Maske za radijator, pored osnovne funkcije skrivanja grejnog tela, mogu da imaju i dodatne funkcije: kao udobna klupica pored prozora, ili kao polica za knjige.

Poklopac maske od radijatora vam može služiti kao pomoćni stočić ili na njemu držati cveće ili uramljene fotografije. Ukoliko se radijator ne nalazi uz prozor možete ga ugraditi u police za knjige ili vitrinu.

Ipak najvažnije je da njihov izgled i dodatne funkcije ne remete dobru cirkulaciju vazduha. Hladan vazduh ulazi kroz donje otvore maske, cirkuliše  preko radijatora i izlazi sa gornje strane maske. Zbog ovoga front treba do obogući lak protok vazduha.

maska-za-radijatore-2
Maska za radijatore u kuhinji

Front može da bude izveden od drvene ili tršćane mreže, od horizontalnih ili vertikalnih letvica.

Maska za radijator kao udobna klupica

Radijator treba da je lako dostupan. Prednji front maske treba u potpunosti da se skida ili da se otvara na šarke kao što je prikazano na slici ispod.

Način cirkulacije vazduha kroz masku

Najčešće maske za radijator se izvode od punog drveta, MDF-a ili univer ploča.

Drvena mrežica na frontu maske
Najčešće izvođene maske sa horizontalnim letvicama
Otvaranje fronta maske uz pomoć šarki