Planirani kompleks na Novom Beogradu; Rendering: Dalmak
Novi objekti

Kod Tošinog bunara planiran kompleks od 44.000 kvadrata

Investitor Lawa NBG Hills u Bloku 6 planira izgradnju jednog stambenog i dva stambeno-poslovna objekta, sa ukupno 279 stanova i 5 lokala. 

Da bi beogradska opština sa najviše zelenih površina mogla na svom obodu da dobije još novih kvadrata namenjenih stanovanju i poslovanju, govori nam i podatak da je ovih dana oglašena javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Zelengorskoj ulici na Novom Beogradu u Bloku 6.

Nosilac izrade projekta, preduzeće „Dalmak” d.o.o. iz Beograda, zahtev za potvrđivanje podnelo je u ime investitora „Lawa NBG Hills”, odgovorni urbanista je Aleksandra Stanojević, dipl.inž.arh, dok idejno rešenje potpisuje Nataša Žugić, dipl.inž.arh.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Predmetna lokacija

Tri objekta na dve građevinske parcele

Granicom Urbanističkog projekta obuhvaćene su četiri katastarske parcele, ukupne površine 13.011 m2, na kojima se planira izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa u okviru dve novoformirane građevinske parcele.

Na GP1, ukupne površine 1.138 m2, planirana je izgradnja stambenog objekta broj 1 sa dva ulaza, spratnosti 3Po+Pr+3+Ps.

Na GP2, ukupne površine 11.873 m2, planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta broj 2 sa 6 lamela spratnosti 2Po+Pr+3+Ps (lamele 1, 3, 4, 5 i 6), odnosno 2Po+Pr+4 (lamela 2), kao i izgradnja stambeno-poslovnog objekta broj 3, spratnosti 3Po+Pr+3+Ps.

Objekat 1 gradi se na parceli površine od 1.138 kvadrata; Rendering: Dalmak

Parkiranje u objektu na GP 1 planirano je u tri podzemna nivoa sa ukupno 40 parking mesta.

Ukupna bruto površina sva tri objekta iznosi 44.005 kvadratnih metara, od čega na podzemno otpada 15.746 , a na nadzemno 28.259 m2.

Pristup objektu na GP1 je sa 2 javne saobraćajne površine – iz Ulice Zelengorske i novoprojektovane saobraćajnice Ulica Nova 23. Pristup objektima na GP2 je sa 3 javne saobraćajne površine – iz Ulice Zelengorske, Ulice Izletnički put i iz novoprojektovanih saobraćajnica Ulice Nova 23 i Ulice Nova 7.

Parkiranje u objektu na GP 1 planirano je u tri podzemna nivoa sa ukupno 40 parking mesta. Garaža 1 ima kapacitet 12 parking mesta, od koji su dva parking mesta propisanih dimenzija za invalide, dok Garaža 2 i Garaža 3 imaju kapacitet od po 14 parking mesta.

Objekat 1 – osnova podruma -1

U objektu 1 ukupno 33 stana

Osim garaže, u podrumima su projektovane tehničke prostorije, stanarske ostave i vertikalne komunikacije, stepeništa i liftovi za pešački pristup podrumu.

Na prvom, drugom i trećem spratu Ulaza 1 projektovano je po 4 stana dok ih je u Ulazu 2 projektovano po 3. Na povučenom spratu Ulaza 1 projektovana su 2 stana, dok je na povučenoj etaži u Ulazu 2 projektovano 3 stana.

U objektu 1 ukupno su projektovana 33 stana, neto korisna površina stanovanja je 2.232 m2, dok bruto razvijena građevinska površina iznosi 2.829 m².

Bruto razvijena građevinska površina objekta 1 iznosi 2.829 kvadratnih metara; Rendering: Dalmak

628 parking mesta ispod objekata 2 i 3

Ispod objekta broj 2 projektovana je Garaža 1 u 2 nivoa koja se kaskadno spušta u skladu sa postojećim terenom. Garaža 1 ima kapacitet 301 parking mesto, od koji su 16 parking mesta propisanih dimenzija za invalide.

Ispod objekta broj 3 projektovana je Garaža 2 u 3 nivoa, koja ima kapacitet 26 parking mesta. Ukupan ostvareni broj parking mesta u okviru GP2 je 327 PM od koji su 16 parking mesta propisanih dimenzija za invalide.

Osim garaže, u podrumima su projektovane tehničke prostorije, stanarske ostave, podrum lokala 3 ispod Objekta broj 2 i vertikalne komunikacije, stepeništa i liftovi za pešački pristup podrumu.

U objektu 2 je ukupno projektovano 228 stanova; Rendering: Dalmak

U objektu 2 je ukupno projektovano 228 stanova, u rasponu od do 11 do 56 po lameli, kao i ukupno tri lokala.

Objekat broj 2 ima zajedničku podzemnu garažu u nivou podruma -2 i podruma -1 i 6 lamela, od čega Lamela 5 ima 2 ulaza. U objektu je ukupno projektovano 228 stanova, u rasponu od do 11 do 56 po lameli, kao i ukupno tri lokala.

Objekat broj 3 ima podzemnu garažu u nivou podruma -3, podruma -2 i podruma -1. U prizemlju je projektovan poslovni prostor, a ukupno je projektovano 18 stanova (ukupne neto površine – 1448,86 m²) i 2 lokala (ukupne neto površine – 394,26 m²).

Objekat 2 – preseci lamele 1

Na javnom uvidu do 11. novembra

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije broj 1, najkasnije do 11. novembra 2022. godine.

Grafički prilozi

Objekat 1 – situacija sa osnovom prizemlja
Objekat 1 – situacija sa osnovom prizemlja
Objekat 1 – osnova podruma -1
Objekat 1 – osnova podruma -1
Objekat 1 – osnova prvog sprata
Objekat 1 – osnova prvog sprata
Objekat 1 – presek 1-1
Objekat 1 – presek 1-1
Objekat 2 – osnove lamele 1
Objekat 2 – osnove lamele 1
Objekat 2 – osnove lamele 1
Objekat 2 – osnove lamele 1
Objekat 2 – osnove lamele 1
Objekat 2 – osnove lamele 1
Objekat 2 – preseci lamele 1
Objekat 2 – preseci lamele 1
Objekat 2 – izgledi lamele 1
Objekat 2 – izgledi lamele 1

Galerija rendera

Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Planirani kompleks na Novom Beogradu; Rendering: Dalmak
Planirani kompleks na Novom Beogradu; Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak
Rendering: Dalmak

Izabrali smo za vas...

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

1 komentar

  1. Torsti Pullola

    Please send me more information about the object: Lawa NBG Hills u Bloku 6.

    Thank you!

Оставите одговор

Obavezna polja *