Iako spada u jedan od najčešće korišćenih građevinskih materijala na planeti, cement zapravo nije baš prijateljski naklonjen prema njenom okruženju. 

Iz tog razloga naučnici već godinama traže novu ekološku metodu proizvodnje betona, a istraživači iz Univerziteta u Vašingtonu do sada su prišli najbliže rešenju. Pored toga što se njihov beton razlikuje po formi, pri njegovoj proizvodnji se koristi jedan zagađivač – pepeo od uglja. Iako se on odavno koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji betona, nova naučna dostignuća stavljaju pepeo od uglja ponovo u fokus.

Kao što je poznato, beton se dobija mešanjem cementa sa vodom i šljunkom. Međutim, pri proizvodnji cementa dolazi do izuzetno jakog emitovanja gasova sa efektom staklene bašte, a smatra se da ono predstavlja oko 5% svih emisija na zemlji. Pepeo uglja je fina zrnasta, praškasta čestica koja ostaje nakon paljenja uglja, i uznemirujuće je da čak tri četvrtine pepela završi na deponiji budući da samo po sebi nije upotrebljivo.

Glavni sastojak pri proizvodnji betona je cement – veliki zagađivač prirodne okoline.

Ovaj postupak hemijskog vezivanja rezultuje neorganskim polimernim mrežama koje su mnogo izdržljivije nego kod cementa.

No, molekularni inženjeri sa Univerziteta u Vašingtonu su u tome videli poseban izazov i konačno pronašli način da preurede atome i molekule unutar pepela. To su učinili uz pomoć grafen oksida, nedavno otkrivenog nanomaterijala. Poboljšani pepeo uglja se potom stavlja u rastvor sa hemijskim aktivatorima poput natrijum-silikata (tečno staklo) i kalcijum-oksida, koji se već koristi u proizvodnji cementa. Ovaj postupak hemijskog vezivanja rezultuje neorganskim polimernim mrežama koje su mnogo izdržljivije nego kod cementa.

Kroz cement koji se pravi na ovaj način može da prođe i voda, pa samim tim ima potencijal da dopuni podzemnu vodu iz pukotina zemlje, peska i stena. Na taj način bi moglo da se obezbedi preko 189 miliona litara vode dnevno za poljoprivredne potrebe. Inače, nedostatak podzemnih voda takođe je čest problem u SAD.

Uskoro će se ovaj koncept staviti na test. Kako piše Popular Mechanics, najavljeni su prvi eksperimentalni građevinski radovi sa ovim materijalom.

Kad ste već ovde…