hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Kuća od slame koju ne možete oduvati

Bale slame ne moraju se posmatrati kao sekundarni poljoprivredni proizvod, već kao prirodni, građevinski visoko izolacioni...