Stambeno-poslovni objekat u Prote Mateje 41 u Beogradu; Render: Bureau Cube Partners
Domaći projekti, Izdvojeno

Sinkopa u uličnom frontu – Zgrada na Vračaru po principima Ogista Perea

Zgrada korespondira sa slojevitošću mesta i na pravi način postavlja pred korisnike prostora temu stambeno-poslovnog objekta u zoni velike gustine izgrađenosti.

Kada je Ogist Pere projektovao kuću u ulici Franklin u Parizu u periodu od 1902. do 1904. godine nije očekivao da će ovaj njegov objekat anticipirati načela moderne arhitekture kroz potonje radove Le Korbizjea i grupe arhitekata okupljene oko Internacionalnog stila. Ova poznata građevina, izgrađena je kao porodična spekulacija u okviru koje se nalaze stan vlasnika, ali i sedište njegove firme.

Imajući u vidu značajna ograničenja u samoj postavci objekta, relativno malu parcelu bez mogućnosti formiranja značajnog prostora unutar dvorišta, kuća u ulici Franklin se svojim pročeljem u celosti okreće ka Parizu, omogućavajući kompletnom korpusu (telu), da diše svojim bokovima (plućima) kuće, u formi naglašenih vertikala sa francuskim prozorima uokvirenim floralnim motivima i flankiranim bridovima naglašenih vertikala pročelja objekta, koji se povlači od linije venca objekta formirajući povučeni sprat.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Pereova kuća u Rue Franklin 25 u Parizu; Izvor: Tumblr

Pažljiva analiza intervencije u prostoru

Imajući u vidu da se radi o izuzetno vrednoj lokaciji, arhitekti iz firme Bureau Cube Partners su prilikom projektovanja zgrade u ulici Prote Mateje na Vračaru pažljivo analizirali intervenciju u prostoru.

Kroz utvrđenu metodologiju realizacije, odabran je tip intervencije koji oblikovno, strukturno, funkcionalno i svakako kontekstualno, na najsvrsishodniji način uklapa objekat u neposredno okruženje mikrolokacije.

Takođe, imajući u vidu ograničavajuće elemente urbanističke postavke objekta, pravila izgradnje u okviru bloka, u smislu objekta koji je delimično ugrađen a drugom stranom okrenut ka susedu i unutrašnjem dvorištu sa poluatrijumom, sa striktno definisanim parametrima udaljenja bočnih korpusa od suseda, iskorišćena je pozicija kuće u „prekidu“ uličnog fronta kao ugaoni motiv koji afirmiše ulaznu vertikalu objekta, a principijelno se vezujući za primer sa početka 20. veka u ulici Franklin, Ogista Perea sa početka ovog teksta.

Projektovani objekat je spratnosti 2Po+Pr+5+Ps; Render: Bureau Cube Partners

Zahtevi klijenta čine osnovni okvir za likovnu i funkcionalnu postavku objekta.

Arhitektonskim rešenjem planiranog objekta, sprovedena je tehnička, programska, funkcionalna i oblikovna razrada arhitektonskog rešenja stambeno-poslovnog objekta u ulici Prote Mateje na Vračaru. Projektovani objekat je spratnosti 2Po+Pr+5+Ps.

Zahtevi klijenta, čija porodica već generacijama živi na navedenoj lokaciji, želja za vezom sa arhitekturom iz prve polovine 20. veka u njenom formalnom izrazu, detaljima i ornamentici, uspomena na vlasnicu objekta – Jovanku Trifunović, čine osnovni okvir za likovnu i funkcionalnu postavku objekta.

Ideja projektanata bila je oformiti funkcionalni stambeni sklop, u okviru koga se ne planiraju elementi namenjeni isključivo ukrasu na fasadi, već elementi, koji su neophodni za podršku u primeni ukrasa na fasadi, proizašli iz konstruktivnog sklopa, volumetrije i strukture objekta u celosti.

Sinkopa u uličnom frontu

Arhitektonskim rešenjem obezbeđuje se reprezentativni stambeno-poslovni objekat visokog standarda, gde je primenjenim arhitektonskim rečnikom, naglašena oblikovnost korpusa, integrisanog u rastersku matricu proizašlu iz referisanih opsega i trasa kretanja korisnika prostora.

Uz primenu plitke plastike i ukrasa koji su reminiscencija na objekte iz prve polovine 20. veka i duhom pročelja objekta Ogista Perea, ujedno korespondirajući sa karakterom moderne beogradske arhitekture formira se, muzičkim rečnikom rečeno, sinkopa u uličnom frontu ulice Prote Mateje.

Oblikovanjem planiranih korpusa stambeno-poslovnog objekta primenjeni su formati arhitektonskog oblikovanja sa umerenim odnosima punog i praznog u multiplikovanim i vešto definisanim proporcijama naglašene vertikalnosti ugaonog motiva objekta sa smirenim tretmanima kalkana ka susedu i smirenijim fasadnim planom dvorišne fasade.

Ukrasi su reminiscencija na objekte iz prve polovine 20. veka; Render: Bureau Cube Partners

Planirana namena objekta uklapa se u postojeći i planirani karakter neposrednog okruženja.

Ritam otvora, pravilno pozicioniranim duž uličnog pravca, proizilazi iz podržavanja uspostavljene matrice i dispozicije volumena i elemenata objekta, kako horizontalnih tako i vertikalnih. Kroz igru primarnih masa frontalnog korpusa, koji je ujedno i najvredniji volumetrijski eksponent objekta, postavljen je gradski sklop drugačije likovnosti i karaktera.

Planirana namena objekta sa stanovanjem na gornjim etažama, od 1. sprata, zaključno sa povučenim spratom, uklapa se u postojeći i planirani karakter neposrednog okruženja koje je stambenog karaktera.

Prizemlje objekta rezervisano je za ulazni hol objekta, vertikalne komunikacije sa gornjim etažama i etažama garaže objekta u okviru stepenišnog jezgra i putničkim liftom. Drugi deo prizemlja predviđen je za formiranje prostora lokala sa zasebnim ulazom, odvojenim od glavnog ulaza u deo objekta namenjenog stanovanju.

Izgled: Izvor: Bureau Cube Partners

Blaga ritmičnost elemenata fasade

U konceptualnom smislu, osnovni princip u tretmanu fasadnih površina polazio je od načela reprezentativnosti, kako samog objekta tako i sadržaja materijalizovanih kroz atraktivan stambeni fond, visokog standarda.

Akcentovan je prostorni iskorak, kao deo celine, jasnim naglašavanjem elemenata fasade kao oblikovnog modela, smenom punog i praznog sa prepustima, uz primenu različitih dubinskih formata, koji su obezbedili formiranje blage ritmičnosti koja oslikava karakter objekta u ulici Prote Mateje.

Visina venca i slemena objekta ostvarena arhitektonskim rešenjem, u skladu je sa maksimalnom visinom venca i slemena objekta opredeljene Planom detaljne regulacije blokova između ulica Beogradske, Prote Mateje i Njegoševe, GO Vračar, Beograd.

U podzemnom delu objekta smeštene su garaže na dva nivoa; Render: Bureau Cube Partners

Položaj korpusa nedvosmisleno naglašava fasadna platna i oblikovni karakter novoprojektovanog stambeno-poslovnog objekta.

Tako formiran položaj korpusa nove fizičke strukture, kreiran slojevito, kroz više nivoa, primenjenim povlačenjima ka unutrašnjosti parcele sa frontalnih ravni, nedvosmisleno naglašava fasadna platna i oblikovni karakter novoprojektovanog stambeno-poslovnog objekta.

U nadzemnom delu, u dvorištu objekta, predviđen je ozelenjen dvorišni vrt koji zajedno sa dominantnim stambenim delom objekta formira jedinstvenu celinu koju dodatno dopunjuje podzemni deo objekta u kom su smeštene garaže na dva nivoa.

Kolski pristup novoprojektovanom stambeno-poslovnom objektu ostvaren je iz Ulice Prote Mateje, preko koga se dalje ostvaruje prilaz dvorištu i auto-platformi koja vodi do podrumskih etaža objekta.

Kolski pristup objektu ostvaren je iz Ulice Prote Mateje; Render: Bureau Cube Partners

Ambijent nove vrednosti

Tema stambene kuće u gradskom jezgru stara je koliko i sam grad. Elementi oblikovanja i uklapanja novih objekata u postojeće gradsko jezgro često su označavajući faktor volumetrije budućeg objekta i funkcionalnog sklopa smeštenog u volumetrijske opne.

Traženje izraza i likovnosti deo su istorije grada, korisnika, mesta i trendova arhitektonskog oblikovanja, zahteva klijenata – ali i umešnosti arhitekata.

Objektom u ulici Prote Mateje na Vračaru, oformljen je ambijent nove vrednosti u gradskom tkivu ovog dela grada, koji korespondira sa slojevitošću mesta i na pravi način postavlja pred korisnike prostora temu stambeno-poslovnog objekta u zoni velike gustine izgrađenosti.

Objekat je projektovan u zoni velike gustine izgrađenosti; Render: Bureau Cube Partners

Grafički prilozi

Izgled: Izvor: Bureau Cube Partners
Izgled: Izvor: Bureau Cube Partners
Presek; Izvor: Bureau Cube Partners
Presek; Izvor: Bureau Cube Partners

Foto-galerija

Render: Bureau Cube Partners
Render: Bureau Cube Partners
Render: Bureau Cube Partners
Render: Bureau Cube Partners

 

Faktografija
naziv projekta:

Stambeno-poslovni objekat u Ulici Prote Mateje br. 41 na KP 361 KO Vračar, GO Vračar, Beograd

tip:

Jednostrano uzidani objekat

spratnost :

2Po+Pr+5+Ps

ukupna BRGP nadzemno:

1.603,62 m2

ukupna BRGP podzemno::

950,26 m2

ukupna BRUTO izgrađena površina:

2.553,88 m2

broj stambenih jedinica:

11

broj komercijalnih prostora:

1

ukupan broj parking mesta:

23

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

3 komentara

  1. mIHAJLO

    aLI GLAVNOG MOTIVA IZ KUĆE fRANKLIN NEMA NA OVOJ ZGRADI. HAAHHAHA

  2. Kruna

    Zgrada nema nikakve vee sa ambijentalnom sredinom Izgleda, tu u tom prostor, kao cir nz zadnjici Ocogledno je da novac moze sve, da nikoga nije briga kako ce grad da izgleda za dvadeset godina Obrazlizenja su nesuvisla I bezobrazna I podsecaju me na buvlju pijacu

Ostavite odgovor

Obavezna polja *