Budući izgled „Pionirskog grada“; Renderi: Andzor Engineering
Urbanizam

Pionirski grad dobija nove paviljone, sportske terene i bazen

U planu je i izgradnja novog staklenika i letnje pozornice, kao i rekonstrukcija ili zamena „Kuće velikog brata” u cilju prilagođavanja nameni kompleksa.

Grad Beograd oglasio je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata u kompleksu Sportsko-rekreativnog centra „Pionirski grad“ u Košutnjaku, na površini od 17,40 hektara.

Nosilac izrade projekta je Društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju „Andzor Engineering” d.o.o. iz Novog Sada, koje je zahtev za izradu podnelo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u ime investitora – Gradske uprave grada Beograda.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Intervencija je planirana na površini od 17,40 hektara; Foto: Google Earth

Vraćanje prvobitne namene kompleksa

„Pionirski grad“ na Košutnjaku postoji duže od sedamdeset godina sa osnovnom namenom za boravak đaka, odmor i nastavu u prirodi.

Vremenom je, zbog malog investiranja, usled neplanskog korišćenja i održavanja, te prilagođavanja objekata i otvorenih prostora neadekvatnim namenama, prostor počeo da gubi na kvalitetu usluga svoje primarne namene.

Zbog izuzetnog značaja koji postojanje ovakvog kompleksa ima za školsku populaciju dece u velikom gradu, planirano je vraćanje prvobitne namene kompleksa.

Budući izgled paviljona u SRC „Pionirski grad“; Renderi: Andzor Engineering

Urbanističkim projektom planira se rekonstrukcija centralne zgrade i dogradnja aneksa za bazen.

Prostorno-funkcionalna organizacija kompleksa ostaje slična originalnom konceptu, uz obogaćivanje novim sadržajima i prilagođavanje savremenim potrebama.

Urbanističkim projektom planira se rekonstrukcija centralne zgrade i dogradnja aneksa za bazen, obnova stare upravne zgrade, kao i rekonstrukcija ili zamena objekta zvanog „Kuća velikog brata” u cilju prilagođavanja nameni kompleksa.

U planu je i zamena 11 paviljona za smeštaj dece, rekonstrukcija i proširenje staklenika i letnje pozornice, uređenje i oblikovanje slobodnih i zelenih površina i njihovo opremanje u funkciji rekreacije na otvorenim terenima i u prirodi.

Prostorno-funkcionalna organizacija biće obogaćena novim sadržajima; Render: Andzor Engineering

U 11 paviljona ukupno 616 ležajeva

Od postojećih objekata, rekonstruišu se centralna i stara upravna zgrada, nadstrešnica iznad ulaza u kompleks i višenamenski sportski teren, a svi ostali postojeći objekti se uklanjaju.

Planira se izgradnja 11 slobodnostojećih paviljona maksimalne površine pod paviljonom 400 m2, čime će ukupna površina pod objektima iznositi 4.400 m2.

Prema projektu, u paviljonima će biti smešteno ukupno 616 ležajeva – 572 za decu i 44 za nastavnike.

U 11 paviljona će biti smešteno ukupno 616 ležajeva; Render: Andzor Engineering

Izgradnja novih terena i tribina

Planirana je rekonstrukcija i dogradnja postojećih sportskih terena, kao i izgradnja novih – teren sa veštačkom travom za fudbal dimenzija 65 x 45 metara, kao i tereni za odbojku i odbojku na pesku, teniski teren i dr.

U zoni sportskih terena planirana je izgradnja dvostrano orijentisanih sportskih tribina, koje su predviđene sa toaletima i svlačionicama u suterenskom podtribinskom delu.

Enterijer nove sportske dvorane u centralnom objektu; Render: Andzor Engineering

U neposrednoj blizini postojećeg, predviđena je izgradnja novog staklenika.

Postojeći objekat staklenika je u trošnom stanju i nalazi se na mestu koje nije dovoljno osunčano za tu vrstu objekta, te je planirano da se ukloni. U neposrednoj blizini postojećeg, predviđena je izgradnja novog staklenika.

Na osnovu Plana, predviđena je i rekonstrukcija letnje pozornice. S obzirom da je, obilaskom terena, uočen loš bonitet objekta, utvrđeno je da se isti ukloni i izgradi novi objekat letnje pozornice sa pratećim toaletima i tehničkim prostorima.

Budući izgled staklenika; Render: Andzor Engineering

Površine za zabavu i rekreaciju

Planirana je i izgradnja objekta za sportske aktivnostibazena, a u okviru gabarita i visine postojećeg objekta koji se uklanja.

Urbanističkim projektom predviđeno je uređenje zone zabave, uz uklanjanje postojećih objekata paviljona i formiranje površina za različite sadržaje zabave i rekreacije za decu.

U delu kompleksa koji je pod gušćom šumskom vegetacijom planira se sistem višefunkcionalnih staza (šetne, rekreativne i staze saznanja) u skladu sa rasporedom vegetacije i morfologijom terena, kao i mikroambijenti za odmor i sedenje.

Mikroambijenti za odmor i sedenje; Render: Andzor Engineering

Postoji i mogućnost uređenja nove pešačke trase koja bi spojila Ulicu kneza Višeslava sa Bulevarom patrijarha Pavla.

Parkiranje posetilaca “Pionirskog grada” biće rešeno na obodu kompleksa, dok će se pešački tokovi preusmeravati na Ulicu kneza Višeslava i Pionirsku ulicu.

Kako je navedeno u dokumentaciji, postoji i mogućnost uređenja nove pešačke trase koja bi spojila Ulicu kneza Višeslava sa Bulevarom patrijarha Pavla.

Parkiranje posetilaca biće rešeno na obodu kompleksa; Render: Andzor Engineering

Na javnom uvidu do 1. aprila

Javna prezentacija obavlja se u zgradi Gradske uprave grada Beograda do petka, 1. aprila 2022. godine.

Foto-galerija

Budući izgled paviljona u SRC
Budući izgled paviljona u SRC "Pionirski grad"; Renderi: Andzor Engineering
Budući izgled
Budući izgled "Pionirskog grada"; Renderi: Andzor Engineering

Renderi: Andzor Engineering

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

  1. Brđanka

    Ko će biti korisnici Pionirskog grada? Da li će biti vraćen i deci Beograda, da kao i mi ranije dolaze sa školama, kao i deci iz drugih gradova, ili će biti potpuno komercijalizovan? Da li će se gledati dečiji filmovi, ili i crtati za prijemni za arhitekturu :D?

  2. SB

    Nismo zadovoljni predlogom. Zatvaranje i ograđivanje Pionirskog grada u potpunoj je suprotnosti sa samom namenom objekta! Objekat treba da bude rekonstruisan, ali nikako ne sme biti zatvaran, niti pešačke staze preusmeravane na ionako saobraćajem zakrčenu ulicu Kneza Višeslava. Zašto se postojeći aneksi ne renoviraju, već se predviđa čak 11 novih?! Zašto se grade novi tereni, umesto da se renoviraju postojeći? Šta se dešava sa starom trim stazom oko „Kuće Velikog brata“ koja je tu ionako nelegalno postavljena? Zašto je u upravnu zgradu Pionirskog grada smeštena centrala Parking servisa, šta oni tamo rade i da li ikome plaćaju zakupninu?! Kako to da je paviljon na ulazu pretvoren u privatnu kuću?!
    Šta se dešava sa vrtićem koji se nalazi u okviru Pionirskog grada? Kome plaćaju zakupninu privatnici koji drže balon za sport? Šta će biti sa mnogim umetničkim delima – skulpturama koje se nalaze u okviru Pionirskog grada?
    Građani Čukarice i Rakovice imaju mnogo pitanja na koja nikako da dobiju odgovor.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *