Prostor se nalazi severno od Kanala DTD i okvirne je površine 109,55 ha
Urbanizam

Novo poslovanje kod Kaćke petlje: Severni ulaz u Novi Sad postaje atraktivna zona za investitore

U okviru namene poslovanja planiraće se sadržaji iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, uslužnog i proizvodnog zanatstva, saobraćaja i komunalnih delatnosti. 

Novosadsko Javno preduzeće “Urbanizam” stavilo je na javni uvid Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznom pravcu istočno od puta IB-12 u najvećem vojvođanskom gradu.

Prostor će obuhvatiti deo građevinskog područja severno od kanala Dunav-Tisa-Dunav, okvirne površine od oko 109,55 hektara, dok je postao odgovornog urbaniste poveren Aleksandru Saviću, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Poslovanje na ulaznim pravcima

Obuhvaćena granica građevinskog područja se sa severne strane oslanja na regulaciju državnog puta A1 (E-75) Subotica – Novi Sad – Beograd u zoni takozvane “Kaćke petlje”.

Unutar ove namene predviđeni su poslovni sadržaji iz oblasti tercijarnih delatnosti i proizvodnog zanatstva.

Osnovni urbanistički parametri koji se primenjuju unutar ove na mene su index zauzetosti do 50%, spratnosti do P + 2 (3), a veličine kompleksa oko 2.500 kvadratnih metara. Maksimalni indeks izgrađenosti iznosi 1,5 izuzetno 2.

Sve postojeće objekte moguće je rekonstruisati, dograditi ili zameniti novim uz poštovanje osnovnih urbanističkih parametara.

Za administrativne objekte i za karakteristične objekte (objekti sa posebnim konstruktivnim i oblikovnim zahtevima zbog tehnoloških potreba ili namene) ne uslovljava se spratnost, ali se i dalje uslovljava indeks izgrađenosti na maksimalno 1,5.

Za objekte trgovačke delatnosti planirane uz primarne saobraćajne pravce dozvoljava se spratnost objekta P+2 (3), sa poslednjom etažom pune spratne visine povučenom u odnosu na osnovni gabarit objekta, a u ovom slučaju maksimalni indeks izgrađenosti iznosi 2.

Koncepcija planskog rešenja

Atraktivniji sadržaji uz glavne saobraćajnice

Plan definiše preovlađujuću namenu poslovanja iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, uslužnog i proizvodnog zanatstva, saobraćaja i komunalnih delatnosti, a zastupljenost pojedinih sadržaja opredeliće interesi i potrebe budućih investitora.

Uslov je da uz glavne saobraćajnice budu locirani atraktivniji sadržaji u smislu namene i oblikovanja objekata. Unutar kompleksa moguća je različita spratnost objekata, a najviša spratnost orijentisana je prema glavnoj ulici.

Novi nadputnjak i stanica Podbara

Saobraćajna mreža planirana u području Plana u potpunosti će se osloniti na državni put IB-12 preko servisne saobraćajnice planirane paralelno sa državnim putem. Kolski pristup području sa zapadne strane planiraće se u produžetku Ulice Paje Radosavljevića, što će biti realizovano izgradnjom nadputnjaka preko državnog puta IB-12.

Da bi se realizovalo planirano povezivanje sa glavnom gradskom železničkom stanicom, na železničkoj pruzi biće potrebno izgraditi dva železnička objekta.

U središtu prostora – od planiranog nadputnjaka severozapadno do granice plana na jugoistoku – planirana je saobraćajnica širokog profila koja područje plana deli na severnu i južnu prostornu celinu. Jugoistočna granica plana oslonjena je na delom realizovani, a delom planirani pojas železničke pruge koja planom obuhvaćeni prostor razdvaja od radne zone Sever 4 istočno.

Ovaj železnički pravac, zajedno sa železničkom stanicom “Podbara”, predstavlja deo lokalne železničke pruge koja je u ranijim godinama imala prvenstveno industrijski karakter. Da bi se realizovalo planirano povezivanje sa glavnom gradskom železničkom stanicom i omogućilo odvijanje putničkog saobraćaja, na ovoj železničkoj pruzi biće potrebno izgraditi dva železnička objekta, jedan preko Puta Šajkaškog odreda, a drugi preko primarnog nasipa i kanala DTD.

 

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *