Upisne aktivnosti na fakultetima u Srbiji počinju sledeće sedmice, a budući samofinansirajući brucoši moraće da plate školarinu koja se na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Beogradu kreće od 45.000 do 240.000 dinara.

Najviše para moraće da izdvoje buduće arhitekte jer je godina studiranja na Arhitektonskom 240.000 dinara. Rudarsko-geološki fakultet je tradicionalno među najjeftinijim, a ove godine školarina je 45.000 dinara.

Školarina na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu iznosi od 30.000 na Mašinskom do 170.000 dinara na Filološko-umetničkom fakultetu. Na Univerzitetu u Nišu školarina je od 45.000 na Elektronskom i Mašinskom fakultetu do 100.000 dinara na Fakultetu umetnosti i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Školovanje na fakultetima Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, treba platiti od 18.000 dinara na Poljoprivrednom do 100.000 dinara na Fakultetu umetnost.

Školarine za neke fakultete u Beogradu:

* Matematički 100.000
* Saobraćajni fakultet 90.000
* Tehnološko-metalurški 60.000
* Geografski 70.000

(Blic)