Apartmansko naselje Drina kraj Ljubovije; Vizuelizacija: Studio Architehna
Domaći projekti, Izdvojeno

6 kuća, 6 džakuzija i letnjikovac pod šajkačom: Na obali Drine kod Ljubovije niče nesvakidašnje naselje

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg kanala, formiranje vodonepropusnog armiranobetonskog zida kao i izgradnja kuća od tipskih čeličnih profila čime je gradnja pojednostavljena i ubrzana.

U Zapadnoj Srbiji, nedaleko od Ljubovije, na obali reke Drine planirana je izgradnja apartmanskog naselja sa šest odvojenih tipskih jedinica, spa centrom, restoranom, portirnicom i pratećim sadržajima, u savremenom stilu svedenih formi.

Projekat je nastao kao rezultat uzajamnog razumevanja i dugogodišnje uspešne saradnje investitora sa projektantima iz beogradskog Studija Architehna, čiji se projekat adaptacije kuće u Sremskim Mihaljevcima našao i u izboru za našu Kuću godine 2020.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Lokacija je sama po sebi predstavljala izazov; Vizuelizacija: Studio Architehna

A sad nešto sasvim drugačije

Inicijalna zamisao projektanata i investitora bila je da se izađe iz klasičnih stereotipa i tržištu pruži nešto potpuno drugačije – moderno naselje sa više odvojenih apartmanskih jedinica i pratećih sadržaja u prirodnom okruženju specifičnog meandra reke Drine.

“Koncept apartmanskog naselja je formiran tako da svojom postavkom, oblikovanjem i materijalizacijom predstavlja drugačiji, savremeniji pristup projektovanja ovog tipa objekata i naselja u odnosu na već formirane celine na lokaciji uz reku Drinu“, objašnjavaju iz Architehne za Gradnju.

Kuće su postavljene na međusobno različitim nivoima kako bi se otvorile vizure i postigla dinamika u prostoru; Vizuelizacija: Studio Architehna

Iz svake kuće se pruža pogled na krajolik preko zajedničke promenade uz reku i kompleks.

Projektanti su predloženim konceptom uspeli da pomire ideje kolektivnog boravka u kompleksu i privatnih zasebnih jedinica u kontaktu sa prirodnim okruženjem, obezbedivši svakoj vizuelnu konekciju sa rekom.

To se postiglo primenom sistema naizmenične postavke jedinica i igrom vertikalnog pozicioniranja na terenu prateći prirodnu konfiguraciju terena, odakle se iz svake kuće pruža pogled na krajolik preko zajedničke promenade uz reku i kompleks.

Jedinice prate prirodnu konfiguraciju terena; Vizuelizacija: Studio Architehna

Otvaranje vizura i postizanje dinamike

Iz beogradskog studija navode da je lokacija sama po sebi, sa nagibom severoistok-jugozapad od 12 metara, predstavljala izazov za projektovanje.

“Koristeći prirodne karakteristike terena, kuće su postavljene na međusobno različitim nivoima kako bi se otvorile vizure i postigla dinamika u prostoru”, navode arhitekte.

Na samom ulazu u kompleks pozicioniran je objekat u funkciji portirnice od koje se dalje nastavljaju svi sadržaji.

„Poseban kvalitet kompleksu daje centralna komunikacija, koja se prostire od samog prilaza kompleksu i prateći prirodnu denivelaciju terena pruža se do same obale Drine“, kažu iz Architehne.

Situacija

Forma tradicionalne srpske kape – šajkače, bila je inspiracija za arhitektonsko oblikovanje krova letnjikovca.

Sama centralna komunikacija predstavlja i jasnu granicu javno/privatno tako što svojom pozicijom odvaja deo privatne celine koju čine objekti apartmana i privatni deo promenade u vidu izdignute platforme u funkciji privatne plaže i javnog dela celine sa letnjikovcem i javnom promenadom/platformom uz samu obalu reke.

Poseban akcenat kompleksa čini letnjikovac kao mesto okupljanja koji je smešten uz javni deo promenade i sa direktnim izlazom na reku.

„Forma tradicionalne srpske kape – šajkače, bila je inspiracija za arhitektonsko oblikovanje krova letnjikovca. Takođe, sa velikom staklenom površinom okrenutom ka reci, letnjikovac nudi jedinstven prostor za zajednički život i interakciju korisnika kompleksa“ – kažu autori arhitekture.

Letnjikovac sa krovom u obliku šajkače (skroz levo); Vizuelizacija: Studio Architehna

Spa centar je ukopan u gornjoj prilaznoj zoni kompleksa, pokriven zelenom površinom, u neposrednoj blizini ulice i prostora za parkiranje.

Isprativši prirodan pad terena ka reci, spa centar je ukopan u gornjoj prilaznoj zoni kompleksa, pokriven zelenom površinom, u neposrednoj blizini ulice i prostora za parkiranje.

Ovo rešenje nudi jasniji pregled kompleksa, podržavajući željene vizure ka reci.

“Spa centar projektovan je kao objekat javnog karaktera kako bi se unapredila ponuda šire lokacije i samom kompleksu dala posebna nota ekskluzivnosti i komfora“, ističu naši sagovornici.

Poseban kvalitet kompleksu daje centralna komunikacija; Vizuelizacija: Studio Architehna

Vizuelne konekcije na svim nivoima

Kuće su osmišljene kao zasebne apartmanske jedinice od 130 kvadrata sa dnevnom zonom otvorenog plana i spavaćom sobom u prizemlju i spavaćom sobom na galeriji.

„Ideja što jasnije vizuelne konekcije korisnika i reke se sprovodi na svim nivoima, od položaja i oblikovanja jedinica, preko distribucije prostorija u kućama, istovremeno poštujući privatnost svih korisnika“ – navode naši sagovornici.

Osnova prizemlja

Terasa od 58 kvadratnih metara sa privatnim džakuzijem direktno je povezana sa zonom prizemlja apartmana.

Dnevna zona kuće je formirana kosim plafonom u duploj visini i velikom staklenom površinom koja se otvara prema reci i pruža pogled na Drinu. Istovremeno, ovaj volumen služi kao paravan za otvoreni prostor za odmor u kući.

Terasa od 58m² sa privatnim džakuzijem direktno je povezana sa zonom prizemlja apartmana, a istovremeno je svojom pozicijom zaštićena od vizura iz susednih apartmanskih jedinica.

„Na taj način se kreiralo otvoreno, a kontrolisano privatno područje mira u direktnoj vezi sa prirodom“ – kažu iz Studija Architehna za portal Gradnja.

Pojačana interakcija čoveka i prirode

U cilju pružanja kvalitetne veze sa prirodom, izrada projekta je podrazumevala što manje delovanja na postojećem terenu, formirajući parking zone samo uz ulicu, čime se ostvario veliki koeficijent zelenih površina od 80%.

“Na ovaj način kroz kompleks se pružaju samo pešačke zone komunikacija, u pojačanoj interakciji čoveka i prirode”, kažu za Gradnju iz beogradskog studija.

Komunikacija glavnim šetalištem direktno od parkinga do promenade na obali reke, sa sekundarnim komunikacijama ka rezidencijalnim jedinicama, garantuje svim grupama korisnika više nivoa potrebne privatnosti.

Kroz kompleks se pružaju samo pešačke zone komunikacija; Vizuelizacija: Studio Architehna

Na granici kompleksa sa obalom formiran je vodonepropusni armiranobetonski zid u visini vodostaja Drine.

Rešavanjem plavnog područja lokaliteta i poboljšanja protoka atmosferskih voda, projektom je predviđena i rekonstrukcija postojećeg kanala koji efikasnije, usmereno sprovodi veće količine atmosferskih voda sa okolnog terena u reku.

“Na granici kompleksa sa obalom formiran je vodonepropusni armiranobetonski zid u visini vodostaja Drine, dok je na samoj obali u delu prevoja planiran kameni bedem kao vid dodatne odbrane od jake matice koja je karakteristična za ovu prelepu ali neukroćenu reku“, kažu arhitekte.

Izrada projekta je podrazumevala što manje delovanja na postojećem terenu; Vizuelizacija: Studio Architehna

Pojednostavljena i ubrzana gradnja

Konstrukcija apartmanskih jedinica, portirnice i letnjikovca izrađuju se u radionici od tipskih fabričkih čeličnih kutijastih profila i donosi se i sklapa na licu mesta preko klasične betonske ploče sa trakastim temeljima, čime je gradnja maksimalno pojednostavljena u izvođenju i vremenski ubrzana.

“Konstrukcija ukopanog spa centra projektovana je kao masivna armiranobetonska sa duplom temeljnom pločom kako bi se formirao prostor za postavljanje svih neophodnih instalacija“, kažu autori.

Situacija – preseci

Pored ekološke prednosti, ova fasada ima i dobru zvučnu izolaciju, pružajući više privatnosti korisnicima.

Fasadu čine  ploče od vlaknastog cementa postavljenih u vertikalnom rasteru. Materijal ploča ima izuzetne mehaničke karakteristike, sa povoljnom otpornošću na vatru, i dug vek eksploatacije.

Fasada je projektovana kao montažna sa vetrenim slojem i termoizolacijom od kamene vune. Izbor ventilisane fasade zasniva se na njenim dobrim performansama u pogledu velikih temperaturnih varijacija, što zajedno sa izolacijom od kamene vune doprinosi energetskoj efikasnosti objekata.

Pored ekološke prednosti, ova fasada ima i dobru zvučnu izolaciju, pružajući više privatnosti korisnicima.

Fasada je projektovana kao montažna sa vetrenim slojem i termoizolacijom od kamene vune; Vizuelizacija: Studio Architehna

Otvaranje kompleksa sledeće godine

Jednice imaju karakterističan asimetričan krov sa čeličnom potkonstrukcijom i termo panelom od 25 cm izolacije, u skladu sa propisima energetske efikasnosti.

“Kosi krov pruža mogućnost oblikovanja enterijera i otvaranje prema reci, pružajući korisnicima veću interakciju sa okruženjem i udobnost”, objašnjavaju iz beogradskog studija.

Na krovu Spa centra je predviđeno postavljanje solarne elektrane za dodatno snadbevanje kompleksa energijom. Svaka jedinica poseduje energetski efikasan sistem grejanja i pripremu tople vode u sistemu sa toplotnom pumpom.

Za objekat je izdata građevinska dozvola novembra 2022. godine. Završetak gradnje je planiran za kraj 2023, a otvaranje kompleksa 2024. godine.

Grafički prilozi

Situacija
Situacija
Osnova prizemlja
Osnova prizemlja
Osnova galerije
Osnova galerije
Situacija – preseci
Situacija – preseci
Apartman – presek
Apartman – presek
Izgledi 1
Izgledi 1
Izgledi 2
Izgledi 2

3D vizuelizacija

Apartmansko naselje Drina kod Ljubovije; Vizuelizacija: Studio Architehna
Apartmansko naselje Drina kod Ljubovije; Vizuelizacija: Studio Architehna
Poseban kvalitet kompleksu daje centralna komunikacija; Vizuelizacija: Studio Architehna
Poseban kvalitet kompleksu daje centralna komunikacija; Vizuelizacija: Studio Architehna
Kuće su postavljene na međusobno različitim nivoima kako bi se otvorile vizure i postigla dinamika u prostoru; Vizuelizacija: Studio Architehna
Kuće su postavljene na međusobno različitim nivoima kako bi se otvorile vizure i postigla dinamika u prostoru; Vizuelizacija: Studio Architehna
Poseban kvalitet kompleksu daje centralna komunikacija; Vizuelizacija: Studio Architehna
Poseban kvalitet kompleksu daje centralna komunikacija; Vizuelizacija: Studio Architehna
Izrada projekta je podrazumevala što manje delovanja na postojećem terenu; Vizuelizacija: Studio Architehna
Izrada projekta je podrazumevala što manje delovanja na postojećem terenu; Vizuelizacija: Studio Architehna
Vizuelizacija: Studio Architehna
Vizuelizacija: Studio Architehna
Vizuelizacija: Studio Architehna
Vizuelizacija: Studio Architehna
Apartmansko naselje Drina kraj Ljubovije; Vizuelizacija: Studio Architehna
Apartmansko naselje Drina kraj Ljubovije; Vizuelizacija: Studio Architehna
Faktografija
naziv projekta:

Apartmansko naselje Drina

lokacija:

Drlače – Ljubovija

autori:

Studio Architehna – Dejan Milošević, Marko Ranđelović, Natalie Rodrigues Ristić, Vladimir Kovačević

godina projektovanja:

2022.

bruto površine:

ukupna bruto površina: 1.177 m² (apartmani: 134,27 m²; letnjikovac: 98,66 m²; portirnica:  35,60 m²; spa centar: 217,22 m²)

spratnost:

Pr + galerija

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

6 komentara

 1. miki

  uz džakuzi za sladžu sladžu , za mene gorču

 2. Miloica

  Đakuzi pored reke, a stari frižider u reku, balkanska genijalnost.

 3. Dondolan

  Šajkača nije srpska kapa

 4. Aca

  Samo da im ostave krovne prozore i merdevine kad nadodje Drina.

 5. Srbin

  Ako ovo lici na sajkacu onda sam ja isti Alen Delon

Ostavite odgovor

Obavezna polja *