Nisu svi grafiti na fasadama ružni. Neki spadaju u pravu uličnu umetnost.

Nedavno smo na Gradnji pisali o navijačkom grafitu Delija u Novom Sadu koji je izazvao veliku reakciju posetilaca i kontroverze. Neki su smatrali da je to dobar primer dok su drugi smatrali da jedna takva fasada (od cigle) nije podesna za iscrtavanje.

Da li bi smo se svi složili da grafit treba da bude oslobođen navijačkih parola jer oni samo naružuju grad?

Evo kako mogu da izgledaju grafiti koji nose malo dublju poruku od one kao što je pripadnost jednom fudbalskom klubu.