Zgrada u Kralja Milana 11; Foto: Google Earth
Novi objekti

Zgrada Jadransko-podunavske banke u Kralja Milana postaje Palata nauke

Prenamenom celog objekta dobiće se jedinstvena funkcionalna celina sa izložbenim prostorima, naučnim centrima, planetarijumom i restoranom za korisnike. 

Zgrada na adresi Kralja Milana 11 u Beogradu, podignuta pre skoro jednog veka po projektu nemačkog arhitekte Augusta Rajnfelza, trebalo bi da postane Palata nauke čiji je investitor Zadužbina Miodraga Kostića.

Urbanistički projekat za rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju i prenamenu objekta postavljen je ovih dana na javni uvid, a može se pogledati najkasnije do 6. novembra 2023. godine na sajtu Grada Beograda.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je beogradska fima Projektura d.o.o, dok idejno rešenje potpisuje BIRO. VIA, takođe iz Beograda, sa Goranom Vojvodićem, dia, kao odgovornim projektantom.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ortofoto lokacije

Nekadašnje sedište Jadransko-podunavske banke

Idejnim rešenjem planirana je prenamena celog objekta u Palatu nauke, kao jedinstvene funkcionalne celine u vlasništvu Zadužbine Miodraga Kostića.

Objekat je izgrađen u periodu od 1922. do 1924. godine, po projektu nemačkog arhitekte Augusta Rajnfelza, u akademskom stilu gradnje, karakterističnom za period između dva svetska rata.

Građen za potrebe Jadransko-podunavske banke, u to vreme vodeće na ovim prostorima, koja je nakon završetka objekta u Kralja Milana 11 svoje sedište premestila iz Ljubljane u Beograd.

Funkcionalno, objekat se sastoji se od suterena, prizemlja, četiri etaže i potkrovlja (Su+P+4+Pk), ukupne neto površine 5.478 metara kvadratnih.

Podrum je bio namenjen za smeštaj trezora banke i pratećih tehničkih prostorija, u prizemlju se nalazi velika šalter-sala sa ekspoziturom banke, a na galeriji su prostori za upravu banke.

Više etaže bile su namenjene kancelarijama službenika banke, dok tavanski prostor nije bio korišćen.

Situacija

Po potrebi prostor se može transformisati u prostor za održavanje naučnih skupova i naučno‐promotivnih aktivnosti, radionica…

Prema novoprojektovanom rešenju, prizemlje objekta je osmišljeno kao otvoreni prostor, prvenstveno namenjen za izložbe naučnih eksponata i različite gostujuće izložbe.

Prostor oko šalter-sale je planiran je kao izložbeni prostor u prizemlju, a pristupa mu se kontrolisanim načinom (prema zahtevu).

Po potrebi prostor se može transformisati u prostor za održavanje naučnih skupova i naučno‐promotivnih aktivnosti, radionica otvorenog tipa, javnih događaja i sl.

Na nivou prizemlja planirana je ulazna zona sa info-pultom, prostor za obezbeđenje, kontrolna soba, prostor za digitalnu ekspozituru banke 24/7, kafe, toaleti i garderoba za posetioce kao i adekvatni prateći prostori.

Prostorne barijere između izloženih prostora i ostalih sadržaja su postavljene kod blagajne i info-pulta i na izlazu prema kafeteriji na nivou prizemlja, kao i na pristupu prvom spratu zbog mogućnosti naplate i kontrole ulaza.

Osnova

Restauracija postojećih prozora

Prvi sprat je prostor u kome se nadovezuju aktivnosti iz prizemlja. Eksponat Digitalna zemlja je planiran u holu na odgovarajućoj visini sa reflektorima, a kroz postojeće otvore prema centralnom prostoru je moguće sagledavati eksponate i na nivou prizemlja.

Postojeći prozori će biti restaurirani, u skladu sa uslovima, tako da se mogu otvarati i omogućavati vizuelni kontakt izložbenih prostora na dva nivoa.

Sala za sednice je projektovana kao konferencijska sala, a ostatak prostora kao kancelarije uprave objekta i prostori za administraciju. Planiran je adekvatan broj toaleta za korisnike i potrebne prateće prostorije.

Osnova 1. sprata

Planetarijum kao namenski sadržaj će biti postavljen na adekvatnu čeličnu konstrukciju dok će završna obrada podnih površina biti kaljeno staklo.

Na ostalim raspoloživim etažama (drugi, treći, četvrti sprat i potkrovlje) formiraće se naučni centri za potrebe budućih korisnika prostora.

Staklene pregrade koje formiraju prostore naučno‐istraživačkih sadržaja će biti formirane u odgovarajućoj aluminijumskoj konstrukciji sa adekvatnim ulaznim vratima sa ispisima centara.

„Kao posebna  atrakcija, odnosno sadržaj od izuzetne funkcionalne i edukativne vrednosti projektovan je planetarijum na nivou trećeg sprata neposredno iznad zaštitne konstrukcije postojećeg vitraža“ – kaže se u projektu.

Planetarijum kao namenski sadržaj će biti postavljen na adekvatnu čeličnu konstrukciju dok će završna obrada podnih površina biti kaljeno staklo.

Tim načinom se omogućava maksimalna transparentost i zenitralno svetlo nad vitražem, ali i kružna komunikacija posetilaca oko planetarijuma.

Osnova 3. sprata

Sale za sastanke na svim etažama

Na svim etažama su predviđene zajedničke sale za sastanke, adekvatne veličine u odnosu na raspoloživi prostor i potrebe korisnika, prostori za odmor i adekvatan broj toaleta, kao i prostorije za održavanje objekta.

Na atrijumskim fasadama se ruše postojeći prozorski parapeti i formiraju se veći stakleni otvori radi prolaska svetlosti ka unutrašnjim prostorijama.

U potkrovlju osim prostora za naučno-istraživački rad sa pratećim sadržajima, projektovan je i restoran za potrebe korisnika centra, sa adekvatnom kuhinjom i opremom u pratnji.

Ovaj prostor će imati mogućnost da se u njemu organizuju okupljanja pa je u tu svrhu planiran je toalet za zaposlene, prema HACCP standardima.

Presek 1-1

Broj etaža liftovskih stanica će se povećati na sedam jer će liftovi omogućavati pristupe na nivo suterena i potkrovlja.

Dodatni kvalitet sadržaja potkrovne etaže omogućava aktiviranje postojećeg prohodnog ravnog krova u smislu formiranja krovne terase sa pogledom na atrijumski prostor i planetarijum, kao i na vertikalne vrtne površine.

Takođe su planirane tehničke prostorije za potrebe objekta, “escape room”, garderoba za posetioce, dodatne prostorije za odlaganje, stolarska radionica, magacini, ostave i tehničke prostorije.

Objekat je opremljen sa dva putnička lifta koja će se zameniti novim. Broj etaža liftovskih stanica će se povećati na 7 jer će liftovi omogućavati pristupe na nivo suterena i potkrovlja.

Rekonstrukcija postojeće staklene kupole

Kako se navodi u projektu arhitekture, postojeća čelična mreža iznad staklenog krova je imala zaštitnu i servisnu funkciju održavanja konstrukcije postojeće kupole.

S obzirom na stepen dotrajalosti (konstrukcija je oštećena, armirano staklo je popucalo) predviđenom sanacijom ovaj deo će biti uklonjen, dok će njegovu ulogu preuzeti novoformirana konstrukcija – nosač planetarijuma.

„Predviđena je i reparacija samog vitraža na onim mestima gde se utvrde oštećenja u skladu sa uslovima. Rekonstrukijom je predviđeno i dodatno artificijalno osvetljenje kako bi se pojačao efekat bojenog stakla u samom ambijentu centralne sale“ – navodi se u projektu.

Foto: Projektna dokumentacija

U okviru intervencije predviđena je i zaštita celokupnog atrijumskog prostora ostakljenom lanternom na adekvatnoj čeličnoj podkonstrukciji.

U okviru intervencije predviđena je i zaštita celokupnog atrijumskog prostora ostakljenom lanternom na adekvatnoj čeličnoj podkonstrukciji, sa aluminijumskim profilima kao osnovnim nosačima i staklopaketom odgovarajućih tehničkih karakteristika.

„Osim zaštitne uloge, lanterna će dozvoljavati izuzetno atraktivnu vizuru ka unutrašnjosti svetlarnika-atrijuma ka sadržajima na donjim etažama i samom planetarijumu, po čijoj sferi su predviđene projekcije adekvatnog sadržaja“ – navodi se u urbanističkom projektu. .

Grafički prilozi

Situacija
Situacija
Osnova suterena
Osnova suterena
Osnova
Osnova
Osnova 1. sprata
Osnova 1. sprata
Osnova 3. sprata
Osnova 3. sprata
Osnova tavana
Osnova tavana
Osnova krova
Osnova krova
Presek 1-1
Presek 1-1
Presek 2-2
Presek 2-2

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *