Stambeno-poslovni kompleks u KO Stara Rakovica; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Novi objekti

U Staroj Rakovici planiran razuđeni kompleks od preko 30.000 kvadrata

Investitor iz Beograda planira izgradnju objekta sastavljenog od tri lamele, sa ukupno 179 stanova, 14 komercijalnih prostora i podzemnom garažom sa 251 mestom. 

Uprava Grada Beograda stavila je do 21. marta na javni uvid Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa koji će se prostirati na dve cele katastarske parcele u KO Stara Rakovica.

Nosilac izrade projekta je PD „Bureau Cube Partners” iz Beograda, investitor je PD „Legend Invest” d.o.o. takođe iz Beograda, dok je posao odgovornog projektanta poveren Nadici Davidović, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Širi situacioni prikaz stambeno-poslovnog kompleksa sa objektima u okruženju

Građevinska parcela od 4.431 kvadrata

Lokacija obuhvaćena Urbanističkim projektom nalazi se u bloku 2 u okviru zone B1 – stanovanje u novim kompleksima, u okviru koje je kao dominantna opredeljena namena stanovanja, dok je kao kompatibilna komercijalna namena opredeljena kroz poslovanje i trgovinu.

Granicom UP-a obuhvaćene su dve cele katastarske parcele u KO Stara Rakovica, GO Rakovica, koje ujedno predstavljaju i građevinsku parcelu GP1 koja ima ukupnu površinu od 4.431 m2.

Situacija sa osnovom krova

Na svim etažama iznad prizemne lamele su međusobno spojene, čineći stambeno-poslovni kompleks.

Idejnim arhitektonskim rešenjem novoprojektovani stambeno-poslovni kompleks je oformljen kao budući slobodnostojeći korpus, koji se sastoji iz 3 lamele (lamele A, B i V) spratnosti 4Po+Su+Pr+7+Ps.

Samo na nivou prizemlja ogleda se razuđenost objekta, koja je dobijena odvajanjem lamela samo na ovom nivou, kako bi se dobili dodatni korisni prostori i prolazi u prizemlju i obezbedili pristupi u komercijalne prostore i lamele sa nivoa prizemlja.

Na svim etažama iznad prizemne, lamele su međusobno spojene, čineći stambeno-poslovni kompleks koji je orijentisan ka ulicama Nova 2 na jugoistoku i Nova 4 na severoistoku.

Osnova suterena

Projektovano 179 stanova

Po funkcionalnim celinama organizovan je kao stambeno-poslovni kompleks, u kome su se u suterenu i na prizemlju nalaze komercijalni prostori, dok se od prve do povučene etaže nalazi 179 stambenih jedinica – po 57 u Lamelama A i V, te 65 u Lameli B.

Kvadratura stambenih jedinica kreće se u rasponu od 34 m2 do 168 kvadratnih metara, koliko ima najveći od 3 stana na povučenoj etaži Lamele B.

Podzemni deo objekta projektovan je u četiri podzemne etaže (4Po) sa kolskim pristupom iz ulice Nova 4 i kolskim izlazom na ulicu Nova 2.

Osnova tipske etaže

Bruto razvijena građevinska površina celog kompleksa iznosi 30.689 kvadratnih metara.

Komercijalnih prostora projektovano je ukupno 14. U suterenu kompleksa se nalazi 6 komercijalnih prostora namenjenih poslovanju, od čega se u svakoj lameli nalaze po dva.

U prizemlju Lamele A nalaze se 4 komercijalna prostora namenjena trgovini, u prizemlju Lamele B još 2 prostora identične namene, dok se u prizemlju Lamele V takođe nalaze 2 komercijalna prostora, jedan namenjen trgovini, a drugi poslovanju.

U prizemlju Lamele V nalazi se poseban ulaz i pristup sigurnosnom stepeništu za vatrogasnu intervenciju.

Bruto razvijena građevinska površina nadzemnih etaža iznosi 20.886 m2 , BGRP podzemnih etaža 9.803 m2 , čime ukupna bruto razvijena građevinska površina celog kompleksa iznosi 30.689 m2.

Stambeno-poslovnom kompleksu je predviđen pristup iz ulice Nova 4; Vizuelizacija: Bureau Cube Partners

Zajednički ulaz u lamele A i B

Stambeno-poslovnom kompleksu je predviđen pristup iz ulice Nova 4, preko upuštenog trotoara i ojačanog ivičnjaka, kako bi pešački saobraćaj ostao u kontinuitetu, dok je kolski izlaz sa parcele predviđen ka ulici Nova 2.

Kako objekat ima 3 lamele, Lamele A i B imaju zajednički ulaz i pristupa mu se iz unutrašnjeg dvorišta, dok se Lameli V pristupa iz pravca ulice Nova 4.

U okviru podzemne garaže ostvareno je ukupno 251 parking mesto, od čega je 15 parking mesta namenjeno za osobe sa invaliditetom.

Presek 1-1

Svojom razuđenom formom na nivou prizemlja kompleks je omogućio formiranje unutrašnjih dvorišta i ambijenata.

Planirano je ozelenjavanje kao i drvoredi naročito u unutrašnjem delu parcele i u delu paralelnom sa ulicom Nova 2 i Nova 4, što će, kako se navodi u projektu, ovaj stambeni kompleks učiniti prijatnijim za boravak korisnika.

Svojom razuđenom formom na nivou prizemlja kompleks je omogućio formiranje unutrašnjih dvorišta i ambijenata, koja su uređena kao zelene parkovske površine, kao igralište za decu, ali i sistem platoa međusobno povezanih pešačkim stazama.

Grafički prilozi

Situacija sa osnovom krova
Situacija sa osnovom krova
Osnova podrumske etaže Po4
Osnova podrumske etaže Po4
Osnova suterena
Osnova suterena
Osnova tipske etaže
Osnova tipske etaže
Presek 1-1
Presek 1-1
Presek 2-2
Presek 2-2

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

6 komentara

 1. Droid

  Katastrofa, samo o kvadratima misle a ne o zalenoj povrsini oko, prostoru gde bi desa igrala,….

 2. Milos

  Sta je ovde razudjeno? Ovaj lazno zeleni krov pokazuje koliko “ima” zelenila na parceli…

 3. Mila

  Beograd je postao crna rupa, nema smisla da se više gradi. Nema trotoara, parkinga, zelenih površina. Stalni saobraćajni kolapsi. Treba da se razvija unutrašnjost jer ćemo stvarno svi stari pod tu jednu šljivu!

 4. Nataša

  Slazem.se sa komentarima mojih sugradjana. Prigradska naselja ostaju jos uvek slabo razvijena i ako su 20 km od centra Beograda, niko ne gradi tamo stambene objekte nego samo sto blize centru, jedni drugima na glavu. Uzas .

 5. Minimax

  Bezdušno iskorišćavanje parcele.

 6. Freedom

  Slažem se sa komentarima, ali moramo da shvatimo da je ovo potražnja na tržištu i dokle god ima ko da kupi ovo to će se i praviti i prodavati. Treba raditi na podizanju svesti naroda o arhitekturi, urbanizmu kroz školstvo, kulturne događaje, emisije, novinske članke a ne samo da kukamo kako ništa ne valja. Ovo je jedna veoma složena tema kojoj treba ozbiljno da pristupi pre svega struka pa onda i sami građani. U međuvremenu protiv ovog sistema se borite tako što ćete da idite da živite u manjem gradu, selu gde nije ovoliko gusta naseljenost, danas na sreću postoji toliko freelance poslova da svako može da bira gde želi da živi.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *