Od tradicionalne japanske arhitekture pa sve do savremenih arhitektonskih pristupa: ove kurseve ne biste trebali da propustite!

Jasno je da predavanja oči u oči ne mogu tako lako biti zamenjena, ali onlajn kursevi mogu pomoći da se lakše savlada gradivo kao i da se zajedno sa drugim korisnicima interneta prodistuktuje o zajedničkim temama. Zbog toga su Harvard i MIT zajednički napravili platformu edX koji za studente arhitekture i građevinarstva predstavlja pravu riznicu znanja. I to besplatnu!

Pregledali smo spisak predavanja i za vas izdvojili najzanimljivija. Naravno, sva su na engleskom.

Arhitektonska imaginacija

The Architectural Imagination

Japanska arhitektura

Four Facets of Contemporary Japanese Architecture: Technology

Održiv razvoj

The Science and Practice of Sustainable Development

Projektovanje po meri čoveka

Principles of Designing for Humans

Projektovanje sa korisnicima

Evaluating Designs with Users

Dizajniranje video-igara

Video Game Design and Balance

Analiza podataka

Data Analysis: Visualization and Dashboard Design

Principi ćelijskog projektovanja

Biological Engineering: Cellular Design Principles

Programiranje gejmpleja u video-igrama

Gameplay Programming for Video Game Designers

Projektovanje zdravstvenih ustavnova

Design in Healthcare: Using Patient Journey Mapping

Technološki, društveni i održivi sisitemi

Technological, Social, and Sustainable Systems

Srodni linkovi na portalu Gradnja.rs: