadržaji se razvijaju od dnevne ka noćnoj zoni, od dvorišta ka ulici.

Dnevna zona je otvorenog tipa, a pojedine celina u okviru nje – dnevni boravak, kuhinja i trpezarija, fizički su stepenovane kroz različite nivoe, povezane rampom.

Na ovaj način u dnevnom boravku ostvarena je puna dupla visina dve etaže, koja se prema noćnoj zoni smanjuje. Noćna zona smeštena je u uličnom delu, na nivou 1. etaže i ima standardnu spratnu visinu.

Pojedine celina u okviru dnevne zone fizički su stepenovane kroz različite nivoe

Krov kao ekstenzija dvorišta

Krov predstavlja ekstenziju dvorišta, translatorno podignuti „deo“ dvorišta sa zelenom površinom i svim pripadajućim sadržajima.

Na delu krova postavljeni su PV paneli. U kućama koje u uličnom delu dobijaju potkrovija i dalje ostaje krovna terasa u dvorišnom delu, sa pogledom na okolinu.

Na većim parcelama u dnu dvorišta, povezana sa dnevnim boravkom, smeštena je letnja kuhinja, kao i prirodni bazen.

Ulična fasada

Različiti stepeni osunčanja enterijera

Fasadni paneli na mestima prozorskih otvora, na južnoj fasadi, dobijaju funkciju „kapaka“ – senila, koja se posebnim mehanizmom rotiraju oko horizontalne ose omogućavajući različite stepene osunčanja unutrašnjeg prostora.

Svi stambeni prostori imaju južnu orijentaciju, pa se tokom zimskog perioda sunčeva toplota maksimalno koristi za pasivno zagrevanje objekta, dok je za letnji period predviđena potrebna zaštita.

Grafički prilozi

Kuća – osnova prizemlja
Kuća – osnova prizemlja
Kuća – osnova sprata
Kuća – osnova sprata
Kuća – osnova krova
Kuća – osnova krova
Kuća – preseci
Kuća – preseci
Kuća – izgledi
Kuća – izgledi
Centar – osnova prizemlja
Centar – osnova prizemlja
Centar – osnova 1. sprata
Centar – osnova 1. sprata
Centar – osnova 2. sprata
Centar – osnova 2. sprata
Centar – osnova krova
Centar – osnova krova
Centar – preseci
Centar – preseci
Centar – izgledi
Centar – izgledi

Galerija rendera

Konkursni rad autorski potpisuju Dragan i Aleksandra Marinčić
Konkursni rad autorski potpisuju Dragan i Aleksandra Marinčić
Rad autorski potpisuju Dragan i Aleksandra Marinčić
Rad autorski potpisuju Dragan i Aleksandra Marinčić

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *