Građevinarstvo, Opremanje

Kako rešiti probleme u instalacijama vodovoda i kanalizacije

Koliko je bitan dobar projekat, toliko je bitan i odabir opreme koja se ugrađuje u mrežu, kaže Nevena Hever, stručnjak za vodovod i kanalizaciju.

Stambena izgradnja pre svega zahteva dobro i kvalitetno isplaniran investicioni okvir, održiv u svim fazama. Kvalitet radova i ugrađenog materijala, kada je reč o instalacijama, preduslovi su i za kvalitetan eksploatacini vek objekta i udobnost njegovih korisnika.

Problemi su najčešći u eksploatacionom periodu objekta, dakle po završetku svih radova, ali treba napomenuti da i ostali faktori koji se tiču raspoloživosti javne komunalne mreže i samog načina i procesa projektovanja i planiranja, utiču na kvalitet mreže.

Šta je u nadležnosti grada a šta u nadležnosti vlasnika objekta

Kuda s vodom

Činjenica je da se kod nas još uvek određeni broj stambenih objekata gradi u zonama gde je javna komunalna mreža kapacitetom nedovoljna (sanitarna voda i fekalna kanalizacija) ili uopšte i ne postoji – najčešće kišni kolektori. U ovom slučaju kišnica se, često, za neke lokacije gde ne postoje lokacijski/tehnički uslovi, upušta direktno u javni fekalni kolektor koji je onda postaje preopterećen.

Rešenje u takvom slučaju mogu biti pripadajuće retenzije, upojnice. Upojnica može biti propusna gde će se voda postepeno cediti u zemljište ili akumulaciona pa je kao obnovljiv izvor vrlo pogodan kao izvor tehničke vode koja može biti iskorišćena za zajedničko održavanje objekta, navodnjavanje zelenila i slično.

Problem koji se u toku projektovanja javlja kao specifičan i malo zahtevniji sa stanovišta tehničke izvodljivosti jeste problem hidrantske mreže, odnosno, način njenog snabdevanja. Često je kapacitet spoljne hidrantske mreže nedovoljan za propisane protivpožarne uslove objekta pa je neophodno obezbediti dodatni izvor napajanja. Prostor rezervoara tada predstavlja i pitanje izvodljivosti sa svim tehičkim detaljima, a potom i prostora funkcionalnih zona etaže u kojoj je smešten. U toku projektovanja je ove i slične probleme moguće je izbeći ili ih svesti na minimum. Više o tome možete naći u ovom tekstu.

Napajanje hidrantske mreže jedan je od čestih problema koji iziskuje zahtevnije građevinske radove i uređaje pa samim tim i budžet

Ušteda na opremi i materijalu plaća se naknadno

Po pravilu, uvek je bolno pričati o odnosu cena/kvalitet ali jedno je svakako sigurno: ukoliko su projektant i investitor u saglasju oko odabira materijala i ako je on zaista kvalitetan i odgovara dugoročnim potrebama objekta, problem investicije će se gotovo uvek imati dobar epilog. Princip uštede nije uvek taj koji stvara lošije rešenje već često i neinformisanost svih onih koji su uključeni u odluke o odabiru materijala. Česta zamka vreba tamo gde u odabiru materijala ili uređaja postoji jeftinije rešenje s lošijim performansama.

Visok kvalitet cevi i fitinga treba da bude standard a ne pitanje solucije.

Materijal se vremenom troši, slabi, često biva oštećen ili izložen nepredviđenim uticajima i situacijama… Kada je kolektivno stanovanje u pitanju, intervencije na glavnim instalacionih vodova često iziskuju malo ozbiljnije zahvate i angažovanje specijalizovanih preduzeća za otklanjanje kvarova nego što je to slučaj kod porodičnih kuća. Troškovi održavanja mogu da, u slučaju ugradnje neadekvatnog uređaja slabijeg kapaciteta i performansi, u veoma kratkom roku premaše njegovu vrednost a sistem učine nefunkcionalnim. Ovaj problem se uglavnom može javiti kod električnih uređaja uređaja ViK mreže : hidrocili, muljne i potopne pumpe, uređaji za predtretman vode (neutralizatori kamenca, omekšivači…)

Ušteda na osnovnom materijalu – cevi i fitinzi – zapravo najviše šteti instalacijama jer su cevi deo mreže koji je najviše u upotrebi. Svako oštećenje i kvar kod unutrašnje mreže iziskuje predhodne radove štemanja zidova, prekidanje termoizolacije i tako dalje. Nekontrolisanja curenja vode i zapušenja kanalizacije nastaju u kupatilskom razvodu kao lokalni kvar i često prouzrokuju štetu i kod komšije. Visok kvalitet cevi i fitinga, pre svega zbog velikog broja korisnika i izraženog faktora jednovremene upotrebe, treba da bude standard a ne pitanje solucije.

Ušteda na cevima zapravo najviše šteti instalacijama

Izolacija cevi

Zvučna i termička izolacija cevi doprinosi kako komforu tako i energetski efikasnoj gradnji. Naknadna zvučna izolacija moguća je jedino oblaganjem već gotovog zida i često je nemoguća zbog minimalnog prostora prostorije, položaja vrata ili same organizacije nameštaja… Nedostatak termičke izolacije cevi tamo gde potrebno prouzrokuje pojavu kondenza – takozvano orošavanje cevi. Vlaga dalje nastavlja kapilarno da se uvlači u zid i šteti ga. Takav zid izgubio je velikim procentom svoj toplotni učinak, a vlaga je donela više nego izvesno pojavu buđi, dodaje naš sagovornik Nevena Hever.

Foto naslovna: Neil Cooper on Unsplash

Kada ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *