Pitanja o najvećim arhitektama, najznačajnim građevinama i najčuvenijim izrekama čekaju vas u društvenoj igri za arhitekte The Modern Architecture Game.

Igru je  napravio Next Architects ubacivši u nju čak 1.000 pitanja o modernoj arhitekturi. Prva edicija igre iz 1999. godine dobro je prošla na tržištu a nova edicija unosi brojne novitete.  Najznačajnija činjenica za nas je da je ova edicija internacionalna pa se može igrati i na našim prostorima.

Cilj igre je da stignete do centra table pre svih ostalih. Ovo je moguće tako što ćete tačno odgovarati na postavljena pitanja. Po poljima se krećete pomoću pijuna koji su dizajnirani po uzoru na predmete iz sveta arhitekture kao što su Le Korbizijeove naočare.

modern architecture game 2 The Modern Architecture Game: Are You Up To The Challenege? [Video]

modern architecture game 4 The Modern Architecture Game: Are You Up To The Challenege? [Video]

modern architecture game 5 The Modern Architecture Game: Are You Up To The Challenege? [Video]