Foto: Wikipedia (Ministarstvo odbrane Republike Srbije)
Novi objekti

Povećanje putničkog i kargo kapaciteta: Širi se Aerodrom Morava kod Kraljeva

Na prostoru od oko 42.000 kvadrata planira se izgradnja parkinga, tehničkog bloka, robno-transportne zone – kargo centra i pristanišnog platoa.

Aerodrom Morava nalazi se u dolini Zapadne Morave, na teritoriji grada Kraljeva. Jedan deo aerodroma, poznat kao aerodrom Lađevci, je vojni, a drugi deo, gde je izgrađen terminal, je civilni aerodrom Morava u mestu Tavnik, otvoren na Vidovdan 2019. godine.

Trenutno, aerodrom je tehničko-tehnološki opremljen za prihvat i opslugu vazduhoplova, putnika i stvari u javnom avio-saobraćaju, sa pristanišnom zgradom – spratnosti P+1 i ukupne BRGP oko 5.000 m² – opremljenom za opslugu (dolazak i odlazak) jednog vazduhoplova čiji je kapacitet do 189 putnika.

Detaljnim urbanističkim planom Aerodroma Morava Lađevci na prostoru koji se pruža od trenutno izgrađenog kompleksa aerodroma pa prema objektu AKL-a planira se izgradnja parkinga, tehničkog bloka, robno-transportne zone – kargo centra i pristanišnog platoa.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Parcela od oko 42.000 kvadrata

Predmetni prostor je neizgrađeno zemljište koji čini više katastarskih parcela KO Tavnik. Projektnim zadatkom, odnosno Urbanističkim projektom obuhvaćen je prostor od oko 42.000 m².

Planira se da navedeni objekti niskogradnje i visokogradnje na aerodromu budu opremljeni odgovarajućim sistemima: elektro-energetskim, protiv-požarnim, informacionim, telekomunikacionim, vodovodnim i kanalizacionim, sistemima za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, rasvetom, sistemima za kontrolu pristupa, daljinsko upravljanje i nadzor i drugim specijalizovanim sistemima neophodnim za funkcionisanje civilnog vazdušnog saobraćaja.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije, kao neophodan preduslov da bi aerodrom bio efikasan i funkcionalan vodiće se računa o integrisanosti postojećih i novih objekata, kao i objekata koji su međusobno funkcionalno zavisni.

Takođe, izradom tehničke dokumentacije, koncipiraće se mogućnost fazne izgradnje pojedinih celina, čime će se osigurati povećanje kapaciteta putničkog i kargo terminala i pratećih prostora za obavljanje poslova vezanih za prihvat i otpremu putnika, stvari i proširenje komercijalnih sadržaja.

Podela na potceline

Izgradnja u dve faze

Svi novoprojektovani objekti biće u modularnom rasteru, sa mogućnošću proširenja i dogradnje u nekoj od predviđenih faza. Tehnološka rešenja za pojedine faze i podfaze realizacije omogućiće nesmetano odvijanje svih funkcija terminala u delu u kojem se ne odvijaju radovi.

Projektno-tehnička dokumentacija se izrađuje tako da omogućava dobijanje odgovarajućih dozvola i shodno tome i izgradnju u 2 faze.

Prva faza obuhvata Vazdušnu stranu (Airside) sa dogradnjom pristanišne platforme na delu aerodromskog kompleksa koji je u nadležnosti privrednog društva „Aerodromi Srbije“ doo Niš od postojeće platforme prema objektu AKL-a.

Tehnološka rešenja za pojedine faze i podfaze omogućiće nesmetano odvijanje svih funkcija terminala u delu u kojem se ne odvijaju radovi.

Na delu platforme koji se nalazi uz putnički terminal odnosno kargo centar (prema DUP-u) treba definisati servisnu saobraćajnicu kojom će se kretati vozila i opreme koja se koriste za prihvat i otpremu vazduhoplova, zatim parking pozicije za istovremeno parkiranje 2 vazduhoplova kodnog slova S, 1 vazduhoplova kodnog slova D i parkiranje 3 vazduhoplova kodnog slova V, i na spoljnoj strani platforme (paralelno sa rulnom stazom E) treba definisati rulnu stazu za uparkiravanje/isparkiravanje vazduhoplova na/sa parking poziciju/pozicije.

Tu je i izgradnja tehničkog bloka koji se sastoji od vatrogasne stanice i garaže za smeštaj zaposlenih iz vatrogasno-spasilačke službe i službe tehničkog održavanja, aerodromske opreme i sredstava sa priključcima na infrastrukturu (toplovod, vodovod, elektroinstalacije).

Podela na zone

U javnoj zoni se predviđa optimalna organizacija prostora shodno nameni novoplaniranih objekata.

Na Vazdušnoj strani planirana je i izgradnja tehničke platforme za aerodromsku opremu, kao i izgradnja ograde perimetra aerodroma, perimetarskog puta i drugih neophodnih saobraćajnica shodno stepenu izgrađenosti aerodromskog kompleksa u ovoj fazi.

Na Kopnenoj strani (Landside) predviđena je izgradnja i uređenje parkirališta za putnička vozila na delu katastarske parcele koja je po DUP Aerodroma Morava Lađevci definisana kao parkiralište.

U drugoj fazi izgradnje planira se izgradnja i uređenje celokupnog prostora prema važećoj urbanističko-tehničkoj dokumentaciji.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

3 komentara

  1. endio verticalli

    svasta…. i vi sto delite ovo kao arhitekturu

  2. Bojan

    Daj Bože, ali ne verujem.

  3. Rasa Pavlovic

    Aman ljudi.Aerodrom je u Obrvi samo je prilaz iz Ladjevaca. 80% je u Obrvi delom u Tavnoku i Katrzi. Ladjevcima nista ne pripada osim prilazasa ibarske magistrale

Ostavite odgovor

Obavezna polja *