Novoplanirana zgrada u Ulici Vojvode Stepe bb
Novi objekti

Na Trošarini u planu zgrada sa 29 stanova i poslovnim prostorom

„Imperial gradnja“ planira izgradnju stambeno-poslovnog objekta od 4.550 kvadrata, sa podzemnom garažom kapaciteta 40 parking mesta.

Beogradski Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je ove sedmice javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti 2Po+P+3+Ps u Ulici Vojvode Stepe bb na Trošarini.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je preduzeće „SO Studio za  arhitekturu i urbanizam” iz Beograda, investitor i obrađivač IDR-a je beogradska “Imperial Gradnja”, dok je posao odgovornog projektanta poveren Nenadu Glediću, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Širi prikaz predmetne lokacija

Parcela od 1.033 kvadrata

Granicom UP-a obuhvaćena je cela katastarska parcela 8003/4 KO Voždovac, ukupne površine od 1.033 m². Parcela se nalazi na uglu ulica Vojvode Stepe i Ljubice di Sorno i na njoj nema izgrađenih objekata.

Parcela ostvaruje saobraćajni pristup na dve saobraćajnice, Ljubice di Sorno i Vojvode Stepe, a zona u kojoj se parcela nalazi predviđena je za transformaciju iz porodičnog stanovanja u poslovno-trgovačku ulicu.

Položaj objekta u bloku; Vizuelizacija: Imperial Gradnja

40 parking mesta na podzemnim etažama

Spratnost objekta je Po2+Po1+Pr+3+Ps, a ukupna BGRP objekta iznosi 4.550 kvadratnih metara (1.968 m² podzemno i 2.582 m² nadzemno).

Osnovna namena objekta je stanovanje (koje zauzima 79,69% ukupne površine) i poslovanje (koje zauzima 20,31% ukupne površine).

U objektu su projektovane dve podzemne etaže koje imaju polunivoe (-2,5, -2, -1,5, -1, -0,5). Ukupan broj garažnih mesta na svim nivoima je 40, od čega su dva mesta rezervisana za invalide.

U okviru podzemnih etaža smešten je i odgovarajući broj tehničkih prostorija, dok je pešački pristup omogućen liftom i unutrašnjim stepeništem.

Stanovanje zauzima 79,69%, a poslovanje 20,31% ukupne površine objekta; Vizuelizacija: Imperial Gradnja

Ukupan broj stanova na svim etažama je 29, ukupne površine od 1.657 metara kvadratnih.

Prizemlje je kompletno opredeljeno za formiranje poslovnog prostora za bavljenje administrativnim poslovanjem. Ukupna neto površina poslovnog prostora je 422 m².

U objektu su predviđene i tri tipske stambene etaže na kojima je formirano po 8 stanova, kao i povučeni sprat, koji je takođe stambeni i na kom je predviđeno 5 stanova.

Ukupan broj stanova na svim etažama je 29, ukupne površine od 1.657 metara kvadratnih.

Primedbe i sugestije do 14. novembra

Zainteresovani mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda, najkasnije do 14. novembra 2023. godine.

Grafički prilozi

Situacioni prikaz sa osnovom prizemlja
Situacioni prikaz sa osnovom prizemlja
Osnova garaže – nivo -2,5
Osnova garaže – nivo -2,5
Osnova tipskog sprata
Osnova tipskog sprata
Osnova povučenog sprata
Osnova povučenog sprata
Osnova krova
Osnova krova
Presek 1-1
Presek 1-1
Presek 2-2
Presek 2-2
Fasada (Ulica Vojvode Stepe)
Fasada (Ulica Vojvode Stepe)
Fasada (Ulica Ljubice Di Sorno)
Fasada (Ulica Ljubice Di Sorno)

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

  1. Pera

    Da li neko razmišlja o proširenju saobraćajnica obzirom da je sve više objekata i sve više stanara, vozila..?
    Sve duže traje putovanje kolima
    pored Trošarine..

  2. Tanja

    Gde više?? U Beogradu nema mesta za nove zgrade? Nema parkova, parkinga, kulturnih i sportskih sadržaja u naseljima. Stalni saobraćajni kolapsi. Infrastruktura koja ne može da podnese više ništa dodatno.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *