Centralni objekat zadržao je maksimalnu spratnost Po+Pr+13; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Domaći projekti, Izdvojeno

Rekonstrukcijom Instituta za majku i dete u Beogradu do značajno većih kapaciteta (video)

Ne samo da je hitni prijem povećan više od četiri puta i da je napravljen sterilni blok na 1.500 m2, već je ovim projektom dogradnje dobijen i novi hirurški blok.

Kompleks jedne od najvećih i najznačajnih dečijih bolnica u regionu trebalo bi uskoro da bude rekonstruisan i dograđen prema projektu poznatog beogradskog studija Bureau Cube Partners na čelu sa arhitektom Milanom Raškovićem.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ osnovan je još 1950. godine, sa ciljem organizovanja i razvijanja nacionalne mreže zdravstvenih institucija namenjenih ženama generativnog doba, predškolskoj i školskoj deci.

Od 1960. godine počinje da razvija stacionarnu i polikliničku zdravstvenu delatnost najpre u prostoru Demonstracionog centra u Novom Beogradu, a od 1974. godine preseljava se u novu trinaestospratnu zgradu u ulici Radoja Dakića.

Ovaj Institut sada je jedna od vodećih dečijih ustanova u regionu, obezbeđujući 400 bolničkih kreveta u kompleksu objekata paviljonskog tipa. Međutim, postoji puno prostora za unapređenje Instituta.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Novi izgled Instituta; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners

Problem je i što bolničke sobe nemaju dopunske krevete za roditelje, dok stacionar ima samo jedan toalet po spratu.

Od 1974. godine do danas određeni delovi Instituta su se rekonstruisali, ali to su sve bile manje i neznatne rekonstrucije.

„Trenutno, u Institutu postoji 400 kvadrata operacionog bloka, 425 kvadrata intenzivne nege, 300 kvadrata za hitan prijem i nema predviđenog prostora za sterilni blok. Takođe, garažni prostor u postojećem Institutu nije obezbeđen“, rekla je na događaju Megaprojekti arhitektica Nadica Davidović iz Bureau Cube Partners.

Problem je i što bolničke sobe nemaju dopunske krevete za roditelje, odnosno pratioce bolesnika, kao i da je stacionar funkcionalno organizovan tako da su po spratovima smeštene bolničke sobe koje opskrbljuje jedan toalet.

Takođe, funkcionalna povezanost pojedinih celina-službi nije racionalno sprovedena, te se putevi hrane ukrštaju sa putevima transporta preminulih osoba, dok Urgentni prijem, koji je smešten u prizemlju stacionara, nije projektovan za funkciju koju obavlja (gabaritno mali).

Kada su upitanju termotehničke instalacije, Institut ne poseduje nikakav vid ventilacije i hlađenja, sem dela operacionog bloka i intenzivne nege, a pored generalno loših i dotrajalih instalacija kao problemi navode se i loš kvalitet materijalizacije i nedovoljna ili nikakva termička zaštita objekata.

Pogledajte video:

Novo rešenje za Institut

Da bi se sve ovo poboljšalo, UNDP i Ministarstvo za upravljanje javnim ulaganjima pokrenuli su izradu kompletne tehničke dokumentacije za sanaciju, adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata u okviru bolničkog kompleksa.

„Od postojećeg stanja do novopojektovanog rešenja morali smo da prođemo određene tačke gde smo sagledavali i evidentirali procenu boniteta postojećih objekata, radili uporedne analize arhivske i dokumentacione građe izvedenog stanja objekta, a nakon toga su nas čekale dve ključne tačke – sistematizacija funkcionalnih zahvata budućih objekata sa inicijalnim predlogom funkcionalnog rešenja organizacije i tehnologija. Sve to sa oblikovanjem u korealizaciji sa inženjerskim zahvatima“ – navodi Davidović.

Tako je tehnološkim rešenjem rekonstrukcije i dogradnje postojećih objekata i izgradnje novih objekata (označenih na ilustraciji dole kao 3, 4, i 5) u kompleksu Instituta predviđeno 5 objekata na predmetnoj parceli:

 • Objekat 1 – Glavni objekat Instituta;
 • Objekat 2 – Infektivno odeljenje;
 • Objekat 3 –  Stanica medicinskih gasova i kompresorska stanica;
 • Objekat 4 – Prijavnica 1;
 • Objekat 5 – Prijavnica 2.
Koncept

Zadržana maksimalna spratnost

Objekat 1 je centralni kompleks i sastoji se iz devet delova koji zajedno čine jednu funkcionalnu celinu. Novoprojektovana kvadratura je 36.000 m² bruto, odnosno 28.500 m² neto.

Delovi glavnog objekta Instituta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 i 9 su fizički spojeni toplim vezama i čine jedinstven objekat, koji je zadržao maksimalnu spratnost Po+Pr+13.

„Posebno smo ponosni što smo uspeli da realizujemo da deo objekta 7 i 8, koji su bili predviđeni samo za rekonstrukciju, uklonimo i isprojektujemo novi hirurški blok – onakav kakav treba da ima svaki kompleks ovakve namene. Naravno, sa podzemnom garažom koja takođe nije bila deo projektnog zadatka“, istakla je Davidović.

Vizuelizacija: Bureau Cube Partners

Uspeli smo da realizujemo da deo objekta 7 i 8, koji su bili predviđeni samo za rekonstrukciju, uklonimo i isprojektujemo novi hirurški blok.

Glavni ulaz u objekat pozicioniran je na južnoj fasadi, a drugi pristupi organizovani su preko susednih objekata 2, 3, 5 i novoprojektovanom podzemnom bolničkom ulicom koja ga povezuje sa objektom 7-8 odnosno novim pedijatrijsko-hirurškim blokom.

Pored postojećih liftova koji treba da se zamene novim, vertikalna komunikacija se obavlja još jednim bolničkim liftom, lociranim na zapadnoj strani objekta koji bi služio za transport pacijenata iz intenzivnih nega na stacionarnu negu, kao i iz stacionara u novoprojektovani operacioni blok u objektu 7-8.

Veza između stacionara i novoprojektovanog pedijatrijsko hirurškog bloka sa intenzivnim negama i sterilnim blokom se ostvaruje i čistim koridorom koji se pruža po drugoj etaži veznog objekta 2. Veza sa kuhinjom odvija se u podrumskoj etaži i u tu svrhu uveden je još jedan lift koji služi isključivo za prevoz hrane.

Organizacione celine

Ambulante na prizemnoj etaži

Podrumska etaža stacionara je, zbog svoje neadekvatne spratne visine, promenila namenu i sada su tu smeštene samo prostorije u kojima se ne očekuje duži boravak ljudi.

Prizemna etaža podeljena je na ambulante ORL, ambulante oftalmologije, ambulante hirurgije, ambulanta fizikalne medicine i anesteziološka ambulanta, a u veznom delu se nalazi i RO dijagnostika, kao i biohemijska laboratorija i prostorija za uzimanje uzoraka.

Na prvoj etaži je dnevna pedijatrijska bolnica sa sa sedam četvorokrevetnih, pet dvokrevetnih i jednom jednokrevetnom sobom, ukupno 39 postelja. Na istoj etaži nalazi se endoskopija i gastroskopija.

Tipski sprat uključuje osam trokrevetnih soba, a sve sobe za smeštaj pacijenata podrazumevaju sopstveno kupatilo.

Na drugoj etaži je odeljenje pulmologije sa ukupno 36 postelja, dok je od treće do desete etaže projektovan tipski sprat.

Tipski sprat uključuje osam trokrevetnih soba, ukupno 24 postelje, a sve sobe za smeštaj pacijenata podrazumevaju sopstveno kupatilo.

Jedanaestu etažu dele mikrobiološka laboratorija, laboratorija za genetiku i metabolizam i transfuzija. Na dvanaestoj etaži su kabineti profesora. Kancelarije uprave, kao i restoran za zaposlene, nalaze se na trinaestoj etaži.

Osnova 2. sprata stacionar – bolničke sobe

Ginekološka bolnica sa sedam postelja

Što se tiče ostalih delova kompleksa, u veznom delu (Objekat 2) projektovani su centralna kartoteka, prijem na ginekologiju, dnevna ginekološka bolnica, centralna bolnička apoteka, angio-sala, kao i čist koridor za transport pacijenata između stacionara i novoprojektovanog objekta 7.

U okviru dnevne ginekološke bolnice nalazi se i sala za hitne intervencije, prateće prostorije, jedna trokrevetna i dve jednokrevetne sobe, ukupno 7 postelja.

U Objektu 3 predviđeni su konsultativni kabineti, kardiološka dijagnostika i predprostor za ulaz u amfiteatar, što znači da namena prostorija ostaje ista kao i u postojećem stanju.

Cilj arhitekata bio je da sve objekte u kompleksu povežu u jedinstvenu celinu; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners

Centralna bolnička kuhinja je u potpunosti preprojektovana u skladu sa savremenim standardima za bolničke kuhinje.

Objekat 4, amfiteatar, takođe će zadržati svoju postojeću namenu, ali i formu, spratnost i postojeći pristup objektu iz objekta pedijatrije.

U suterenu Objekta 5 smešteni su centralna kuhinja i radionice, na prizemlju su predviđeni psihološko savetovalište i  arhiva, dok je na prvom spratu projektovana Roditeljska kuća za smeštaj pratilaca sa 14 dvokrevetnih soba, ukupno 28 postelja.

Centralna bolnička kuhinja ostaje locirana na istom mestu kao i u postojećem stanju, ali je potpuno preprojektovana u skladu sa savremenim standardima za bolničke kuhinje.

Dostava, kao i odvoz otpada, se sada vrši sa severne strane kompleksa, gde je omogućen pristup dostavnom vozilu.

Na objektu je planirana ventilisana fasada; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners

Ozelenjeni krovovi i solarni paneli

Budući da je ceo kompleks razuđen i da su objekti u njemu različite visine, projektanti su oblikovanjem morali postići da sve izgleda kao jedinstvena celina.

„U odnosu na 300 kvadrata hitnog prijema koji je bio, sada smo na 1.300 sa novoprojektovanim stanjem. Sterilni blok nije postojao, a sada ima 1.500 kvadrata, dok je intenzivna nega povećana sa 425 m² na 2.800 m². Takođe, tri puta je povećan operacioni blok, dok garažni prostor sada ima više od 70 parking mesta“ – rekla je Davidović i nastavila:

„Što se tiče fasade, planirana je ventilisana fasada sa fasadnim panelima u kombinaciji sa fasadnom zid-zavesom, kao i implementacija brisoleja u pastelnim bojama. Takođe, predviđeni su i ozelenjeni krovovi i upotreba solarnih panela na određenim mestima kako bi pospešili zelenu gradnju“ – zaključuje Davidović i dodaje da je sledeći korak projekat za izvođenje i razrada projektne dokumentacije.

Grafički prilozi

Lokacija i KTP sa granicom obuhvata
Lokacija i KTP sa granicom obuhvata
Koncept
Koncept
Organizacione celine
Organizacione celine
Osnova 2. sprata stacionar – bolničke sobe
Osnova 2. sprata stacionar – bolničke sobe
Osnova 2. sprata – hirurgija i intenzivna nega
Osnova 2. sprata – hirurgija i intenzivna nega

3D vizuelizacija

Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Centralni objekat zadržao je maksimalnu spratnost Po+Pr+13; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Centralni objekat zadržao je maksimalnu spratnost Po+Pr+13; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Vizuelizacija: Bureau Cube Partners

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

 1. Tanja Milenković

  Interesuje me zašto ne stoji pun naziv Instituta, je li to slučajno ili n?
  namerno?
  Takođe, nigde ne piše gde će biti pedijatriske ambulante, a njih je premalo u svakom slučaju. Treba da ih bude barem za trećinu više nego sada. Barem!
  Ne puše ni kolika će biti pedijatrijska odeljenja, osim pulmologije.

  1. Igor Conić

   Piše lepo u tekstu: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ ili treba nešto drugo da piše?

Ostavite odgovor

Obavezna polja *