Plan generalne regulacije kompleksa Novosadskog sajma trenutno je na javnom uvidu; Foto: Google Earth
Urbanizam

Novosadski sajam izlazi na Bulevar Evrope: Šta je predviđeno planom generalne regulacije

Pored ranije najavljenog poslovnog solitera, moguće je i formiranje multifunkcionalnog kompleksa prema Bulevaru Evrope sa objektima visine i do osam spratova.

Ideje o razvoju grada i planovi za velika ulaganja u Novom Sadu i dalje su teme koje veoma skreću pažnju javnosti. Dokument koji govori u prilog tome je plan generalne regulacije kompleksa Novosadskog sajma koji je trenutno na javnom uvidu.

Opšte je poznato da je sajam u Novom Sadu pokretač gradske privrede decenijama unazad. S obzirom na svoj izuzetno povoljan položaj, oduvеk je postojala ideja o njegovoj adaptaciji savremenim potrebama, povećanju izložbenog kapaciteta i modernizaciji.

Ovaj izuzetno atraktivan kompleks na 23 hektara, koji je veći i od beogradskog sajma, omeđen je Bulevarom Evrope, ulicom Branka Bajića, ulicom Novosadskog sajma, Hajduk Veljkovom i ulicom Braće Popović. Na taj način predstavlja ubedljivo najbolje povezanu celinu kojoj je moguće prići iz praktično svih delova grada.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Plan namene površina sa podelom na prostorne celine

Garaža na pet etaža

Nepravilnog oblika, sajamsko zemljište praktično možemo da posmatramo kroz severni i južni deo. U severnom delu nalazi se glavni ulaz, moderna zgrada Kongresnog centra „Master“ i na desetine hala. U ovom delu novim planom predviđa se proširenje garaža za motorna vozila kapaciteta 550 mesta, na ukupno 5 etaža: podrumskoj, prizemlju i tri sprata.

Kolski prilaz biće omogućen iz ulice Branka Bajića, a interesantan je podatak da 50% fasade mora da bude ozelenjeno. Neposredno uz ovaj lokalitet smešteno je reformatsko-evangelisičko groblje koje se zadržava, uz napomenu da je potrebno dodatno ozelenjavanje i formiranje prirodnog zaštitnog pojasa, umesto postojeće žičano-betonske ograde.

Neposredno uz ulicu Novosadskog sajma moguće je formiranje jednog ili više objekata spratnosti od visokog prizemlja do prizemlja sa jednim spratom u funkciji sporta ili obrazovanja.

Namena nove zgrade biće poslovna, odnosno očekuje se poslovanje u okviru komercijalnih, uslužnih ili kulturnih delatnosti.

Na prelasku u južni deo sajamskog kompleksa planira se mnoštvo novih sadržaja. Iz prethodnih planskih dokumenata već je poznato da je na opisanom prostoru moguća realizacija solitera do 10 spratova. Reč je o prostoru na kojem se trenutno nalazi hotel „Sajam“ sa 71 smeštajnom jedinicom.

Uvidom u priloženi plan možemo da zaključimo da će namena nove zgrade biti poslovna, odnosno očekuje se poslovanje u okviru komercijalnih, uslužnih ili kulturnih delatnosti. Takođe, ovom prilikom po prvi put imamo više detalja o višedecenijskoj ideji budućeg nadvožnjaka, koji će povezati ulicu Novosadskog sajma i Bulevar Evrope u predelu raskrsnice sa ulicom Branka Bajića.

Novoformirani putni objekat trebalo bi da bude dugačak 300 metara i da poseduje ukupno 4 kolovozne trake u oba smera, kao i pešačke i biciklističke staze.

Plan saobraćaja, nivelacije. regulacije i zelenila sa režimima izgradnje

Multifunkcionalni kompleks uz Bulevar Evrope

Transformacija južnog dela sajma daće poseban značaj ovom lokalitetu. Najinteresantniji detalj predstavlja ideja o reprezentativnom izlasku sajamskog kompleksa na Bulevar Evrope.

U tom smislu, moguće je formiranje više objekata, različitih gabarita i spratnosti, koja se kreće maksimalno do prizemlja sa оsam spratova, autentičnih arhitektonskih karakteristika, te je iz tog razloga neophodna izrada urbanističkog projekta.

Budući kompleks karakterisaće multifunkcionalnost, te će njegovi objekti imati funkciju izložbenog prostora za potrebe sajma, ali mogu poslužiti sportskim manifestacijama ili komercijalnim sadržajima.

Interesantnom se čini i zamisao da na mestu budućeg parkinga u perspektivi osvane i nov visinski reper Novog Sada.

U okviru opisanog prostora biće formiran još jedan ulaz u kompleks Novosadskog sajma, upravo sa Bulevara Evrope. Severno, prema ulici Branka Bajića u planu je izgradnja otvorenog parking prostora kojem će kolski prilaz biti omogućen putem servisne saobraćajnice sa Bulevara Evrope, ali i kroz internu saobraćajnicu u dva smera, koja će imati za cilj da poveže severni i južni deo sajmišta.

Spomenuta interna saobraćajnica treba da omogući kretanje pešacima, ali da bude i dovoljno široka zа šlepere radi snabdevanja sajamskih sadržaja. Interesantnom se čini i zamisao da na mestu budućeg parkinga u perspektivi osvane i nov visinski reper Novog Sada, koji bi uz atraktivnu namenu posebno istakao važnost sajamskog kompleksa.

Planirani i krovni vrtovi

U okviru postojećeg manježa predviđa se natkrivanje i njegovo povezivanje toplom vezom sa postojećom halom. Što se tiče zelenila, ostavlja se prostora za novu vegetaciju, uključujući nova stabla, dekorativnu hortikulturu, vertikalno zelenilo, pa čak i krovne vrtove.

Planom se predviđaju i određena saobraćajna rešenja. Predlaže se uvođenje trake za desno skretanje iz ulice Braće Popović u Hajduk Veljkovu, kao i iz Hajduk Veljkove u ulicu Novosadskog sajma u okviru sajma.

Na taj način biće moguće realizovati autobusku nišu za potrebe gradskog prevoza, ispred postojećeg glavnog ulaza u sajam. S obzirom da će se ulica Novosadskog sajma spojiti sa Bulevarom Evrope, biće stvoreni uslovi za uspostavljanje novih trasa linija gradskog prevoza.

Za sada nije poznato kada bi navedeni planovi bili realizovani. Međutim, sigurno je da će dosadašnji prostorni raspored sajma, koji je prilično razuđen, doneti nove vizuelne i funkcionalne karakteristike različitim delovima Novog Sada. Trenutno javni uvid moguće je pogledati na sajtu javnog preduzeća „Urbanizam“ do 21. decembra tekuće godine.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *