Budući izgled škole u novosadskom naselju Satelit; Render: Pro-ing
Novi objekti

Škola u Novom Sadu dobija novu zgradu sa bazenom, a na mestu postojeće prave se tereni

Obrazovna ustanova osnovana pre 60 godina dobiće novi objekat sa 36 učionica, bazenskim prostorom sa pratećim sadržajima, kao i otvorenom ozelenjenom terasom.

Nakon sprovedenog konkursa za izbor projektanta od prošle godine, Gradska uprava Novog Sada oglasila je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju nove zgrade Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ u naselju Satelit, koji je izrađen od strane novosadskog preduzeća Pro-ing d.o.o.

Cilj izrade projekta je da se u skladu sa planskom dokumentacijom, urbanističkim pokazateljima i karakteristikama, propisima i urbanističkim normativima izvrši reorganizacija prostora na dve katastarske parcele, a sve u cilju formiranja novog kompleksa ove obrazovne ustanove.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Položaj predmetnog prostora u širem okruženju

Neodovoljan kapacitet postojeće škole

Osnovna škola “Miloš Crnjanski” u Novom Sadu osnovana je 1962. godine i dugo godina je nosila naziv “Boris Kidrič”. Dograđena je 2010. godine, te sada raspolaže sa oko 4.159 m2 korisne površine.

Školu pohađa 1.157 učenika od prvog do osmog razreda, podeljenih u 43 odeljenja, a prostor za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada je organizovan na više nivoa.

„Postojeći objekat škole ne zadovoljava potreban kapacitet za novi broj učenika koji se povećava svake godine, kao ni uslove propisane zakonima i pravilnicima koji predmetnu oblast bliže definišu“, navodi se u dokumentaciji.

Situacioni prikaz urbanističkog rešenja

Radi maksimalnog iskorišćenja oblika i dubine parcele objekat je koncipiran kao dvotrakt.

Parcele koje su predviđene za izgradnju novog objekta osnovne škole imaju površinu od 15.128 m2 i ono što ih karakteriše je gotovo potpuno ravan teren.

Novi objekat osnovne škole, koji će se graditi na mestu sadašnjih sportskih terena, pozicioniran je u zapadnom delu kompleksa i postavljen je tako u odnosu na regulacione linije da zauzima središnji deo, ostavljajući dovoljno prostora i sa južne i sa severne strane za formiranje saobraćajnih i pešačkih površina.

Radi maksimalnog iskorišćenja oblika i dubine parcele objekat je koncipiran kao dvotrakt, čime je formiran centralni atrijum sa slobodnim prostorom koji omogućava dvostranu orijentaciju na nadzemnim etažama.

Pristup kompleksu je omogućen preko saobraćajnog priključka na ulicu Stevana Momčilovića. Saobraćajnica je koncipirana tako da je preko nje omogućen pristup objektu (teretnom ulazu) kao i parking prostoru.

Sistemom pešačkih staza i platoa je omogućen pristup objektu kao i pešačka komunikacija korisnika objekta unutar samog kompleksa.

Regulaciono-nivelaciono rešenje lokacije i saobraćajna infrastruktura

Umesto stare škole tereni

U okviru predmetnog urbanističkog projekta je na mestu postojećeg objekta osnovne škole planirana izgradnja dva kombinovana sportska terena dimenzija 40 x 20 metara, kao i trim staze koja je pozicionirana tako da se sačuva spomenik prirode.

Zelene površine će se urediti planski, ozelenjavanjem i parternim uređenjem, dok je oko čitavog kompleksa planirano postavljanje transparente ograde.

Ukupna bruto površina objekta je 12.918 m2, neto površina je 11.683,65 m2, dok bruto površina prizemlja iznosi 3.125,86 m2.

Presek 2-2

Bazenski prostor na nivou suterena

Prema projektu koji je izradila firma „Pro-ing“, ka ulici Anđe Ranković nalazi se kontrolisani ulaz za korisnike objekta sa zasebnim vertikalnim komunikacijama – stepenište i liftovi koji primarno povezuju nivoe podruma, prizemlja, prvog i drugog sprata.

Pored glavnog ulaza planirani su poseban ulaz za zaposlene, ekonomski ulaz za snabdevanje kuhinje, ulaz u podstanicu, kao i potrebni prozivpožarni izlazi.

Nivo suterena – nivo -1 sastoji se iz bazenskog prostora sa pratećim sadržajima, multifunkcionalne i sportske sale koje se nalaze u centralnom delu objekta.

Na ovoj etaži su u traktu ka ulici Anđe Ranković smešteni i sadržaji za prijem roditelja, kancelarije zaposlenih, zbornica, kancelarija direktora i auditorijum ka otvorenim terenima.

Trakt prema ulici Stevana Momčilovića je funkcionalno opredeljen za kuhinjski prostor, prateće prostorije, svlačionice, teretanu, sanitarni blok i prostor podstanice.

U školi je planirano ukupno 36 učionica; Render: Pro-ing

Ozelenjena terasa za događaje na otvorenom

Prvi i drugi sprat imaju u potpunosti obrazovnu namenu. Na ovim nivoima planirane su učionice, kabineti i pripremne prostorije.

Ukupno je planirano 36 učionica u školi, a na prvom i drugom spratu dva trakta su povezana galerijama u vidu hodnika koji presecaju multifunkcionalnu i sportsku salu i formiraju jedinstvenu vizuelnu celinu.

Sportska sala je trovisinski prostor omeđen hodnicima koji ostvaruju vizuelni kontakt, ali sprečavaju neželjene zvučne efekte.

Na prvom i drugom spratu su planirane i biblioteka, prostori za razne sekcije, kao i izlaz na otvorenu ozelenjenu terasu, namenjenu učenju i školskim događajima na otvorenom.

Sistemom pešačkih staza i platoa je omogućen pristup objektu; Render: Pro-ing

Na javnom uvidu do 19. aprila

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se radnim danima u periodu od 13. do 19. aprila, u zgradi Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove u Novom Sadu, kao i na ovom linku.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu nakon uvida da dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove ili putem elektronske pošte na adresu: [email protected].

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *