hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Pravoslavna kapela oblikovana u duhu savremene arhitekture

Arhitekta Michail Georgiou isprojektovao je kapelu na Kipru zadržavajući elemente lokalne crkvene arhitekture oplemenjujući...