Vodič kroz dozvole za izgradnju
Arhitektura, Građevinarstvo

Vodič kroz dozvole za izgradnju – Kako preživeti pravne procedure

Imate želju da gradite, a brinu vas pravne procedure? Odakle početi i šta vas na tom putu očekuje, uobičajena su pitanja privatnih investitora koji žele da se upuste u avanturu zvanu gradnja kuće.

U cilju pružanja odgovora na sva moguća pitanja na relaciji građevinarstvo/zakonodavsto, Vodič kroz dozvole za izgradnju: Od ideje do upotrebne dozvole od autora mr Dragane Čukić i mr Dušana Vasiljevića (u izdanju USAID) može vam biti koristan izvor svih informacija vezano za pravne savete. Radi se o korisnoj publikaciji koju možete besplatno preuzeti sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a koji će vaš profesionalni život olakšati u velikoj meri.

Naime, sve do objave ovog Vodiča, za najveći broj arhitekata, investitora i inženjera pravna regulativa u Srbiji bila je jedna velika crna rupa. Međutim, ovaj Vodič pravi neophodnu vezu u lancu saradnje i komunikacije između investitora, arhitekata i inžinjera, lokalnih samoupravna, državnim organima i javnim preduzećima.

Korak po korak, pratite put do uknjižene kuće. Foto: Gradnja.rs

Sve pravne procedure na jednom mestu

Vodič se sastoji od jedanaest poglavlja, dok vam prva tri poglavlja daju uvid u razloge, ciljeve i novine koje su reformom od 2014. do 2016. godine sprovedene kroz izmenu i dopunu Zakona o planiranju i izgradnji. Na početku, set opštih informacija i odredbi vam pomažu da reformisan sistem zakonodavstva sagledate u celini (sa svim novinama i olakšicama), a tako da možete jasnije sagledati i svoju ulogu i obaveze.

Glavni cilj Vodiča jeste olakšano dobijanje dozvola, što brži povraćaj investicija, a samim tim i više novih gradilišta. Naime, u odnosu između investitora i javne uprave uspostavljen je jedan nov princip u kome je klasičan šalter zamenjen digitalnim procedurama, što je značajno unapredilo poslovni ambijent u građevinarstvu.

Pre svega, nove procedure su predvidive i transparentne. Kako se u uvodnom delu Vodiča to navodi „u ovom konceptu, podnosioci zahteva nisu kuriri za javni sektor“. Javni sektor komunicira razmenom dokumenata između samih organa, po službenoj dužnosti, a uz jasnu raspodelu odgovornosti između profesije i administracije. U zbiru, sve to skraćuje vreme i smanjuje troškove izdavanja upravnih akata, a mnoge inženjere oslobađa brojnih neprijatnih situacija.

Kako se u navodi u uvodu, podnosioci zahteva nisu kuriri za javni sektor.

Naredna tri poglavlja nas upoznaju sa pojmom klasifikacija objekta, kao i tehničkom i planskom dokumentacijom. U poglavlju o klasifikaciji objekta čitalac se upoznaje sa osnovnom podelom objekta u četiri kategorije prema stepenu složenosti i njihovim pravnim tretmanom.

U delu tehničke dokumentacije saznaćete više o vrsti tehničke dokumentacije kao i o njenoj sadržini, o odgovornim učesnicima i osnovnim zahtevima koji objekat mora da ispunjava. U poglavlju o planskoj dokumentaciji jasno je naznačeno da je osnovni planski akt plan generalne regulacije – PGR. U nastavku možete pronaći obrazloženje specifičnih slučajeva kada postojanje PGR-a nije neophodno, a kada nije dovoljno.

Postupak izdavanja lokacijskih uslova

Korak po korak – Od ideje do upotrebne dozvole

Osnovni koraci – od ideje do upotrebne dozvole naziv je sedmog poglavlja koje vam daje jasan i taksativan pregled svih akta i postupaka. Ovo poglavlje je značajno kako investitorima tako i arhitektama, jer pruža mogućnost sagledavanja kompleksnosti postupka. Prikazan pregled postaje novi sadržaj za poglavlja koja slede i koje će autori pojedinačno obrađivati.

U delu utvrđivanja uslova za građenje i izvođenje radova možete saznati sta je i čemu služi informacija o lokaciji, čemu služi i koja je sadržina idejnog rešenja. Na kraju ovog poglavlja, nalazi se i grafički prikaz postupka izdavanja lokacijskih uslova.

Na ovim stranicama možete se detaljno informisati kada i za koje potrebe se izrađuju koji projekti, na osnovu čega i šta prethodi nekom postupku. Detaljno je prikazana i sadržina svih projekata pojedinačno kao i postupak tehničke kontrole za projekte za građevinsku dozvolu.

Za svaku ključnu proceduru dat je pojedinačan grafički prikaz za izdavanje predmetnog dokumenta. Obrađena je i tema imovinsko-pravnih odnosa i ostvarenja prava na izgradnju i drugih pratećih pitanja.

Izvođenje radova i izdavanje upotrebne dozvole

Deveto poglavlje je posvećeno izvođenju radova. U ovom delu možete se upoznati sa sadržajem projekta za izvođenje, postupkom prijave radova i definisanjem odgovornog izvođača i stručnog nadzora.

Deseto poglavlje je posvećeno završnim koracima koji vode do upotrebne dozvole. Na ovim stranicama nalazi se obrazloženje postupka priključenja objekta, sadržaj projekta izvedenog objekta i tehničkog prijema. Data su tekstualno i grafički dva završna postupka izdavanja upotrebne dozvole i upisa prava svojine objekta nakon izdavanja upotrebne dozvole.

Zakonom definisani postupci postaju osnova samog procesa izgradnje jer se njima završava izgradnja i počinje upotrebni vek objekta koji počinje da živi kroz svoju namenu. U jedanaestom poglavlju koje se odnosi na priloge, poželjno je pogledati korisne izvore dodatnih informacija i tumačenja, kao što su Centralni registar planskih dokumenata ili Portal za elektronsko podnošenje zahteva za građenje.

Postupak izdavanja građevinske dozvole

Obavezno štivo za sve učesnike u izgradnji

Iako je prošlo više od četiri godine od digitalizacije sistema i objavljivanja Vodiča, on je i dalje aktuelan i tu da vam olakša snalaženje u primeni i razumevanju Zakona o planiranju i izgradnji. U periodu od njegovog objavljivanja do danas, došlo je do nekoliko krupnih izmena i dopuna propisa na osnovu kojih je Vodič pisan. S tim u vezi, treba razumeti da je Vodič informacionog karaktera i ne može biti zamena za čitanje i poznavanje propisa – naročito ne profesionalnim učesnicima u procesima izgradnje (arhitektama, planerima i izvođačima).

Kao takav, Vodič je namenjen svim profesionalcima, investitorima, tako i drugim učesnicima u izgradnji koji kod sebe obavezno moraju imati barem jedan odštampani primerak. Takođe, Vodič bi trebalo biti obavezno štivo svih mladih inženjera koji planiraju da polažu stručni ispit, ali i priručnih svih privatnih investitora koji planiraju da se otisnu u vode izgradnje porodične kuće ili vikendice.

Jednom rečju, radi se o antologijskoj publikaciji čije smo izdanje željno iščekivali godinama.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *