Najviše spratnost ostvarena je na delu namenjenom stacioniranju; Render: Bureau Cube Partners 
Urbanizam

Projekat Instituta za majku i dete od 9. marta na javnom uvidu

Kompleks čija će ukupna BRGP iznositi oko 40.000 kvadratnih metara dobiće i novi pedijatrijsko-hirurški blok sa podzemnom garažom kapaciteta 54 mesta.       

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za rekonstrukciju, dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata u okviru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” na Novom Beogradu.

Nosilac izrade projekta je preduzeće Bureau Cube Partners iz Beograda, koje je zahtev za potvrđivanje podnelo u ime investitora – Republike Srbije, a za potrebe pomenute medicinske ustanove.

Obuhvat Urbanističkog projekta je orijentisan ka ulicama Džona Kenedija, Generala Ždanova, Radoja Dakića i sekundarnoj saobraćajnici na jugu kompleksa, a zonu detaljne razrade čini građevinska parcela GP1, koja ima ukupnu površinu od 17.758,00 m2.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Prikaz novoprojektovanog kompleksa Instituta

Planirana i podzemna bolnička ulica

Prema idejnom rešenju za kompleks Instituta, čija će ukupna BRGP iznositi oko 40.000 m2, ostvarene su različite spratnosti pojedinih njegovih delova, do najviše ostvarene na delu namenjenom stacioniranju spratnosti Po+Pr+13 (bez tehničke etaže).

Glavni ulaz u ovaj objekat pozicioniran je na južnoj fasadi, a drugi pristupi organizovani su preko tri susedna objekta i novoprojektovane podzemne bolničke ulice koja ga povezuje sa objektom novog pedijatrijsko-hirurškog bloka.

Pored postojećih liftova koji treba da se zamene novim, vertikalna komunikacija se obavlja sa još jednim bolničkim liftom, lociranim na zapadnoj strani objekta, koji bi služio za transport pacijenata iz intenzivnih nega na stacionarnu negu, kao i iz stacionara u novoprojektovani operacioni blok.

Objekat stacionara je spratnosti Po+Pr+13 bez tehničke etaže

Na prvoj etaži stacionara planirana je dnevna pedijatrijska bolnica sa sedam četvorokrevetnih, pet dvokrevetnih i jednom jednokrevetnom sobom, ukupno 39 postelja.

Podrumska etaža stacionara je, zbog svoje neadekvatne spratne visine, promenila namenu i sada su tu smeštene samo prostorije u kojima se ne očekuje duži boravak ljudi.

Prizemna etaža podeljena je na nekoliko ambulanti – ORL, oftalmologija, hirurgija i dr. – a u veznom delu se nalazi i radiološka dijagnostika, kao i biohemijska laboratorija i prostorija za uzimanje uzoraka.

Na prvoj etaži je planirana dnevna pedijatrijska bolnica sa sedam četvorokrevetnih, pet dvokrevetnih i jednom jednokrevetnom sobom, ukupno 39 postelja.

Na istoj etaži nalaze se i endoskopija i gastroskopija, dok je na drugoj etaži odeljenje pulmologije sa ukupno 36 postelja.

Na prvoj etaži je planirana dnevna pedijatrijska bolnica sa 39 postelja; Render: Bureau Cube Partners

Sobe sa sopstvenim kupatilom

Od treće do desete etaže projektovan je tipski sprat koji uključuje osam trokrevetnih soba, ukupno 24 postelje, a sve sobe za smeštaj pacijenata podrazumevaju sopstveno kupatilo.

Jedanaestu etažu dele mikrobiološka laboratorija, laboratorija za genetiku i metabolizam i transfuzija.

Na dvanaestoj etaži su kabineti profesora, na trinaestoj kancelarije uprave i restoran za zaposlene, dok četrnaesta etaža nije menjala namenu, te je i dalje u službi tehničke etaže.

Prizemna etaža podeljena je na nekoliko ambulanti; Render: Bureau Cube Partners

Zbog nedovoljno parking mesta na parteru, u podzemnoj etaži predviđena je i garaža za potrebe Instituta sa 54 parking mesta, od kojih su 6 namenjena licima sa posebnim potrebama.

U novi pedijatrijsko-hirurški blok sa hitnim prijemom, operacionim blokom, intenzivnim negama i sterilnim sobama, implementirane su sve prednosti koje se pružaju rušenjem dva postojeća objekta, a to su prvenstveno adekvatno i funkcionalno povezivanje svih objekata kompleksa Instituta.

Komunikacija bez prepreka između stacionara i operacionog bloka i intenzivnih nega odvija se putem čistog koridora na drugoj etaži u veznom objektu, kao i putem novoprojektovane podzemne bolničke ulice.

Centralna sterilizacija u podzemnoj etaži direktno je povezana sa operacionim salama i intenzivnim negama teretnim liftom koji transportuje isključivo sterilni materijal.

Zbog nedovoljno parking mesta na parteru, u podzemnoj etaži novoprojektovanog objekta predviđena je i garaža za potrebe Instituta sa 54 parking mesta od kojih su 6 namenjena licima sa posebnim potrebama.

Za potrebe podzemne garaže uveden je novi kolski ulaz na parcelu iz ulice Sremskih odreda, čime je izbegnuto ukrštanje puteva sa vozilima hitne pomoći, dok se hitnom prijemu pristupa iz ulice Radoje Dakića.

U novoizgrađenom hirurškom bloku su planirana 54 parking mesta

Zeleni krovovi na svim nižim objektima

Kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji, materijalizacija objekta se bazira na proračunu energetske efikasnosti svih objekata u Institutu.

Kao finalna obrada predviđena je ventilisana fasada sa odgovarajućom termičkom izolacijom iza fasadnih ploča u kombinaciji sa strukturalnom fasadom.

Naglašene horizontale u fibro betonu u panelima u boji ral 9016 (prljavo bela) vizuelno doprinose jedinstvenosti kompleksa Instituta.

Ograda na terasama je od providnog stakla, a da bi se sprečio prodor sunčevih zraka u unutrašnje prostorije predviđeni su horizontalni brisoleji u nasumičnom ritmu pet različitih boja.

Na svim objektima Instituta, osim stacionara, predviđeni su ozelenjeni ravni krovovi, sa odgovarajućom termičkom i hidroizolacionom zaštitom kako bi se doprinelo ekološkom aspektu kompleksa Instituta u celini.

Ozelenjeni ravni krovovi doprineće ekološkom aspektu kompleksa Instituta u celini; Render: Bureau Cube Partners

Na javnom uvidu od 9. do 17. marta

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u periodu od 9. do 17. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 17. marta 2022. godine.

Grafički prilozi

Foto-galerija

Najviše spratnost ostvarena je na delu namenjenom stacioniranju; Render: Bureau Cube Partners 
Najviše spratnost ostvarena je na delu namenjenom stacioniranju; Render: Bureau Cube Partners 

Rendering: Bureau Cube Partners

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

  1. Alek

    Pa lepo umesto moje zgrade stavice televizorke.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *