28.932 pregleda; Ilustracija: Gradnja.rs
Konkursi

Odgovori na pitanja za konkurs Mala montažna kuća u prirodi

Konkurs za Malu montažnu kuću u prirodi, koji organizuju portal Gradnja.rs i kompanija Alumil, privukao je veliku pažnju stručne javnosti. Podsetimo se, rok za dostavu radova je 31. maj..

Do sada, konkurs je podržalo i prenelo preko 30 stručnih udruženja, institucija i portala. Partneri konkursa su (azbučnim redosledom): Arhitektonski fakultet Banja Luka, Arhitektonski fakultet Beograd, Arhitektonski fakultet Maribor, Arhitektonski fakultet Podgorica, Arhitektura.rs, Asocijacija arhitekata u BiH, Balkansko Arhitektonsko Bijenale, Časopis ARHITEKTA, Časopis ARHITEKTON, Časopis PROSTOR, Centar za stanovanje, Dizajn Enterijera, Društvo arhitekata Beograda, Društvo arhitekata Niša, Društvo arhitekata Novog Sada, Društvo arhitekata Zadra, ECO Kuća Magazin, Gradnja.me, Industrija.rs, Krov.rs, Nabavke.com, NovaS, ORIS, Orook, Savez arhitekata Crne Gore, SeeCULT, SFERA Mostar, Udruženje arhitekata Srbije, VIZKULTURA i Žensko arhitektonsko društvo.

Konkurs za Malu montažnu kuću u prirodi je podržalo i prenelo preko 30 stručnih udruženja, institucija i portala.

Preko 40 autora/autorskih timova postavilo je pre preko 80 pitanja vezano za „prijavu i pravila“, „projektni zadatak“ „sadržaj konkursnog rada“ i „odabir lokacije“. U prilogu vam dostavljamo neka od često postavljenih pitanja, kao i odgovore sekretara konkursa.

Prijava i pravila:

Da li ima još nekih inputa koje bi učesnici mogli da slede, osim ovih dostupnih na sajtu?
Za više informacija u vezi prefabrikacije i montažne gradnje, zainteresovani učesnici mogu posetiti sajt pre[FABRICA]tion. Na ovom mestu moguće je pronaći preko 280 primera eksperimentalnih praksi iz oblasti prefabrikacija. Što se tiče obrazaca organizacije i prostora male kvadrature, moguće je pogledati YouTube kanal NEVER TOO SMALL ili članak Projektantski principi za postizanje prostornosti u stambenom prostoru.

Da li organizator ima pravo proizvodnje i reprodukcije pobedničkog rada ili jedino pravo na javnu promociju i objavlivanje?
Organizator nema pravo proizvodnje i reprodukcije pobedničkog, drugih nagrađenih ili pristiglih radova. Portal Gradnja.rs kao organizator i kompanija Alumil kao pokrovitelj imaju jedino pravo na javu promociju i objavljivanje nagrađenih radova, uz obavezno navođenje imena autora.

Da li postoji nekakva prijava pre slanja radova?
Popunjavanje prijave ili registracije pre slanja radova ne postoje. Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da dostavite potrebnu dokumentaciju na mail [email protected], a najkasnije do 31.05.2021. godine.

Na koji način se vrši prijava za učešće na konkursu kako bi se dobila šifra autora?
Prethodna prijava i registracija na konkursu nisu potrebni. Učesnici se prijavljuju na konkurs slanjem rada na naznačenu e-mail adresu najkasnije do 31.05.2021. godine, dok šifru od 7 brojeva autori biraju samostalno i po svom slobodnom izboru.

Prethodna prijava i registraicija nisu potrebni. Šifru od 7 brojeva autori biraju samostalno.

Projektni zadatak:

Da li je dozvoljeno predvideti i neki spoljašnji prostor koji neće ulaziti u zadatu kvadraturu?
Dozvoljeno je predvideti i neki spoljašnji prostor koji neće ulaziti u zadatu kvadraturu. Ograničenje od 48 m2 odnosi se na unutrašnju, Neto grejanu površinu.

Da li u bruto površinu ulazi i trem ukoliko ga ima?
Ograničenje od 48 m2 odnosi se na Neto grejanu površinu. Ograničenja u pogledu površine terase ili trema ne postoje.

U kvadraturu kuće da li ulazi i terasa?
U kvadraturu kuće ne ulazi terasa. Ograničenje od 48m2 odnosi se na Neto korisnu površinu zatvorenog i grejanog prostora. Površina terase i drugih otvorenih prostora slične vrste nema ograničenje.

Koliko detaljno je potrebno prikazati protiv-provalni sistem?
Protiv-provalni sistem potrebno je prikazati na idejnom nivou: kroz raspoložive grafičke i tekstualne priloge. Detaljni prikaz nije neophodan.

Kako mi kroz konkurs možemo bilo šta predvideti kada je rok gradnje u pitanju?
Projektni zadatak i jeste osmisliti način izgradnje kuće u periodu od 30 dana nakon postavke temelja. Moguće je osloniti se na principe montaže i polu-montaže, prefabrikacije i polu-fabrikacije, kao i primenu zanatskih radova na terenu.

Zadatak je isprojektovati mini kuću do 48 kvadrata koja se može izgraditi najviše 30 dana od završetka temelja.

Da li definisana grejana površina obuhvata samo površinu poda ili i galeriju?
Definisana grejana površina obuhvata ukupnu Neto kvadraturu. Učesnici mogu da predlože prizemnu jedinicu, jedinicu na sprat, jedinicu sa galerijom ili neki drugi vid vertikalne distribucije aktivnosti i sadržaja. No, ukupna Neto grejana površina ne sme preći 48 m2. Sleeping Loft kao organizacioni princip je moguće primeniti. Ali, površinu galerije potrebno je uključiti u maksimalnu dozvoljenu kvadraturu.

U ovu kvadraturu do 48 m2 grejanog prostora – da li bi se galerijski prostor računao samo sa tavanicom, dok se „rupa“ u ploči ne obračunava?
Rupa u ploči se ne obračunava. Na primer, rešenje može da se prostire na dva nivoa, a da se sastojati od prizemnog dela od 36 m2 i galerije od 12 m2.

Da li se ugaona garnitura ili dva kauča u dnevnoj mogu računati za spavanje za dodatne dve osobe?
Prenoćište za dodatne dve osobe se može rešiti sa ugaonom garniturom ili dva kauča u dnevnoj sobi. Takođe, moguće je primeniti fleksibilna i transformabilna rešenja kao što je Marfijev Krevet ili tome slično. Za fleksibilnu organizaciju prostora male kvadrature možete pogledati YouTube kanal NEVER TOO SMALL.

Koliko je bitno da se u rešenju koje konkurs traži, posvetimo pitanju prenoćišta eventualnih gostiju? Naime, zadatak je takav da u malom prostoru moramo integrisati komoditet, luksuz i svu funkcionalnost sa lepotom prostora.
Učesnici su u obavezi da predlože organizaciono rešenje koje će omogućiti da u stambenoj jedinici (ponekad) istovremeno može da prespava 4 ljudi. Takođe, od učesnika se ne očekuje da osmisle luksuzna rešenja, već da ponude projekte jedinica visokog standarda materijala i opreme.

Integracija rada i privremenog boravka je obavezan deo zadatka.

Tehnologija gradnje

Da li materijali koje bi eventualno koristili za izgradnju objekta moraju da budu atestirani i već postojeći na tržištu?
Kako je u pitanju anketni konkurs, materijali ne moraju biti atestirani. Mogu se koristiti materijali koji su u istraživačkoj fazi razvoja.

Tehnologija gradnje kuće da li treba da je već primenjena u Srbiji i regionu?
Kako je reč o anketnom konkursu“, tehnologija gradnje kuće ne mora da je već primenjena u Srbiji i regionu. Moguće je primeniti naprednu tehnologiju gradnje koja (do sada) nije primenjena na ovim prostorima.

Da li je potrebno uraditi projekat tehnologije i organizacije građenja objekta i priložiti dinamički plan kako bi se dokazao planirani rok izgradnje?
Projekat tehnologije i organizacije građenja nisu obavezni prilozi. Postupak izgradnje je moguće prikazati na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka gradnje“. Od autora i autorskih timova očekuje se razrada projekta na nivou idejnog rešenja, prikazanog u razmeri 1:50.

Da li je potrebno proračunom energetske efikasnosti utvrditi kojoj klasi energetske efikasnosti pripada?
Kako je reč o anketnom konkursu, proračun energetske efikasnosti nije potreban, ali se primena trajnih i ekološkim materijala preporučuje.

Da li smo ograničeni visinom slemena? Ukoliko bi postojala ,na primer, galerija, kako ona utiče na ograničenu grejnu površinu?
Niste ograničeni visinom slemena. Takođe, površina terese oko kuće nije ograničena. Ali, galeriju treba uračunati u Neto grejanu površinu.

Ograničenje od 48 m2 odnosi se na Neto grejanu površinu. Ograničenja u pogledu površine terase ili trema ne postoje.

Sadržaj konkursnog rada:

Za priloge JPG formata navedena je minimalna velicina u pikselima. Da li postoji određena rezolucija za JPG format?
Rendere (2 unutrašnji i 1 spoljašnji) potrebno je predati u JPEG formatu i moraju biti minimalne veličine 1.920 x 1.080 piksela. Prilozi 4, 5 i 6 (osnova, presek i prikaz postupka gradnje) prilažu se na A3 listu, u PDF formatu.

Da li navedeni sadržaj konkurskog rada može da se kombinuje u prilozima (primer: presek i render kao jedan grafički prilog)?
Navedeni sadržaj konkursnog rada ne može da se kombinuje u prilozima. Jedan prikaz treba biti jedan zaseban grafički prilog. Presek i render ne mogu biti deo jednog priloga.

Pošto nije navedeno ništa vezano za plakate, da li se uopšte dostavljaju?
Pošto je planirana on-line promocija pristiglih i nagrađenih radova, nije predviđena predaja istih u formi plakata već zasebnih priloga, i to u razmeri i formatu koji su navedeni u raspisu (JPEG i PDF).

Da li je presek u razmeri 1:50 moguće predstaviti u 3D projekciji ili je neophodan 2D prikaz preseka?
Presek je moguće predstaviti i u perspektivnoj 3D projekciji (eng. perspective section). Osnovu je, takođe, moguće prikazati na ovaj način.

Da li je uz grafičke priloge moguće dodati i kratak opis priloga (1-2 rečenice)?
Moguće je koristiti kratke tekstualne opise priloga. Ali, prilog „Tekstualni opis projekta sa listom materijala i opreme“ ne sme da sadrži grafičke elemente, grafikone ili dijagrame.

Projekti sa više ili manje priloga od konkursom predviđenih neće biti uzeti u razmatranje od strane Žirija.

Da li je obavezno predati samo nabrojane priloge u konkursnom zadatku ili možemo dodati prilog kroz koji predstavljamo koncept?
Obavezno je predati samo nabrojane priloge u konkursnom zadatku. Radovi sa većim ili manjem brojem priloga NEĆE BITI uzeti u razmatranje od strane Žirija.

Da li je sadržaj konkurskog rada naveden u Konkursu minimalan spisak priloga ili jedini spisak priloga koji se očekuje?
U pitanju je JEDINI SPISAK PRILOGA koji učesnici trebaju da prilože. To su 3 rendera, 2 crteža (osnova i presek), 1 prikaz postupka izgradnje, kao i 1 tekstualni opis. Projekti sa više ili manje priloga neće biti uzeti u razmatranje od strane Žirija.

 Da li je neophodno pri opisu materijala imati takođe i predmer i predračun za naš projekat?
Pri opisu materijala, nije neophodno dostaviti predmer i predračuna radova. Proizvođače materijala ili odabrane opreme je moguće navesti.

Ukoliko imamo koncept koji omogućava više „scenarija“ korištenja prostora, da li bismo mogli priložiti više varijantnih rješenja tlocrta? Ili bismo mogli priložiti umanjena shematska rješenja na nekom od zadatih priloga?
Ukoliko kocept omogućava više „scenarija“ korišćenja prostora, iste je moguće prikazati na Prilogu br. 2 „Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme“. Na ovom A3 listu moguće je prikazati više pojedinačnih osnova kuće u traženoj ili manjoj razmeri – ukoliko autor/autorski tim smatra da to doprinosi boljem prikazu/razumevanju predloženog rešenja.

Da li je obavezno da budu samo 3 rendera (1 enterijer i 2 eksterijer)?
Obavezno je da budu samo 3 rendera.

Neto površina kuće može biti od 24 do 48 m2 grejanog prostora.

Da li je obavezno da bude samo jedan presjek ili mogu i dva ako je potrebno?
Obavezno je da bude samo jedan presek. Radovi sa više priloga od raspisom naznačenih NEĆE BITI uzeti u razmatranje od strane Žirija.

Da li je neophodno prikazati kako je predviđen priključak na kanalizacionu mrežu, odnosno ako ne postoji u neposrednoj blizini, prikazati rješenje kanalizacijskog sistema sanitarno-fekalnih otpadnih voda?
Ukoliko infrastrukturna mreža ne postoji u neposrednoj blizini, rešenje kanalizacionog sistema prikazati na principijalnom/idejnom nivou – kroz grafički ili tekstualni opis.

Pošto se ne prihvataju projekti sa većom količinom priloga od zadate, interesuje me da li je dozvoljeno prikazati više od jedne osnove, pošto imamo modularni objekat koji je moguće „sastaviti“ na drugačije načine, odn. imati nekoliko različitih varijanta osnove?
Ako rešenje projekta to nužno zahteva, više od jedne osnove moguće je dati u okviru Priloga #2 „Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme“, u odgovarajućoj umanjenoj razmeri (1:100, 1:200 ili manje).

Da li se za bilo koji element koji čini tu arhitektonsku strukturu (prefabr. zidovi, prozori, izolacije, namestaj itd.) navodi naziv brenda, proizvođača, specifikacije i slično?
Autori/autorski timovi nisu u obavezi da tačno navedu brend ili proizvođača svakog pojedinačnog elementa konstrukcije, materijala ili opreme. Preporučuje se da se opišu i naznače samo oni najvažniji i noseći elementi dizajna.

Ukoliko izaberemo teren koji je recimo kaskadni i ako je za takav vid arhitekture potrebno projektovati potporni AB zid na koju se „kače“ prefabrikovani/montažni elementi – da li je to dozvoljeno obzirom da su kao smernice u konkursnoj dokumentaciji navedeni samo temelji?
Ukoliko je to deo rešenja, dozvoljeno je projektovati kaskadni AB zid kao temalj na koji se montažna kuća oslanja.

Da li se od nas traži/očekuje tip prozora i proizvodjač?
Od učesnika se ne očekuje da dostavi tip prozora i proizvođača.

Ako je objekat u više nivoa da li je dozvoljeno priloziti više od jedne osnove?
Ukoliko objekat ima više nivo ili prizemlje i galeriju, moguće je prikazati više osnova u odgovarajućoj razmeri na prilogu br. 2 „Osnova objekta sa rasporedom nameštaja i opreme“.

Da li je dozvoljeno priložiti dodatne detalje konstrukcije?
Odnos između konstruktivnih elemenata na nivou detalja moguće je prikazati na prilogu br. 6 „Prikaz postupka izgradnje“.

Svi potrebni prilozi se prikazuju na pojedinačnim A3 formatima (izuzev rendera), ili je moguće u tim formatima formirati jedan veći plakat?
Svi potrebni prilozi se prikazuju na pojedinačnim A3 fomatima. Renderi se prikazuju na pojedinačnim JPEG listovina naznačene minimalne rezolucije. Kako će pristigli radovi biti prikazani on-line, a ne u štampanoj formi na plakatu, nije moguće formirati jedan veći plakata sa više priloga.

Projekti sa više ili manje priloga od konkursom previđenih neće biti uzeti u razmatranje od strane Žirija.

Navedena je razmera za dostavljanje projekata 1:50, interesu je me koji nivo detaljnosti je predviđen konkursom pošto je ova razmera uglavnom predviđeno za razradu projekata?
Projekte je potrebno razraditi na nivou IDEJNOG REŠENJA, ali ih je neophodno prikazati u razmeri 1:50. Ukoliko želite da prikažete neki specifičan Detalj, konstruktivnu karakteristiku ili razradu materijalizacije na višem nivou, to možete učiniti na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka izgradnje“.

Da li prostorni prikaz može biti fotografija fizičkog modela, tj. makete?
Da. Prostorni prikaz može biti fotografija fizičkog modela (makete). Ali, fotografija apstraktne makete se ne može priložiti kao prilog, već se materijalizacija i proporcija moraju uzeti u obzir. „The goal of architectural rendering is to illustrate lifelike experiences of how a space or building will look like before they have been built.“

Da li je poželjno/dozvoljeno (na listu sa tekstualnim delom) prikazati grafičke priloge koji objašnjavaju koncept rešenja, tipa foto-reference, konceptualni dijagrami i slično?
Tekstualni opis treba da ostane tekstualni opis i ne sme da sadržati grafičke priloge bilo koje vrste. Ukoliko želite da prikažete dijagrame, možete da ih stavite na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka izgradnje“.

Možete li bliže odrediti šta podrazumeva lista opreme, odnosno da li to podrazumeva spisak „custom made“ i gotovih dizajnerskih elemenata nameštaja i ugrađenih materijala?
Lista opreme podrazumeva spisak „custom made“ elemenata, kao i gotovih dizajnerskih proizvoda nameštaja i ugrađenih materijala. Ilustracije radi: zamislite da vam vlasnik uspešne IT Kompanije zatraži malu montažnu kuću u prirodi za sebe i svoje saradnike, kako biste je opremili?

Da li kod osnova i preseka treba detaljno crtati elemente zidova ili je dovoljno razraditi ih na nivou idejnog rešenja, tj. obojiti zidove nekom šrafurom ili bojom (solid)?
Da. Moguće je zidove obojiti nekom šrafurom ili bojom (solid). Ali, prilog „Prikaz postupka izgradnje“ treba da sadrži konkretizovan način izgradnje ili montaže objekte u konstruktivnom i izvođačkom smislu.

Kod ispisivanja opreme da li je dovoljno pisati sofa, kuhinja sa ugradnim frižiderom ili je potrebno konkretno navesti ime proizvođača (npr. Tuffy time sofa, BEKO ugradni frižider)?
Kod ispisivanja prepodučuje se konkretno navođenje proizvoda, opreme i materijala. Na primer, kao što ste naveli – Tuffy Time Sofa i BEKO ugradni frižider.

Da li je potrebno prikazivati detalje konstrukcije?
Moguće je prikazati detalje konstrukcije ukoliko smatrate da je to potrebno. Detalje je moguće prikazati na Prilogu br. 6 „Prikaz postupka gradnje“.

Presek je moguće predstaviti i u perspektivnoj 3D projekciji. Osnovu je, takođe, moguće prikazati na ovaj način.

Odabir lokacije:

Da li se 100 km od određenih gradova meri vazdušnom linijom ili putevima?
Udaljenost od 100 km se meri vazdušnom linijom.

Da li lokaciju možemo predstaviti kroz fotografije, skice, kraći tekst, kako bismo objasnili koncept, s obzirom da je izbor lokacije jedan od kriterijuma po kojima se ocjenjuju radovi?
Lokacija je prikazuje posredno: kroz obavezne grafičke priloge (rendere, osnovu i presek). Istu je moguće opisati i u tekstualnom delu, kroz negoliko kratkih rečenica.

Da li je neophodno projektovati objekat koji se može graditi i na drugoj lokaciji ili je fokus samo na odabranoj lokaciji?
Oba scenarija su moguća. Moguće je predložiti rešenje koje odgovara samo jednoj lokaciji. Ali, moguće je predložiti rešenje koje se može postavljati na više istih/sličnih lokacija.

Da li za lokaciju treba da se odredi konkretna privatna parcela ili samo predeo i da li ta lokacija mora da bude u građevinskoj zoni?
Poželjno je tretirati lokaciju na nivou predela. U sklopu grafičkih priloga, konfiguraciju terena treba geometrijski apstrahovati. Nije obavezno da to bude konkretna privatna parcela. Kako je u pitanju anketni konkurs, lokacija ne mora da bude u građevinskoj zoni.

Da li je potrebno precizno definisati parcelu na kojoj je dozvoljena gradnja ili je moguće slobodnije postaviti objekat, tako da je jasan kontekst i u tekstualnom opisu projekta navesti okvirnu lokaciju?
Moguće je slobodnije postaviti objekat. Kontekst treba biti jasan i u tekstualnom opisu projekta treba navesti okvirnu lokaciju. Na primer: Kuća na obali Kudrečkog jezera. Poželjno je lokaciju tretirati na nivou predela: kuća na planini, kuća na jezeru, kuća na salašu, kuća u šumi, kuća u ravnici… U sklopu grafičkih priloga, konfiguraciju terena treba geometrijski apstrahovati. Kako je u pitanju anketni konkurs, nije obavezno da to bude konkretna privatna parcela. Takođe, lokacija ne mora da bude u građevinskoj zoni. Pri izboru lokacije, potrebno je napraviti ravnotežu između atraktivnosti i dostupnosti.

Lokacija mora biti u blizini grada koji ima preko 100.000 stanovnika, a najdalje na 100 kilometara od njegovog centra.

Molimo Vas da potvrdite da li je jedini odgovor za odabir lokacije po Konkursu u tekstualnon opisu. Da li je moguće priložiti i grafički prikaz lokacije?
Lokaciju treba izabrati na način kako je navedeno u Raspisu. U prilogu br. 7 „Tekstualni opis projekta sa listom materijala i opreme“ u kratkim crtama opisati lokaciju. Karakteristike lokacije posredno prikazati kroz rendere i druge grafičke priloge. Nije potrebno priložiti i grafički prikaz lokacije. Lokaciju je poželjno tretirati na nivou predela, a manje na nivou građevinske parcele za izgradnju.

Da li je odabranu lokaciju potrebno samo razraditi kroz tekst, presek sa prikazom terena, ili je potrebna neka dalja analiza samog konteksta?
Odabranu lokaciju potrebno je sagledati na nivou predela i razraditi korz tekst, presek sa prikazom terena, ali u prikazu osnove sa dispozicijom nameštaja. Moguće je odabrati neku od TIPIČNIH LOKACIJA na kojima se male kuće obično postavljaju, a kao što su: planina, obla reke, obala jezera, planina, brdo, ravnica, šuma.

Želim da moja lokacija bude u Crnoj Gori, ali jedini grad koji ima preko 100.000 stanovnika jeste glavni grad, a smatram da ima ljepši, divnijih, atraktivnijih lokacija izvan 100 km od tog grada. Možete li dozvoliti da radim na lokaciji koju izaberem ne obazirući se na ovo navedeno pravilo?
Nažalost, ne možemo vam dozvoliti da radite na lokaciji koju izaberete. Neophodno je ispoštovati pravilo da se lokacija mora nalaziti u krugu od 100km od centra grada koji broji namanje 100.000 ljudi.

 Da li se uzimaju u obzir samo gradovi u užem smislu ili se mogu uzeti u obzir i opštine sa 100.000 stanovnika? U Srbiji ima samo 6 gradova sa 100.000 ili više stanovika, dok je opština više. Drugim rečima, da li dolaze u obzir lokacije udaljene do 100 km (na primer) od Čačka ili Kraljeva?
Da. Kada se kaže „grad“ misli se na gradsku opštinu, odnosno broj stanovnika u širem gradskom području mora iznositi najmanje 100.000 (prema trenutno aktuelnom popisu). Drugim rečima, u obzir dolaze i lokacije udaljene do 100 km od Čačka (115.337 stanovika) ili Kraljeva (125.488 stanovnika).

Da li odabrana lokacija može biti parcela u nečijem vlasništvu na kojoj nemam izgrađenih objekata, parcela u nečijem vlasništvu sa postojećim objektom, parcela na kojoj nije dozvoljena gradnja, odnosno da li će odabrana lokacija zaista biti buduća lokacija izgradnje montažne kuće?
Odabrana lokacija neće biti buduća lokacija za izgradnju montažne kuće. Parcela u nečijem vlasništu može biti lokacija – pod uslovom da se nalazi u prirodnom ambijentu i na traženoj udaljenosti od grada ili opštine koji broje preko 100.000 stanovnika.

Lokacija se može nalaziti u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji ili Bosni i Hercegovini.

Rokovi:

 • Rok za predaju radova:
  • 31. maj 2021.
 • Objava rezultata konkursa:
  • 14. jun 2021.

Kriterijumi za ocenu radova:

Kako je predmet konkursa Mala montažna kuća u prirodi powered by Alumil visokog ranga kvaliteta i opremljenosti, njene glavne osobine biće tretirani kao polazni kriterijumi za ocenu od strane stručnog žirija.

Pristigli radovi biće vrednovani sa po 25 bodova prema kriterijuma:

1. mala – usklađenost obrazaca organizacije i oblikovanja prostora male kvadrature,
2. montažna – ekonomija i postupak gradnje, smislenost sklopa prema tipskom standardu,
3. lokacija – primerenost i atraktivnost izabrane lokacije, uspostavljanje veze predela i arhitekture,
4. kvalitet – energetska efikasnost, usklađenost materijala, opreme i nameštaja visokog cenovnog ranga,

Nagrade:

Ukupni fond za nagrade iznosi 2.500 evra.

1. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 1.000 evra

2. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 600 evra

3. Nagrada:

 • Prikaz projekta na portalu Gradnja.rs
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Novčana nagrada u iznosu od 400 evra

Priznanja:
Pet priznanja u iznosu od 100 evra.

Ukoliko na konkurs ne stigne više od 8 radova, Žiri zadržava pravo da fond od 2.500 evra rasporedi na drugačiji način.

Žiri:

sekretar: Dragan Marković, Gradnja.rs

Sponzor:

Sponzor konkursa „Mala montažna kuća u prirodi“ je kompanija Alumil.

Sve o konkursu pročitajte ovde.

Kada ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *