Izgled jedne od vila u kompleksu Princess Park; Vizuelizacija: Urbo Integra
Novi objekti

Kod Hajd parka u Beogradu u planu kondominijum sa 12 luksuznih vila

Na atraktivnoj lokaciji u prestonici Princess Park podiže naselje koje će činiti porodične vile sa svojim dvorištima i bazenima.

Grad Beograd oglasio je ovih dana javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju građevinskog kompleksa sa 12 stambenih vila na 9 katastarskih parcela nedaleko od Hajd parka.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je „Urbo Integra” iz Beograda, investitor je beogradski „Princess Park”, dok je kao odgovorni projektant potpisan Aleksandar Sudžuković, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Orto-foto prikaz lokacije

Na lokaciji vila u devastiranom stanju

Lokacija obuhvaćena urbanističkim projektom nalazi se na teritoriji opštine Savski venac, a zauzima površinu od 13.876 kvadratnih metara.

­Na lokaciji se nalazi jedan glavni stambeni objekat – vila, locirana približno u težištu kompleksa koja je u devastiranom stanju. Okružena je zelenilom i brojnim pratećim objektima.

Kolski i pešački pristup parceli danas se ostvaruje sa tri postojeće saobraćajnice –  Užičke, Krajiške i Kačaničke ulice. Neposredno okruženje lokacije čine pre svega stambene vile.

Situacija sa osnovom krova

Na svakoj parceli površine veće od 2.000 kvadratnih metara planirana je izgradnja po dve porodične vile.

Urbanističko rešenje definisano je na osnovu zahteva investitora da se na predmetnom zemljištu obrazuje specifičan tip stambenog kompleksa – kondominijum, sa većim brojem porodičnih stambenih vila visoke tehnološke opremljenosti i izbalansiranim odnosom privatnog i zajedničkog prostora.

S tim u vezi, projekat lokaciju tretira kao građevinski stambeni kompleks koji podrazumeva jedinstvenu prostornu celinu koja se sastoji od više međusobno povezanih funkcionalnih celina.

Na svakoj građevinskoj parceli površine veće od 2.000 kvadratnih metara planirana je izgradnja po dve porodične vile.

Ceo kompleks ima izbalansiran odnos privatnog i zajedničkog prostora; Vizuelizacija: Urbo Integra

Kompleks kao jedinstvena celina

S obzirom na karakter projektovane lokacije, građevinske parcele u okviru kompleksa nisu tretirane kao nezavisne celine (kako u svojinskom tako i u funkcionalnom smislu) već su definisane prema uslovima PGR-a sa ciljem izgradnje stambenog kondominijuma i čine deo građevinskog kompleksa kao jedinstvene celine.

S tim u vezi, na svakoj pojedinačnoj građevinskoj parceli nalaze se i površine koje su u funkciji zajedničkog korišćenja.

Na svakoj pojedinačnoj građevinskoj parceli nalaze se i površine koje su u funkciji zajedničkog korišćenja.

Kompleks ima karakter privatnog prostora sa kontrolisanim ulazom, te je tako predviđen jedan glavni pešački pristup kompleksu koji služi za prolaz interventnih vozila, kao i dva glavna kolska ulaza u zajedničku garažu preko rampi iz Krajiške i Kačaničke ulice.

Izgled iz Užičke ulice

Pešački ulaz preko centralne promenade

Glavni pešački ulaz u kompleks omogućen je preko centralne promenade. Prostori oko centralne promenade tretirani su kao jedinstvena zajednička površina namenjena svim stanarima kompleksa.

Dva glavna mesta okupljanja na centralnoj promenadi su “plato” parkovskog karaktera sa fontanom, u delu kompleksa prema Užičkoj ulici i zajednička letnja kuhinja sa baštom i bazenom uz Kačaničku ulicu koja ima karakter “kluba” kompleksa.

Vile su spratnosti Po+ Su+ P+ 1+Ps ili, u zavisnosti od pozicije vile i projektovanog nivoa garaže, Su+P+1+Ps.

Stambene vile projektovanje su kao slobodnostojeće, spratnosti Po+ Su+ P+ 1+Ps ili, u zavisnosti od pozicije vile i projektovanog nivoa garaže, Su+P+1+Ps.

Zbog denivelacije terena i izrazitog pada u pravcu od Užičke prema Kačaničkoj ulici (u proseku 8%) sve vile sadrže suterenski prostor koji je jednom fasadom otvoren u pravcu pada terena.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina iznosi 16.315 kvadratnih metara, od čega na podrum otpada 4.358 m2, na suteren 3.489 m2 i na nadzemni deo 8.468 kvadratnih metara.

Delovi dvorišta razlikuju se s obzirom na denivelaciju terena kao i na poziciju ulaza u zonu vile; Vizuelizacija: Urbo Integra

Dvorišta za vlasnike vila

U okviru kompleksa se nalazi 12 porodičnih vila podeljenih u tri osnovna tipa koji imaju svoje zasebnosti u odnosu na poziciju na parceli, kao i na određena fasadna rešenja, materijalizaciju i detalje.

Svaka od vila ima svoj zaseban deo definisan zelenom ogradom, kao i svoj dvorišni deo namenjen isključivo vlasniku vile.

Takođe, svaka od vila ima svoju specifičan deo dvorišta koji se razlikuje s obzirom na denivelaciju terena kao i na poziciju ulaza u zonu vile.

Organizaciona struktura objekata

Što se tiče osnovnog sadržaja vila po etažama, u podrumu su smešteni garažni deo za dva vozila i dodatnim prostorom za bicikle, lift i stepenište, dok se u suterenu nalaze hol, stepenište, lift, prostor sa bazenom, svlačionice, vinski podrum, ostave, sobe za poslugu, garderobe i tehnika.

U prizemlju je projektovan ulazni deo sa garderoberom i toaletom, lift, hol, stepenište, dnevni boravak sa trpezarijom, kuhinja, pomoćna soba, kabinet, dvorište i roštilj, dok se na spratu nalaze soba/kabinet, 2 dečije sobe sa kupatilima, master soba sa kupatilom i garderobom, kao i terase.

Na povučenom spratu predviđeni su hol, stepenište, lift, garderoba i toalet kuhinja, dnevni boravak sa trpezarijom i otvorena terasa.

Presek kroz objekte

54 parking mesta

Ostvaren broj parking mesta je ukupno 54, od čega 24 PM u 12 zatvorenih garaža (boksova) i 30 PM na otvorenim garažnim mestima (od čega 4 PM za lica sa posebnim potrebama).

Pešačka kretanja su omogućena kroz ceo kompleks kako internim kolsko-pešačkim saobraćajnicama, tako i posebnim stazama, malim trgovima i stepeništima duž kompleksa i za pristup objektima.

Na javnom uvidu do 12. aprila

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, do 12. aprila 2023. godine.

Grafički prilozi

Situacija sa osnovom krova
Situacija sa osnovom krova
Osnova garaže
Osnova garaže
Osnova suterena
Osnova suterena
Osnova prizemlja sa uređenjem partera
Osnova prizemlja sa uređenjem partera
Osnova 1. sprata
Osnova 1. sprata
Presek C-C
Presek C-C
Presek D-D
Presek D-D
Izgled iz Krajiške ulice
Izgled iz Krajiške ulice
Izgled iz Užičke
Izgled iz Užičke

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *