Jadnu od tri jednako vredne druge nagrade osvojio je i Studio Zabriskie
Izdvojeno, Konkursi

Predstavljamo sve nagrađene radove s konkursa za proširenje ETF-a u Beogradu

4MIND, Dejan Miljković, Studio Zabriskie i Teking osvojili su nagrade na pozivnom konkursu. Pogledajte kako izgledaju njihova rešenja i šta je rekao Žiri.

Konkurs za izradu urbansitičko-arhitektonskog rešenja nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta sa zajedničkim sadržajima tehničkih fakulteta u Beogradu je raspisan u okviru projekta tehničke pomoći Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja se finasira od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Na konkursu po pozivu, nakon pretkvalifikacije, učestvovalo je 8 projektnih biroa: 1X2 Studio, 4MIND, DVA Studio, Dejan Miljković, Zabriskie, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, MAPA Architects i Teking.

Pristigle radove ocenjivao je stručni Žiri u sastavu: Zorica Savičić, Branislav Redžić, Igor Grozdanić, prof. dr Dejan Gvozdić i dr Darko Đukić.

Prvu nagradu, u iznosu od 15.000 evra, dodeljena ja za konkursni rad projektnog biroa 4MIND. Tri druge nagrade u umanjenom iznosu od 6.000 evra dobili su Dejan Miljković, Studio Zabriskie i Teking.

U daljem delu vam predstavljamo sve nagrađene radove. Tekstualni opis za projekat Studija Zabriskie dostavili su autori. Tekstualni opis za ostala rešenja preuzet je iz zvaničnog izveštaja Žirija.

Da li ste već pročitali na portalu Gradnja?

 

Dejan Miljković – Jednakovredna druga nagrada

U gornjim zonama nova struktura svojom visinom i blizinom ugrožava sagledavanje spomenika kulture iz pojedinih pristupnih pravaca.

Konkursni rad je u potpunosti ispunio zahteve projektnog programa, piše u izveštaju Žirija. Jasnim definisanjem pojedinih funkcionalih celina i optimalno dimenzionisanim površinama pratećih prostora i komunikacije postignuto je izuzetno racionalno prostorno rešenje. Predloženi prostorni koncept je usklađen sa osnovnim preporukama Zavoda za zaštitu spomenika kulture, otvara se unutrašnjost bloka i integriše sa okruženjem.

Nova struktura pozicionirana je upravno na centralnu osu istorijske matrice Univerzitetskog centra ali je transparentnim javnim prostorom u nižim delovima nove strukture ostvarena i vizuelna i fizička veza između parka Tašmajdana, središnjeg slobodnog prostora kompleksa tehničkih fakulteta i parka Ćirila i Metodija.

Ipak, u gornjim zonama nova struktura svojom visinom i blizinom ugrožava sagledavanje spomenika kulture iz pojedinih pristupnih pravaca.

Prostorni koncept nove zgrade Eletrotehničkog fakulteta prati ideju istorijske veze i matrice, pre svega u ostvarivanju vizuelnog i finkcionalnog kontinuiteta zelenih površina uspostavljanjem pešačke veze između parkovskih prostora u okruženju. Otvoreni jedinstveni polujavni prostor – ozelenjeni plato, u formi amfiteatra postaje mesto susretanja. Ostvareni su uslovi za različite oblike boravka na otvorenom, čime se iniciraju i drugačiji modeli nastave ili učenja.

Predložena pozicija i funkcionalno rešenje novog objekta koristi potencijale postojeće denivelacije bloka koristeći visinsku razliku za poziciju zajedničkih sadržaja u okviru hola koji povezuje sve nivoe partera. Time se na dobar način pozicioniraju i razdvajaju sadržaji za javne, nastavne ili istraživačke delatnosti sa velikim brojem korisnika od onih nastavnih aktivnosti koje su pozicionirani u zoni tišine u gornjim etažama.

Objekat je projektovan u modularnom, skeletnom sistemu sa mogućnošću vrlo lake transformacije i reorganizacije prostora za fleksibilno i racionalno korišćenje.

Predloženim izborom građevinskih materijala projektanti usklađuju rešenje sa trendovima u ekološkoj gradnji i potenciraju materijale sa malim ugrađenim SO2 footprint-om, dugačkim životnim vekom, visokim potencijalom za reciklažu, malim potrebama za održavanjem i netoksičnim produktima u proizvodnji, korišćenju i odlaganju.

Planirana je upotreba zelenog betona, recikliranog čelika i aluminijuma, lokalnog drveta i kamena, u cilju smanjenja transportnog zagađenja, i drugih prirodnih materijala u enterijeru koji doprinose smanjenju celokupnog uticaja kompleksa na životnu sredinu.

Autori:

 • nosilac: Dejan Miljković
 • autorski tim: Dejan Miljković, Petar Sazdanović, Vida Nedeljković, Luka Rajšić i Jelena Milinković

Fotogalerija:

 

 

Studio Zabriskie – Jednakovredna druga nagrada

Rad odlikuje sedimentna modularnost, kaže se u saopštenju Žirija. Utisak je da u dve reči staje koncept. Neupitan je autoritet nasleđenog, što je proizvelo nužan integritet – autoritet predloženog. Nivo svakog dijaloga je u direktnoj proporciji sa nivoom integriteta i inteligencije sagovornika.

Akademski trem je u težitu funkcionalne modularnosti, spregnut neprentencioznim komunikacijskim perimetrom ukupne modularnosti, što emituje kontrolisani, „umiveni“ senzibilitet.

Matematički pristupi generalno, kao i sama matematika znaju biti senzibilniji od „poezije“. I na kraju, modularni mentalitet predložene matrice, ako i nije izveden blizak je mentalitetu koji ga je trebao nastaniti, zaključuje se u saopštenju Žirija.

“Pri oblikovanju i projektovanju rešenja imali smo cilj da budući paviljon može parirati sadržajima i zajedničkim prostorima svetskih univerzitetskih kampusa i IT kompanija. Naglasivši veliku energiju, ideje i autonomiju koju samo akademsko okruženje može da ponudi budućim naučnicima i istraživačima.” – kažu iz studija Zabriskie.

Kroz multidisciplinarni pristup, postigli smo sveobuhvatno razumevanje potreba budućih korisnika i interesa javnosti. Pomoću ekološkog koncepta, strategije zadržavanja talenta, strategije smanjenja CO2 emisija i primenu naprednih digitalnih alata pri izradi rešenja, postignut je ikoničan objekat koji podspešuje i akcentuje kvalitete svog izgrađenog okruženja, korisnika, struke i šire javnosti, kažu arhitekte.

Lokacija unutrašnjeg dvorišta kampusa Tehničkih fakulteta ima veoma opipljiv istorijski kontekst i fizička ograničenja, čije smeštanje novog objekta u centar celine preispituje postojeće odnose i identietet kampusa.

Odogovor autorskog tima na kompleksnu izgrađenu i istorijski značajnu lokaciju je zgrada koja ne prevazilazi visinu najnižeg postojećeg objekta u kompleksu. Spuštanjem objekta na visinu od 14 metara, projekat je očuvao jedinstven identitet i hijerarhiju zaštićenih volumena i fasada Tehničkih fakulteta.

To je ujedno i podstaklo odluku da zgrada bude paviljon, kako bi omogućili postojećim objektima da „dišu“ i zadrže svoju karakterističnu autonomiju.

Očuvanjem i poštovanjem postojećih kvaliteta kompleksa stvorena je karakteristična krovna površina, sa vizurama ka parku Ćirila i Metodija i Malog Tašmajdana, koja ujedno i sugeriše kontinualnu parkovsku vezu.

Pozicioniranjem objekta-platofrme u središte kampusa, podignut je park na krov zgrade, koji će služiti za istraživanja, interakciju i prezentaciju rada univerziteta ka javnosti. Ovaj gest ujedno ukršta i podtiče korišćenje nove aule fakulteta, novog manifestacionog trga i okolnih javnih prostora na nivou partera.

U skladu sa savremenim standardima ekološke i društvene održivosti, projekat je koncipiran sa nizom komplementarnih sistema i sadržaja – od parkinga za bicikle, tuševa i garderobe za bicikliste, preko CLT konstrukcije, do ponovno upotrebljenih materijala za popločanje otvorenih površina, kažu arhitekte.

Predviđena je značajna dopuna i obnova parkovskih površina na lokaciji, u cilju postizanja biodiverziteta, podsticanja studentskog života na otvorenom i kontinuiteta parkovskog niza. Sistem pešačkih i biciklističkih staza je logično povezan sa okruženjem i obogaćen je nizom komplementarnih sadržaja i aktivnosti u prizemlju objekta kao i na otvorenom.

Takođe je predviđeno skupljanje kišnice sa krova i sa slobodnih površina kompleksa, solarni paneli na najosunčanijim delova krova, automatizovane urbane baste “urban gardening”, prirodna verikalna i horizontalna ventilacija prostora i automatizovana spoljna zaštita od sunca, navode autori.

Postavljanjem cilja smanjenja CO2 emisija kroz izgradnju i životni vek objekta, mogli smo da predvidimo uštedu do 75% utrošaka energije, CO2 emisija i dugoročnog održavanja objekta tokom životnog veka zgrade, kažu iz studija Zabriskie.

Iz tog razloga je bitno da predviđeni konstruktivni sistem bude suštinski i simbolički značajan element u smanjenju CO2 otiska – a to je CLT drvena konstrukcija. Uz pomoć carbon storage kapaciteta CLT sistema gradnje, postignuta je CO2 neutralnost u celokupnom procesu proizvodnje, transporta i izgradnje konstrukcije objekta.

Osim što će ovakvo rešenje biti jasan tehnološko-ekološki stav, plemeniti karakter drvene konstrukcije doprinosi celokupnoj prepoznatljivosti objekta koji direktno komunicira vrednosti iza kojih stoji, zaključuju autori ovog rešenja.

Autori:

 • nosilac: Studio Zabriskie i Urbanistički centar
 • arhitektura: Milka Gnjato, Ivan Zuliani, Nikola Milanović, Nemanja Čurćić, Milena Katić, Ivica Marković, Miloš Stanković, Fedor Jurić i Ivan Šuić
 • urbanizam: Urbanistički centar, Anđelka Miloradović i Milana Vandič
 • saradnici: Mihajlo Neimarević, Ognjen Graovac, Uroš Dragović i Sofija Alorić
 • stručni konsultanti: Dušan Milutinović, Janko Maksimović, Andrej Kravčuk, Aleksandar Trajković, Ivan Kalc, Nataša Ćuković Ignjatović, Danijela Mišković i Maja Đorđević

Fotogalerija:

 

Teking  – Jednakovredna druga nagrada

Ponavljanjem proporcija jednog elementa postojećeg objekta nudi se odgovor na uslove zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa.

Projektant je u potpunosti ispunio prostorno programske zahteve iz projektnog zadatka, ravnopravno tretirajući značaj svih pojednačnih funkcionalnih celina, kaže se u saopštenju Žirija.

Ovim rešenjem se na specifičan način, ponavljanjem proporcija jednog elementa postojećeg objekta nudi odgovor na uslove zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa. Distanca od spomenika kulture, postojeće zgrade Tehničkog fakulteta odgovara njegovima proporcijama.

Sagledavanje objekta omogućeno je sa nivoa partera, kao i iz novog objekta, stvarajući stalnost prisustva u novom ambijentu. Veze novog objekta sa postojećim na više nivoa doprinosi boljoj funkcionalnoj povezanosti i „pripadnosti„ postojećoj strukturi ali nepovoljno utiče na, ipak potrebno, jasno razdvajanje postojeće građevine.

Osnovni prostorni koncept novog objekta je uklapanje u postojeću strukturu bloka i ponavljanje volumena traktova objekta Tehničkog fakulteta. Postament, i pored većeg broja etaža, uklapanjem u denivelaciju terena postaje deo pejzaža, svojevrsno „brdo“, sa ozelenjenim površinama čime je postignuta i dobra povezanost sa zelenim prostorima u okruženju. Visinska regulacija postojećih objekata je transponovana na novi objekat.

U funkcionalnom smislu jasno su izdvojene pojedine funkcionalne celine i ostvarene su jednostavne međusobne veze. Кvalitet rešenja je fleksibilnost i promenljivost prostora , kojim se omogućuju različiti nivoi upotrebe prostora za potrebe nastave ali za potrebe velikih manifestacija.

Promenljivost prostora u funkcionalnom smislu omočućena je i na svim nivoima. Prostori, koji se nalaze u dvorišnom delu, funkcionalno su veoma dobro povezani sa postojećim objektom ali bi ih trebalo redukovatiti zbog ucaja na ambijentalne vrednosti zaštićene sredine.

Prema zadatoj temi energetske efikasnosti pristupa se dvojako, prostorno kroz očuvanje pozračnosti i otvorenosti bloka i kroz potenciranje prisustva zelenih površina u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. Topografija „brda“ koncipirana je i oblikovana na način da se svim prostorima obezbedi prirodna ventilacija i osvetljenost. Sa druge strane primenom tehnoloških modela za uštedu energije i podsticanjem eksperimentalnih modela za istraživanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

Autori:

 • nosilac: Teking
 • autorski tim: Vojislav Nikolić, Nemanja Ranđelović, Slaviša Кondić, Milan Tanić, Кatarina Medar, Stefan Grčak, Mirko Stanimirović, Marija Nikolić, Marija Marinković, Vukašin Vasić, Uroš Antonijević, Mihajlo Petrović, Ivan Кostić, Miljana Ignjatović i Nevena Pavlović.

Fotogalerija:

 

4MIND – Prva nagrada

Redukcijom ukupnog volumena se na najbolji način vrši zaštita spomeničkih vrednosti objekta pa i celog ambijenta.

Konkursni rad projektnog biroa 4 MIND je u potpunosti je ispunio kapacitete tražene projektnim zadatkom, kaže Žiri. Određeni stepen neracionalnosti je uočen kod viška  projektovanih površina što je žiri cenio kao dodatni potencijal u smislu mogućnosti optimalizacije projektnog rešenja.

Ukupnim volumenom sa dva vertikalna objekta na relativno niskoj platformi –veštačkoj topografiji – ovaj rad je zauzeo najmanje zapremine na predmetnoj lokaciji. U postizanju tog cilja rešenje suterenskih etaža na nekim mestima se suviše približava objektu Tehničkog fakulteta koji je spomenik pod zaštitom.

Žiri je smatrao da je ovaj pristup ispravan, te da se redukcijom ukupnog volumena na najbolji način vrši zaštita spomeničkih vrednosti objekta pa i celog ambijenta.

Prema jednom od najvažnijih kriterija – urbanistička postavka i zapremina objekta u funkciji zaštite spomeničkih, arhitektonsko – urbanističkih i prostornih vrednosti konkursne lokacije – konkursni rad biroa 4 MIND je uspeo da maksimalno umanji projektovani volumen smeštajući najveći deo funkcija/programa u etaže ispod urbane  platforme – veštačke topografije.

Istovremeno pažljivim planiranjem pešačkih rampi novoformirana veštačka topografija je integrisana u pešačke tokove koji povezuju Tašmajdanski park sa parkom Ćirila i Metodija. Dva objekta koji su locirani na platformi – veštačkoj topografiji – delimično remete postignuti kvalitet.

Veštačkom topografijom, novi objekat ETF-a je u potpunosti funkcionalno integrisan u svoje uže i šire okruženje.

Arhitektonsko – funkcionalnim rešenjem većina prostora je formirana u suterenskim etažama oko centralnog unutrašnjeg dvorišta. Ovaj, gotovo klasični koncept “bloka sa dvorištem” koji se često koristi za projektovanje obrazovnih ustanova, ovde je interpretiran na savremen način uvažavajući u najvećoj meri postojeći veoma zahtevan kontekst.

Ovakav arhitektonski koncept osigurava dnevno svetlo većini prostora, ima jasan prostorni fokus i funkcionalno središte sa jasno definisanim vertikalnim i horizontalnim komunikacijama. Istovremeno konstruktivnim sistemom je omogućena visoka fleksibilnost i adaptabilnost projektovanih prostora.

Lociranje dva objekta sa kabinetima za nastavno osoblje iznad urbane platforme se može smatrati logičnim pristupom. Ipak smatramo da su se ova dva objekta mogla izbjeći ili značajno reducirati, zahvaljujući jasnom osnovnom konceptu urbane platforme sa unutrašnjim dvorištem. To posebno ističemo jer su u njima smještene funkcije koje se mogu jednostavno smjestiti u okviru urbane platforme.

Pametnom postavkom glavnog ulaza iz pravca parka Ćirila i Metodija, logičnim vođenjem pešačkih tokova sa rampama preko novoformiranog trodimezionalnog parka na urbanoj platformi – veštačkoj topografiji – novi objekat ETF-a je u potpunosti funkcionalno integrisan u svoje uže i šire okruženje.

Potencijali za postizanje visokog stepena energetske efikasnosti za 4MIND konkursni rad su dvojaki. Dok unutar koncepta urbane platforme imamo veliki potencijal za postizanje visokog nivoa energetske efikasnosti, istovremeno soliterski objekti na platformi imaju mnogo manji potencijal u tom smislu.

To se prije svega odnosi na karakter, postavku i površinu ostakljenih fasada u odnosu na osnove projektovanih prostora. Taj je odnos u sklopu prostora u platformi mnogo povoljniji nego u soliterskim objektima na platformi.

Dodatnim tehničkim sistemima je mnogo lakše unaprediti na ovaj način dobro postavljenu prostornu konfiguraciju.

Autori:

 • nosilac: 4MIND
 • autorski tim: Ilja Mikitišin, Lazar Kuzmanov, Igor Mikitišin i Nemanja Dačić
 • maketa: Modelart Arhitekti
 • konsultanti: Conventus Consultants

Fotogalerija:

Pogledajte nagrađene radove i na ovim konkursima:

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *