Foto: www.beograd.rs
Aktuelno, Urbanizam

Plan detaljne regulacije donosi nove komercijalne sadržaje na Zeleni venac

Planirano je da se sve ulice od značaja za pristup području u obuhvatu Plana zadrže u postojećem stanju.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda objavio je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Brankova, Zeleni venac, Kraljice Natalije i Jug Bogdanova, u opštini Savski venac.

Investitor i nosilac izrade plana je kompanija Bates iz Beograda.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Postojeća namena površina

Najsloženiji i najatraktivniji prostor Beograda

Prema PGR Beograda, predmetna lokacija pripada celini I – Centar Beograda, koja obuhvata istorijski centar srpske prestonice – „varoš u šancu“, Terazije, Slaviju, Svetosavski plato, luku Beograd, Savski amfiteatar i Prokop.

“U pogledu kapaciteta, centar Beograda i dalje ostaje prostor najveće koncentracije stanovnika, zaposlenih, izgrađenih objekata i atraktivnih funkcija. Po urbanim karakteristikama, tipologiji izgrađenosti, spomeničkim, ambijentalnim i drugim vrednostima, ova celina predstavlja najsloženiji i najatraktivniji prostor Beograda”, navodi se u Planu.

Planirano zadržavanje svih postojećih pešačkih površina

U obuhvatu Plana najavljena je izgradnja površina javne namene, kao i saobraćajnih površina, dok će preostali deo zauzeti komercijalni sadržaji.

Kako se navodi, sve ulice od značaja za pristup području u obuhvatu Plana zadržavaju se u postojećem stanju, bez promena u geometrijskim karakteristikama i elementima poprečnog profila.

Parkiranje vozila će se obavljati na definisanim parking površinama u okviru restriktivnog zonskog režima parkiranja, kao i na vanuličnim kapacitetima u okviru gravitacione zone ovog prostora, odnosno u okviru petominutne pešačke dostupnosti.

“S obzirom na atraktivnost sadržaja, intenzitet pešačkih kretanja će i na dalje biti veoma veliki, te je sa tim u vezi planirano zadržavanje svih postojećih pešačkih površina, prolaza i komunikacija kako bi se ostvarila što veća prohodnost i dostupnost sadržajima”, ističe se u Planu.

Planirana namena površina

Još 2.600 kvadrata za komercijalnu namenu

U delu površina ostale namene planirani su, kako smo već naveli, komercijalni sadržaji, odnosno zadržana je postojeća namena objekata, s tim što će se, umesto na dosadašnjih 1.200 m2, oni prema Planu prostirati na 3.800 kvadratnih metara.

U cilju skladnog visinskog uklapanja objekata u bloku, predlaže se maksimalna spratnost novih objekata do P+2, odnosno visina slemena objekata do maksimalno 16 metara (visina kote venca do 12 m).

“Dogradnju i rekonstrukciju postojećih ili izgradnju novih objekata, treba planirati u skladu sa statičkim mogućnostima objekata i pozicijom i dimenzijama pešačkih komunikacija”, navodi se u Planu, uz napomenu da će se konačni kapaciteti za izgradnju na parcelama na kojima se planira rekonstrukcija i dogradnja postojećih ili izgradnja novih objekata utvrditi kroz izradu Nacrta plana.

Predložene planirane namene površina pogledajte u grafičkim prilozima Plana.

Na javnom uvidu do 6. decembra

Tokom ranog javnog uvida, zainteresovani svoja mišljenja na planirana rešenja mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 6. decembrom 2021. godine.

Grafički i tekstualni materijal Plana možete preuzeti na sajtu Grada Beograda.

Kad ste već tu…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

1 komentar

  1. miki

    ovo je sjajna vest ,konačno da se nešto pomeri sa mrtve tačke ali ako bi neka firma bila poslednja koja bi trebalo da radi bilo šta iz arhitekture na ovoj poziciji i drugim delovima beograda to je onda bates! pogledajte objekte koje su izgradili i kakav je u planu novi kod novobeogradskih kula, kapija bgda i sve će vam biti jasno o čemu pričam!

Оставите одговор

Obavezna polja *